blog placeholder

Bij een intake op de sportschool kreeg ik te horen dat ik prehypertensie had. Met een goed trainingsprogramma zou alles goed komen. Maar wat is nu hypertensie en is er iets aan te doen ?

 

Hypertensie of hoge bloeddruk.

 Veel mensen zijn zich niet bewust van hun bloeddruk. Omdat men normaal gesproken geen directe hinder ondervindt van een hoge bloeddruk, is er schijnbaar geen aanleiding deze regelmatig, b.v. jaarlijks, te laten controleren. Echter, de Nederlandse Hartstichting raadt mensen niet voor niets aan om toch regelmatig een bloeddrukmeting te laten uitvoeren, want de gevolgen van een hoge bloeddruk kunnen zeer ingrijpend zijn.

 Ik zelf was me ook niet bewust van mijn bloeddruk, totdat bij de inschrijving bij mijn sportschool een meting werd uitgevoerd. Hieruit kwam als waarde 122/84, oftewel prehypertensie, zoals de sportinstructeur mij vertelde. Met een goed trainingsprogramma zou alles wel in orde komen. Ik ben natuurlijk gaan sporten, maar toch liet de term prehypertensie mij niet los. Ik wilde weten wat e.e.a. nu precies inhield.

De bloeddruk

 Het hart, beter gezegd de hartspier, trekt per minuut ongeveer 60 tot 80 keer samen. Hierdoor wordt bloed continu door de bloedvaten gepompt. Met de bloeddruk wordt de kracht waarmee het bloed tegen de wanden van de bloedvaten drukt aangeduid. Als het hart zich samentrekt wordt de druk op de vaatwanden hoger. Tussen 2 slagen in ontspant de hartspier en neemt de druk op de vaatwand weer af. De eerste (hoge) druk wordt bovendruk of systolische bloeddruk genoemd, de lagere druk onderdruk of diastolische bloeddruk. De bloeddruk is bij gezonde mensen niet constant en schommelt in de loop van de dag en afhankelijk van de situatie. Door emoties, beweging en praten kan de bloeddruk tijdelijk stijgen. Een bloeddrukmeting is dan ook een momentopname, er moet dan ook voorzichtig worden omgegaan met de resultaten van een incidentele meting.

Hypertensie

Ideaal is als de bloeddruk 120/80 is of lager. Hierbij geeft de eerste waarde de systolische druk en de tweede waarde de diastolische druk weer. Hoge bloeddrukwaarden worden in 3 categorieën ingedeeld:

 Prehypertensie of beginnende hoge bloeddruk, systolisch 120-139, diastolisch 80-89.

Stadium I hypertensie, systolisch 140-159,diastolisch 90-99. In dit stadium is er een verhoogd risico op een hartaanval of beroerte. Het is noodzakelijk de huisarts te raadplegen. Veelal wordt medicatie toegediend.

 Stadium II hypertensie,systolisch 160 en hoger,diastolisch 100 en hoger. In dit stadium is er sprake van een grote kans op overlijden. Uitgebreide medicatie is vereist.

 Een uitzondering op bovenstaande vormen mensen van 60 en ouder die verder gezond zijn. Voor deze groep wordt een bovengrens voor de systolische druk gehanteerd van 160.

Oorzaken van hoge bloeddruk.

Bij een klein gedeelte van de mensen die aan een verhoogde bloeddruk leiden liggen hier duidelijke oorzaken aan ten grondslag. Zo kan een vernauwing van de grote lichaamsslagader (aorta) of van een nierslagader tot een verhoogde bloeddruk leiden. Ook (aangeboren) nierafwijkingen en nierontstekingen leiden tot een verhoogde bloeddruk. In veruit de meeste gevallen echter is geen eenduidige oorzaak voor de geconstateerde verhoogde bloeddruk aan te geven. Wel zijn er diverse risicofactoren bekend die een rol kunnen spelen. Hiertoe behoren onder meer:

-overgewicht,

-een hoge zoutconsumptie,

-roken,

-overmatig gebruik van alcohol en suiker,

-stress en

-erfelijke factoren.

Ook diabetes en zwangerschap kunnen de bloeddruk doen stijgen.

Gevolgen van een hoge bloeddruk.

 Als gevolg van de verhoogde kracht op de vaatwanden kunnen deze op den duur beschadigd raken, een proces dat aderverkalking of atherosclerose wordt genoemd. Dit zal zich vaak als eerste openbaren in de kleinere bloedvaatjes van het lichaam. Als de vaten beschadigd raken en vernauwen wordt het moeilijker voor het hart om bloed door de vaten te pompen. Het hart krijgt dan meer te verduren, en dit kan gevolgen hebben voor het goed functioneren van het hart. De pompwerking van het hart zal uiteindelijk minder efficiënt functioneren. Een verhoogde bloeddruk geeft op de langere termijn dan ook een verhoogde kans op hart- en vaatziekte, zoals een hartinfarct of een beroerte. Ook kunnen de dunwandige vaten in de hersenen uiteindelijk onder de hoge druk springen, met een mogelijk fatale hersenbloeding tot gevolg. Tenslotte kan een hoge bloeddruk ervoor zorgen dat zich in de hersenvaten een vettige substantie (plaque) ophoopt, die er uiteindelijk voor kan zorgen dat de bloedtoevoer volledig wordt afgesneden.

Voorkomen van hypertensie.

Het zal duidelijk zijn dat het ontstaan van hypertensie moet worden voorkomen. Behoudens erfelijke aanleg is het mogelijk om via een gezonde levenswijze de risicofactoren zoveel mogelijk te beperken. Dus niet roken, niet teveel zout eten, vermijden van zoethoutbevattende levensmiddelen, voldoende groenten en fruit eten, voldoende bewegen en voldoende rust nemen. Via de voeding kunnen bovendien enige maatregelen worden genomen om de bloeddruk te helpen verlagen:

Flavonoïden in thee verhogen het vermogen van de bloedvaten om te ontspannen en verdunnen het bloed waardoor klontering wordt tegengegaan.

Omega-3 vetzuren uit vis en lijnzaadolie helpen de hartspier versterken, de bloeddruk te verlagen en bloedklontering tegen te gaan.

Kalium helpt overtollig natrium uit de bloedsomloop te werken waardoor de vaten zich verwijden. Kalium zit onder meer in rozijnen, tomaten, papaja en ook steeds meer in keukenzout. Het Natrium in het keukenzout wordt door de diverse producenten steeds vaker gedeeltelijk vervangen door Kalium.

Voor mij was het duidelijk. Ik ben inmiddels gestopt met roken, volg trouw mijn trainingsprogramma en let ook met eten beter op hetgeen ik consumeer. Ik kijk dan ook met vertrouwen uit naar de volgende meting en blijf voortaan jaarlijks mijn bloeddruk controleren.