blog placeholder

Practische meditatie wordt aangeraden voor hen die in het beginstadium verkeren van het ontdekken van hun eigen innerlijke wereld.

We realiseren ons hoe langer hoe meer, dat wij als mensen de kracht van de geest moeten ontwikkelen, als wij het hoofd willen bieden aan het jachtige en het complexe leven dat wij leiden.

Meditatie en met name inzichtmeditatie geeft ons de mogelijkheid de dagelijkse stress die wij ondervinden te bestrijden.

Inzicht meditatie

1. Waarom mediteren?

Mensen hebben verschillende verwachtingen van meditatie. Sommigen zoeken rust, anderen zoeken zelf controle, sommigen zijn op zoek naar een groter innerlijke kracht en sommigen zoeken een gevoel van stilte, maar de meesten zoeken rust en gemoedsrust.

In eerste instantie lijkt er niet veel verschil te bestaan tussen rust en gemoedsrust maar rust is gewoon een ervaring terwijl gemoedsrust een manier van leven is.

We hebben allemaal wel eens een moment van rust ervaren, rust te ervaren is niet zo moeilijk. Rust kan makkelijk bereikt worden door te mediteren, daar is meditatie ten slotte voor bedoeld.

Om gemoedsrust te verkrijgen betekent echter dat je constant rust wilt ervaren. In je dagelijks leven moet je jezelf onder controle hebben d.w.z. dat je elke ervaring kan beleven die je wilt beleven.

Om gemoedsrust te verkrijgen heb je iets meer nodig dan alleen maar een meditatie techniek. Je kunt bijvoorbeeld niet tijdens een hoogoplopend dispuut met iemand rustig gaan zitten en vijf minuten je terugtrekken in meditatie om de tijdelijk verloren gegane rust van binnen te herwinnen.

Het is de ervaring van rust en vrede, die je eerder hebt opgedaan door meditatie, welke je later in je leven van alle dag nodig hebt, zeker wanneer het moeilijk is om je rust te moeten bewaren om rustig te kunnen zijn.

Als je meditatie niet kunt gebruiken ten gunste van je dagelijkse leven, heeft het mediteren dan nog wel nut voor je?

Daarom ligt de nadruk van de inzicht meditatie techniek op het kijken naar de redenen achter de stress en spanning in je leven zo dat door een beter begrip je kunt beginnen de oorzaken te veranderen waarbij je de kracht gebruikt die je door meditatie hebt opgedaan.

Wat is meditatie?

Meditatie is het proces om je zelf helemaal te leren kennen, wie je van binnen bent en hoe je reageert op wat de buitenwereld is. Meditatie is vooral van jezelf genieten in de letterlijke betekenis van het woord. Door meditatie ontdek je een heel andere “ik” t.o.v. misschien de gestresste en onrustige persoon die oppervlakkig gezien de “ik” lijkt te zijn.

Je realiseert je dat je echte natuur, de echte “ik”, eigenlijk heel positief is.

Er bestaat een Indiaas verhaal over een koningin die haar waardevolle parelketting kwijt was. Ze zocht overal en net toen ze de hoop al had opgegeven dat ze de ketting nog zou terugvinden, realiseerde ze zich dat hij gewoon om haar nek zat.

Rust is ook zoiets, als je er voor op zoek gaat in je omgeving of bij andere mensen, zul je altijd teleurgesteld worden, maar als je leert waar en hoe je bij jezelf rust kunt vinden, zul je er achter komen dat het daar al die tijd al is geweest.

Het woord meditatie komt waarschijnlijk uit het Latijn: mederi, hetgeen “helen” betekent.

Meditatie kan zeker worden gezien als een helend proces, zowel emotioneel als mentaal en tot op zeker hoogte ook fysiek.

De meest eenvoudige definitie van meditatie is:?

Het juiste gebruik van de geest of positief denken. Het is niet om gedachten te ontkennen maar om ze op de juiste manier te gebruiken. De meeste meditatie vormen maken gebruik van twee manieren:

Concentratie oefeningen, waarbij vaak gebruik gemaakt wordt van een object zoals een bloem of een kaars Het repeteren van een mantra

Een mantra is een heilige zin, woord of geluid die constant wordt herhaald, hardop, stil of in gedachten. De vertaling van mantra is letterlijk man=geest en tra=bevrijden, dus een mantra is dat wat de geest bevrijd.

Bij inzichtmeditatie gaat het niet zozeer om te concentreren op een fysiek object maar op het concentreren op het innerlijk. Een stroom van gedachten wordt aangemoedigd, waardoor de geest op een natuurlijke manier wordt gebruikt.

Deze positieve stroom van gedachten is gebaseerd op een juist begrip van het ik en werkt daardoor als een sleutel die de schatkist opent van de vreedzame ervaringen die daarin zitten.

