blog placeholder

Astma is een bekend ziektebeeld. Iedereen kent wel iemand met astma, maar wat is astma nu precies? Waardoor ontstaat het en hoe is het te behandelen?

Astma.

Astma is een lokale ontsteking in de luchtwegen, hierbij zijn ontstekingscellen aanwezig. De ontsteking veroorzaakt een meestal geheel reversibele luchtwegobstructie. De luchtwegobstructie van de spieren kan nog verder toenemen door spasme van de spieren.

Het ontstaan van de bronchusobstructie ( = luchtwegobstructie ) kan 2 oorzaken hebben.

  1. Verhoogde gevoeligheid voor specifieke prikkels. Bijvoorbeeld allergie.
  2. Verhoogde gevoeligheid voor aspecifieke prikkels. Bijvoorbeeld inspanning of rook.

De eigenschap van de luchtwegen om met versterkte bronchusobstructie te reageren op zowel specifieke als aspecifieke prikkels waar gezonde mensen niet of nauwelijks op reageren wordt bronchiale hyperreactiviteit genoemd.

Doel van de behandeling.

Het doel van de behandeling van astma is: de ziekte zo goed mogelijk onder controle te brengen zodat de patiënt zijn normale leefpatroon zo goed mogelijk kan blijven volgen. De patiënt met zo min mogelijk door eventuele gevolgen van de ziekte beïnvloedt of belemmerd worden.

Daarnaast wordt gestreeft naar een optimale longfunctie op lange termijn. Bij een optimale longfunctie zijn geen of zo min mogelijk klachten, dus het is van belang de ontsteking en hyperreactiviteit te remmen. Soms wordt een optimale longfunctie alleen bereikt met behulp van medicijnen. Wanneer medicijnen nodig zijn, dan in een zo laag mogelijke dosering en de bijwerkingen moeten zo beperkt mogelijk worden gehouden.

Therapiemogelijkheden.

1. Niet-medicamenteuze therapie. Deze is in 3 delen te verdelen.

  • Roken. Patiënten met astma moeten niet roken, omdat roken een negatief effect heeft op de astma. Wanneer een patiënt rookt wordt de patiënt aangeraden te stoppen met roken.
  • Irriterende/prikkelende stoffen. De inademing van dampen en gassen die de luchtwegen irriteren moeten zo goed mogelijk worden vermeden. Hierbij moet worden gedacht aan zowel specifieke als aspecifieke prikkels. Specifieke prikkels komen door stoffen als huismijtstof, aspecifieke prikkels door bijvoorbeeld rook.
  • Saneringsmaatregelen. Dit word aanbevolen bij patiënten met een bewezen inhalatieallergie. Hierbij moet worden gedacht aan het niet aanschaffen of eventueel wegdoen van huisdieren als hiervoor gevoeligheid bestaat en een vermindering van blootstelling aan huisstofmijt. De positieve werking van saneringsmaatregelen is niet volledig bewezen, dus beperkt.

2. Medicamenteuze therapie.

Bij de medicamenteuze therapie kan gekozen worden uit 5 medicijngroepen. Welke groep gekozen wordt voor de behandeling is afhankelijk van het effect dat bereikt moet worden. De medicijnen in de groep sympathicomimetica hebben bijvoorbeeld een bronchusverwijdende werking dus ze verminderen de bronchusobstructie maar ze remmen niet de ontsteking. De medicijnen in de groep corticosteroïden hebben wel een anti-inflammatoire werking ( ontstekingsremmend ). Per patiënt wordt dus gekeken welke groep medicijnen het beste is voor de behandeling van die patiënt.