blog placeholder

Zoals zo vaak bij de invoering van iets nieuws was er heel  wat om te doen om  de invoering van het  landelijk Elektronisch Patiënten Dossier. De invoering van het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier is daardoor ook officieel nog steeds niet goedgekeurd door de regering. Toch functioneert het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier al jaren.Landelijk Elektronisch Patiënten Dossier

Het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier:
Het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier is een softwaretoepassing waarbij medische patiëntengegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden. Het huidige landelijk Elektronisch Patiënten Dossier wordt niet ondersteund door de overheid. De overheid heeft zich namelijk in april 2011, door de unanieme afwijzing van de aanvullende wetgeving rond het gebruik van het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier door de eerste kamer, op last van de minister moeten terugtrekken uit het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier project.

Het huidige landelijk Elektronisch Patiënten Dossier:
In tegenstelling tot wat het bovenstaande doet vermoeden is het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier heden ten dage wel actief. Na de verplichte terugtrekking van de overheid is namelijk de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie opgericht om het  in 2008 gestarte landelijk Elektronisch Patiënten Dossier te behouden en verder uit te breiden. Tot in 2012 werden hier zonder medeweten van de betreffende personen hun patiënt gegevens in opgenomen.  Op  29 november 2012 werd  de gang van zaken echter door een kamer meerderheid afgekeurd en moesten alle patiënten gegevens gewist worden. Vanaf toen mochten de patiënten gegevens alleen nog maar met toestemming van de betreffende personen worden ingevoerd. Vanaf toen tot medio augustus 2013 zijn de gegevens van bijna 1 miljoen Nederlanders, met hun akkoord,  in het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier akkoord opgenomen.

Wie heeft er toegang tot het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier?:
1-  zorgverleners met een zogenaamde UZI-pas (Unieke Zorgverlener Identificatienummer-pas) , die alleen kan worden aangevraagd door zorgverleners die direct met een patiënt te maken heeft, hebben, als ze mondelinge toestemming hebben gekregen van de betreffende persoon, toegang tot het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier. Op deze manier is de identiteit van de zorgverlener die het betreffende Elektronisch Patiënten Dossier opvraagt bekend.

2- De patiënt zelf kan een kopie van het dossier aanvragen?
Iedere betreffende patiënt kan een kopie van zijn/haar dossier aanvragen door een brief te sturen naar de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. In de brief dient het volgende vermeld te worden:
– naam en adres
– geboortedatum
– de naam van de hulpverlener die de behandeling heeft gegeven
– de periode van de behandeling en het specialisme waarover u inzage wilt hebben

De brief dient door de patiënt  zelf te worden ondertekend en er dient (i.v.m. de wet privacy) een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijgesloten te worden. De aanvraag zal dan conform de wettelijke procedure van het privacyreglement in behandeling worden genomen door de afdeling medische archieven. De gehele procedure neemt gemiddeld 4 weken in beslag. De kosten van een kopie van het Elektronisch Patiënten Dossier is afhankelijk van de grootte van het dossier. Een dossier tot 50 pagina’s kost ten hoogste € 4,50, vanaf 50 tot 100 pagina’s  € 13,50 en vanaf 100 pagina’s  € 22,50. De extra kosten voor op diskette of microfilm/digitaal vastgelegde gegevens bedragen € 22,50. De kosten voor röntgenfoto’s zijn eenmalig €4,50 voor de administratiekosten en €10,- voor de beelden die worden geleverd op een cd-rom (dvd).