blog placeholder

Artemisinin
Artemisinine:

De chemische formule van Artemisinine is octahydro-3,6,9-trimethyl-3,12- epoxy-12H-pyrano[4,3-j]- 1,2-benzodioxepin-10(3H)-on. In 1972 werd voor het eerst vastgesteld dat Artemisinine  de werkzame stof is in de in China al eeuwen onder de naam Qing Hao bekend staande geneeskrachtige kruidachtige plant Artemisia annua, bij ons bekend onder de naam Zomeralsem. Sindsdien wordt uit de Artemisia annua geïsoleerde Artemisinine gebruikt als anti-malaria middel. Voor dit doel wordt er op diverse plaats op de wereld gewerkt aan een manier om ook op andere manieren Artemisinine te produceren. Momenteel lijkt het erop dat er bij twee onderzoeksinstellingen op dit gebied een succesvolle methode is ontwikkeld om op grote schaal Artemisinine te produceren. Het eerste hoopgevende succes is dat het onderzoekers in Amerika is gelukt genetisch gemodificeerde  gistcellen  een voorlopermolecuul van de verbinding te laten maken. De tweede methode, waarmee naar alle waarschijnlijkheid een manier beschikbaar komt om ook in andere groeiomstandigheden als in China Artemisinine te kunnen produceren, is het in Chichorei planten implanteren van uit Artemisia annua geïsoleerde Artemisinine. De verwachting is dat hiermee een 8 keer zo grote opbrengst mee kan worden bereikt als bij de traditionele teelt van Artemisia annua in China. Dit zal tot gevolg hebben dat de prijs voor één dosis t.b.v. de bestrijding van malaria zal zakken van 4-10 dollar per medicatie naar 0,5 dollar per medicatie. Volgens Peter Seeberger en collega’s staat in een Duits lab een ‘continuous flow’-reactor (microreactoren waar je continu grondstoffen in pompt en al even continu een product uit kunt aftappen) waar 800 gram artemisinine per dag uit komt. Als deze techniek breed toepasbaar wordt komt Artemisinine dus nog ruimer beschikbaar.

Artemisia annua

Hoe werkt Artemisinine tegen kanker?
Volgens een aantal onderzoekers is de Artemisinin anti kanker methode te vergelijken met de, als ondersteuning bij het herstel van door bestraling veroorzaakte chronische weefselbeschadiging ,  Hyperbare zuurstof-therapie. Volgens hen komt dit door de in Artemisinin aanwezige peroxyde-link (twee zuurstofatoom per artemisinin-molecuul). De werking zou zijn gebaseerd op het feit dat alle peroxydes de eigenschap hebben om zich in een ijzerrijk milieu om te zetten in hoog reactieve vrije radicalen op zuurstof-basis. Kankercellen hebben 100 tot 1000x zo veel ijzer in zich dan gewone cellen  en trekken dus de artemisinin aan (ijzer trekt zuurstof aan, denk maar aan roest). In de kankercel aangekomen laten de twee zuurstof-atomen los , en de zuurstof doodt de kankercel.

Is Artemisinine een Chinees wonder kruid tegen kanker?
Het internet staat vol met lovende verhalen over Artemisinin. Op de volgende websites vond ik een aantal nuanceringen. Op anticancerfund.org staat : Ondanks enkele positieve resultaten in preklinische studies, is er onvoldoende bewijs dat het gebruik van Artemisia annua bij de behandeling van kanker ondersteunt. Op news-medical.net staat:  Hoewel de samenstelling veelbelovend is, zeggen de onderzoekers, is het potentiële gebruik voor mensen nog jaren weg. In de studie van dee Amerikaanse Holdings van Chongqing Holley en Geneesmiddelen Holley, stelden de onderzoekers menselijke leukemiecellen en leucocytten aan de samenstelling bloot. Terwijl de leukemiecellen snel stierven, bleven de leucocytten hoofdzakelijk ongedeerd.