blog placeholder

Veel van jullie zullen wel niet nadenken over de ziekte COPD, wat het inhoudt en wat de gevolgen zijn. Maar mensen die deze ziekte hebben ervaren nare gevolgden. Maar als er een speciaal trainingsprogramma voor deze mensen ontwikkeld zou worden zouden ze hier veel baat aan hebben. Hun conditie verbetert namelijk sterk én hun longinhoud zal minder snel achteruitgaan.

De bewegingswetenschappelijke onderzoeksvraag die geformuleerd is: ‘Is het mogelijk een speciaal trainingsprogramma op te stellen voor COPD-patiënten om zo hun conditie (blijvend) te verbeteren?’. Hierbij wil ik onderzoeken wat voor invloed conditietraining heeft op de longfuncties van de patiënten en of het mogelijk is om een speciaal trainingsprogramma voor deze specifieke groep te maken.

Tot deze vraagstelling is gekomen door eerst op PubMed te zoeken naar bestaande wetenschappelijke artikelen over COPD. Dit is gedaan met de zoektermen: ‘copd exercise training’. Een paar van deze artikelen zijn doorgelezen. Nadat dit gedaan was ben ik tot mijn onderzoeksvraag gekomen.

Dit onderzoek zou veel kunnen opleveren voor COPD-patiënten. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat COPD-patiënten na conditietraining een groter uithoudingsvermogen hebben. Leung et al. (2010) hebben onderzoek gedaan naar het verbeteren van het uithoudingsvermogen tijdens lopen van COPD-patiënten. Er werden twee gerandomiseerde groepen gevormd. De eerste groep deed wandeltraining en de andere groep fietstraining.

Uit dit onderzoek blijkt dat wandeltraining het loopuithoudingsvermogen meer vergroot dan fietstraining. Bij beide trainingen was er echter verbetering in het piek en uithoudingsloopvermogen, piek en uithoudingsfiets vermogen en de kwaliteit van leven. Uit deze studie is dus bewijs gekomen dat looptraining een goede manier is als training voor longrehabilitatie. Uit onderzoek van Ringbaek et al. (2010) komen gelijksoortige resultaten. De beide groepen COPD-patiënten hadden zeven weken een rehabilitatietraining. Daarna werden de groepen in twee gerandomiseerde groepen verdeeld. De ene groep kreeg ‘onderhoudstraining’ en de andere groep was de controlegroep. De ‘onderhoudstraining’ bestond uit wekelijkse begeleiding tijdens training, dit zes maanden lang. De zes maanden daarna was er om de week begeleiding tijdens de trainingen en de laatste zes maanden was er geen begeleiding tijdens de trainingen. De controlegroep deed achttien maanden lang training zonder begeleiding. Uit de resultaten blijkt dat de onderhoudsgroep significant betere Endurance Shuttle Walk Test (ESWT) hadden. Het uithoudingsvermogen was dus verbeterd.

Aan de hand van de resultaten van deze studies zou een trainingsprogramma opgesteld kunnen worden voor COPD-patiënten om zo het uithoudingsvermogen te verbeteren. Met een conditieverbetering is er waarschijnlijk ook sprake van een verbetering van de longinhoud en de patiënten zullen tijdens inspanning later kortademig worden. Dit alles heeft een betere kwaliteit van leven tot gevolg. De fysieke factoren spelen dus een grote rol bij deze onderzoeksvraag.

Het is waarschijnlijk dat psychologische factoren ook een rol spelen bij het beantwoorden van deze vraag. Bij een slecht uithoudingsvermogen en kortademigheid treed er waarschijnlijk terughoudendheid ten aanzien van lichamelijke activiteiten op waardoor de conditie slechter wordt en de klachten juist verergeren.

Het beantwoorden van deze vraag is relevant voor COPD-patiënten. Het moet, na beantwoorden van deze vraag, mogelijk zijn om een speciaal trainingsprogramma voor deze specifieke groep te maken. Deze groep zal veel baat hebben bij het constant houden of zelfs verbeteren van hun longfunctie waardoor hun kwaliteit van leven waarschijnlijk zal verbeteren. Een speciaal trainingsprogramma kan bijvoorbeeld lijken op het programma wat beschreven is in het onderzoek van Ringbaek et al. (2010). Hierbij valt dus te denken aan wekelijkse sessies met begeleiding en dit een aantal maanden lang. Ik denk dit onderzoek dus veel op kan leveren voor COPD-patiënten.