2. Wie ben ik?

Deze vraag lijkt in eerste instantie eenvoudig te beantwoorden. Maar, zodra je erover nadenkt, realiseer je je dat het geven van je naam of een beschrijving van je fysieke verschijning, niet de ontelbare gedachten, stemmingen, acties en reacties beschrijft die je manier van leven en wie je eigenlijk zelf bent omvatten. Zelfs de omschrijving van wat je doet wordt verwarrend want elke dag doe je de dingen op een andere manier. Je kunt b.v. de dag beginnen als man of vrouw. Op het werk ben je b.v. secretaresse of leraar. Tijdens de lunch ontmoet je misschien een vriend en ’s avonds een kennis. Welke van de rollen die je hierin speelt is d “echte jij”?

In elke rol die je speelt, komt een ander facet van je persoonlijkheid naar boven. Soms komt het je voor dat je zo veel verschillende, tegenovergestelde rollen moet spelen dat je niet langer meer weet wat voor soort persoon je bent.

Wanneer je je baas op een party ontmoet, of wanneer je ouders en vrienden tegelijkertijd op bezoek komen, kom je in verwarring hoe je je nu moet opstellen. Je hebt jezelf t.o.v. hen niet alleen een manier van doen aangemeten, maar je hebt ze in je geest ook gelimiteerd in een bepaalde rol. Je kunt hen alleen maar zien als je baas of je ouders, niet gewoon als andere mensen. En toch ben je je er van bewust dat je ware identiteit niet wordt bepaald door de rol die je speelt. Hoe kun je zelf zien, wie ben je werkelijk?

Wat je nodig hebt is iets constants, veilig en stabiel. Wanneer we ’s ochtends opstaan en in de spiegel kijken, lijken we er bijna net zo uit te zien als gisteren. Maar we weten allemaal dat dat een illusie is, want langzaamaan gaat het lichaam achteruit; het is niet stabiel of constant. Bij de inzicht meditatie, i.p.v. ons te identificeren met de achteruitgang van het lichaam, identificeren wij ons met onze gedachten en ons bewustzijn, want onze gedachten zijn er altijd, ongeacht onze leeftijd. De inhoud van onze gedachten kan veranderen maar ons vermogen om te denken niet.

Allereerst ben je een ervaren en denkend wezen. Gedachten zijn niet iets fysieks, iets wat je fysiek kan waarnemen. Je kunt een gedachte niet zien, proeven of aanraken. Gedachten zijn niet uit materie of uit hersenen cellen gemaakt. Je bent een niet fysiek spiritueel wezen. De woorden “zelf”of “ziel” beschrijven dit. Je vorm is de enige vorm die niet kan worden vernietigd. Het is zo klein dat het niet kan worden verdeeld. Het is iets zonder enige fysieke dimensie. Jij, de ziel, bent een subtiele ster, een punt met een bron van licht, energie en bewustzijn. Deze subtiele vorm is de bron van alles wat je doet, – alle gedachten, alle woorden en alle acties. Wat je ook doet of zegt, jij, de ziel voert de actie uit met je lichaam. De ziel is als een chauffeur en het lichaam is het voertuig. Om alles onder controle te hebben, dient de chauffeur op de plek te zitten waar hij of zij toegang heeft tot de instrumenten en alle benodigde informatie om besluiten te nemen. Elke gedachte die leidt tot woorden en acties, begint met een impuls van de hersenen. Bij inzicht meditatie wordt er van uitgegaan dat de ziel zich in het midden bevindt van het voorhoofd dicht bij de hersenen. Met dit in gedachten, heb je een constant referentie punt waarop je je aandacht kunt richten.

Je identiteit is een ziel, en alle andere identiteiten / onderwijzer, student, man, vrouw, vader, moeder, vriend, relatie enz. zijn gewoon verschillende rollen die jij, de ziel, speelt. Goede acteurs kunnen elke rol spelen. Zij spelen hun rol zo goed als ze kunnen, maar zullen nooit echt denken `Ik ben Hamlet of Ik ben Cleopatra`. Zij weten dat, hoe sterk zij ook bij hun rol zijn betrokken, zij aan het eind van de voorstelling hun kleding zullen afdoen en hun echte identiteit weer zullen aannemen. Dus, welke rol jij, de ziel, ook zal moeten spelen, je kunt begrijpen dat je ware identiteit een levende, spirituele, eeuwige ziel is. Je lichaam is eenvoudigweg je tijdelijke fysieke kostuum.

