blog placeholder

Oude vrouw met wit haar

We worden met zijn allen gemiddeld steeds ouder. Dit komt vooral door de steeds sneller voortschrijdende medische wetenschap. Het gevolg is dat er steeds meer oudere mensen komen in onze maatschappij. De verwachting is dat we de komende eeuwen alleen maar ouder zullen worden. Nagenoeg iedereen die ik vraag of ze heel oud willen worden antwoorden echter dat ze wel oud willen worden maar alleen als ze dan wel zowel lichamelijk als geestelijk gezond blijven. Vandaar dat ik het in dit artikel wil gaan hebben hoe je gezond oud kan worden.

Wat is gezond?

Zoals altijd dient te worden vastgesteld wat de definitie is van hetgeen er in een artikel wordt behandeld, in dit geval zal ik dus eerst moeten vaststellen wat we precies onder gezond verstaan. Onze gezondheid is op te delen in twee delen, onze lichamelijke gezondheid en onze geestelijke gezondheid. (N.B. De zorg bij psychische aandoeningen vormde in 2011 de grootste kostenpost bij de uitgaven aan zorg in Nederland.) De officiële definitie van geestelijk gezondheid is in 1946, omschreven door de Wereld Gezondheidsorganisatie. Zij omschrijft het begrip gezondheid als ‘een volledige staat van lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn’, wat meer is dan enkel ‘de afwezigheid van ziekte of invaliditeit’.

Wanneer ben je lichamelijke gezond?

Het meest voor de hand liggende antwoord op deze vraag is; als iemand lichamelijk niets mankeert is hij gezond. Het antwoord op deze ogenschijnlijk eenvoudige vraag is bij nadere beschouwing echter  niet zo eenvoudig. Dit blijkt uit de volgende vraag; is iemand die in het verleden een vinger kwijt geraakt is maar daar tegenwoordig geen nadelige gevolgen meer van ervaart wel of niet gezond? Het antwoord op deze vraag luidt volgens de algemeen heersende opinie dat hij gezond is. Het gevolg van dit antwoord is dat iedereen die een of meerdere delen van zijn lichaam mist maar daar goed mee leven kan gezond is. Hieruit stel ik vast dat we op het gebied van de lichamelijke gezondheid kunnen stellen dat mensen die fysiek niets mankeren maar ook mensen met niet levensbedreigend lichamelijk letsel die goed zelfstandig kunnen functioneren gezond zijn.

Wanneer ben je geestelijk gezond?

Klinisch gesproken ben je geestelijk gezond als je niets hebt dat op de lijst van “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” staat. (zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_and_Statistical_Manual_of_Mental_Disorders )
Uit het feit dat de “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” een boekwerk omvat van 980 pagina’s blijkt dat het heel moeilijk om vast te stellen of iemand geestelijk gezond is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat volgens Belgisch onderzoek één op de vier mensen vroeg of laat te maken krijgt met min of meer ernstige psychische problemen. (zie: http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/feiten-cijfers ) Uit dit onderzoek blijkt ook dat psychiatrische patiënten gemiddeld een 15 jaar lagere levensverwachting hebben, hoofdzakelijk als gevolg van lichamelijke oorzaken.

Wanneer ben je sociaal gezond?

Een persoon met een goede sociale gezondheid is een persoon die in staat is om in goede geestelijke gezondheid echt plezier te beleven in zijn relaties met de anderen en ook in staat is persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid te tonen.

Gezond oud worden, hoe doe je dat?

Gezond oud worden doe je door zowel je lichamelijke, je geestelijke en je sociale gezondheid in stand te houden. Een hulpmiddel hiervoor zijn de 10 tips om lichamelijk en geestelijk gezond oud te worden en te blijven opgesteld door Huub Buijssen.

Deze tips zijn:
1. Doelen stellen
2. Bewaar uw gevoel voor humor en wees niet lang boos
3. Zorg voor voldoende beweging
4. Zorg voor voldoende slaap
5. Probeer te leren van verliezen, teleurstellingen en tegenslagen
6. Koester vriendschappen en onderhoud uw contacten
7. Denk regelmatig aan alles waar u dankbaar voor of trots op bent
8. Streef ernaar om te zorgen voor mensen of dieren
9. Wees matig met eten en eet minstens tweemaal per week vis
10. Geniet van de kleine dingen van het leven