blog placeholder

Op initiatief van Takeda Nederland bv hebben de marktonderzoekbureaus TNS NIPO en Smelik Abrahams Morssinkhof in het voorjaar van 2012 een grootschalig opinieonderzoek uitgevoerd onder mantelzorgers en bij de palliatieve behandeling betrokken zorgverleners. Tijdens dit onderzoek stond de doorbraakpijn bij kanker centraal.

De impact van doorbraak is enorm voor de patiënt en zijn naasten. “Dagelijks geconfronteerd worden met matig tot ernstige pijn heeft impact op de hele mens. Met pijn wakker worden en met pijn naar bed gaan is heel vermoeiend”, aldus Sylvia Verhage, verpleegkundig specialist oncologie/ consultent palliatieve zorg.

Mantelzorgers zien dat de personen die ze begeleiden veel pijn hebben tijdens de laatste fase van hun leven. 30% heeft ‘vrij veel pijn’ en ruim een kwart van de patiënten heeft “erg veel pijn” gehad. Er werd gevraagd om op een schaal van 1 tot 10 de ernst van de pijn uit te drukken. Daarbij stond een 1 voor afwezigheid van pijn en een 10 voor ondraaglijke pijn. De personen die erg veel pijn gehad hebben geven het pijnniveau een 8,9. Gemiddeld komt het pijnniveau uit op een 6,9.

Over de stelling: “het ergste in het proces is dat ik machteloos moet toekijken dat mijn naaste pijn lijdt” is 90% van de mantelzorgers het eens. 53% van de mantelzorgers is door de pijn van de patiënt banger geworden om zelf kanker te krijgen.

Zowel door mantelzorgers als zorgverleners wordt de ernst van doorbraakpijn beoordeeld met een gemiddelde score van een 8 of hoger. Bij de vraag om een vergelijking te maken tussen doorbraakpijn en het onverdoofd trekken van een kies zegt ruim 40% dat deze beschrijving te zwak is om de ernst te beschrijven. Volgens 10% van de mantelzorgers is doorbraakpijn ondraaglijk, bij pijnverpleegkundigen was dit maar liefst 18%.

Van de ruim 450 zorgverleners is er niemand die aangeeft dat doorbraakpijn niet of nauwelijks impact heeft op de kwaliteit van het leven.

Volgens internist Marieke van den Beuken beschrijven patiënten doorbraakpijn zelf vaak als ’11 op een schaal van 0 tot 10″.

Voor het volledige rapport van dit onderzoek gaat u naar:

http://www.doorbraakpijnbijkanker.nl/onderzoek/