De ziel heeft aangeboren, vreedzame, positieve kwaliteiten. Met inzicht meditatie kun je een bewustzijn creëren van jezelf als een ziel. Dit leidt op een natuurlijke manier naar een gewaarwording van deze vreedzame, positieve eigenschappen. Dit heet het bewustzijn van de ziel. Het is niet iets dat je je alleen maar bewust bent tijdens het mediteren, maar ook wanneer je iets doet. Wanneer je je meer bewust wordt van `wie` wat doet, krijg je meer controle over je gedachten, gevoel, woorden en acties. Het natuurlijke bewustzijn van jezelf als een vreedzaam wezen `vult` dan als het ware alles wat je doet, en je verlangen naar gemoedsrust wordt vervuld op een compleet praktische manier.

Met deze inzicht meditatie ga je nadenken over je eigen identiteit. Je neemt de gedachten in je hersens op over de ziel en zijn kwaliteiten. In het begin maakt het niet uit hoe snel de gedachten opkomen zo lang ze maar in de juiste richting gaan. Wanneer je gedachten wegdromen, breng ze dan weer terug naar vredige gedachten over jezelf, je ik. Wanneer je betrokken raakt in de ervaring van zulke gedachten, gaan deze gedachten vanzelf langzamer, en spoedig zul je er van kunnen genieten. Net zo als wanneer je iets lekkers eet, je eet het langzaam op en apprecieert de smaak van elke hap die je neemt, aldus begin je ook te genieten van de ervaring in elke positieve gedachte. De zin: Ik ben een rustige vredige ziel wordt werkelijkheid wanneer je die ervaring opdoet. Deze manier van mediteren is heel anders dan de meditatie dmv het herhalen van een mantra of het focussen op en kaars of het ritme van je ademhaling.

Inzicht meditatie bevorderd een rustige zielbewuste staat bij alles wat men doet in het dagelijkse leven.

Door het op deze manier bewust te blijven zijn van de ziel, wordt het makkelijker om een constante gemoedsrust na te streven. Bij inzicht meditatie pas je je meditatie gedachten direct toe in je dagelijkse leven. Dit is de eerste en belangrijkste stap om de meditatie in de praktijk te brengen. Wanneer je bezig bent met je dagelijkse dingen, ervaar je dat je een ziel bent die een rol speelt via je lichaam. Je bewustzijn komt los van je lichaam. Wanneer je een ander mens ontmoet, kijk je voorbij de naam, het lichaam, ras, cultuur, geslacht of leeftijd en zie je een ziel gelijk aan jezelf die gewoon een andere rol speelt. Dit zal je helpen de kwaliteiten te ontwikkelen die nodig zijn om altijd vreedzaam te blijven, zoals tolerantie, geduld en liefde.

Door het ervaren en begrijpen van je ware kwaliteiten, krijg je je zelfvertrouwen en zelfrespect terug en wordt je niet meer heen en weer geslingerd door de verwachtingen van anderen. Door bewust te blijven zijn van je ziel, blijf je in je ware staat van rust.

Dit is iets wat natuurlijk tijd kost en een geduldig oefenen. De beloning van het oefenen is op zich al prettig en door dit te blijven oefenen zullen de voordelen zich alleen maar vermenigvuldigen.

3. Het bewust zijn van de ziel

Waarom zou de gedachte: “Ik ben een vredige ziel” beter voor je zijn dan de gedachte : I ben een lichaam”? In het voorgaande stond dat deze gedachte je in staat stelt los te komen van de rol die je speelt. Het is belangrijk om te begrijpen wat bedoelt wordt met “loskomen”. Het betekent niet om van een afstand naar binnen te kijken naar een punt van geisoleerd zijn, daar waar een communicatie stoornis plaatsvindt. Het betekent ook niet dat je een onverschillige toeschouwer wordt van wat er gaande is. Het betekent gewoon bewust te zijn van het feit dat je acteert, dat je een acteur bent die een rol speelt. Je speelt je rol met groot enthousiasme en liefde, maar je laat de verwachtingen, de lasten en de zorgen van andere mensen en situaties geen invloed hebben op je kennis van wie je zelf bent namelijk een vredige ziel.

Hoe kan het bewust zijn van de ziel je helpen om je houding te verbeteren ten op zichte van jezelf en van anderen? We hebben allemaal de neiging onszelf met anderen te vergelijken, waarbij wij onszelf zien in het licht van wat wij beschouwen als hun verdiensten of gebreken.

Dit kan soms leiden tot een gevoel van wanhoop, zelf kritiek en anderszins negatieve gedachten. Door het bewust te zijn van de ziel, zul je je eigen waarde weten te vinden en waarderen en je niet meer met andere mensen gaan vergelijken. Je zult je zelf kritiek overwinnen doordat je de ware positieve kwaliteiten en natuur van jezelf ervaart. Dit maakt je niet superieur maar stabiel en geeft je zelfvertrouwen. De twijfels over je zelf worden vervangen door een dieper geloof in jezelf.