blog placeholder

In onderstaand artikel wordt kort en bondig uitleg gegeven over een beroerte en hoe je als omstander het beste kunt handelen indien iemand een beroerte krijgt.

Wat is een beroerte?

Een beroerte of CVA (cerebro vasculair accident) wordt in de volksmond ook wel een herseninfarct genoemd. Een beroerte wordt meestal veroorzaakt doordat een deel van de hersenen geen zuurstof en voedingsstoffen meer krijgt doordat de bloedtoevoer ergens wordt gehinderd doordat een stolsel een bloedvat in de hersenen afsluit. Een beroerte kan daarnaast ontstaan als er een bloeding optreedt in de hersenen en hierdoor hersenweefsel beschadigd raakt.

Een beroerte kan grote gevolgen hebben zoals verlammingsverschijnselen (meestal aan één zijde van het lichaam), taal- en spraakstoornissen, concentratiestoornissen en gedragsstoornissen.

Snel optreden optreden is erg belangrijk bij een beroerte: als binnen drie uur medische hulp gestart wordt is soms volledig herstel mogelijk.

Hoe herken je iemand die een beroerte heeft?

Een slachtoffer met een beroerte, kan onder andere de volgende verschijnselen vertonen:

Een scheef gezicht

Spraakstoornissen

(Gedeeltelijke) uitval van het gezichtsvermogen

Verlammingsverschijnselen aan arm of been

Wat te doen?

Je kunt een aantal stappen ondernemen om snel te onderzoeken of er echt sprake is van een beroerte. Een ezelsbruggetje dat hierbij gebruikt kan worden is FAST: Face, Arm, Speech, Time.

Face: kijk naar de mond van het slachtoffer. Staat de mond scheef of hangt een mondhoek naar beneden? Is dit slecht zichtbaar, vraag het slachtoffer dan of hij zijn tanden wil laten zien. Zo kun je zien of de lippen gelijkmatig kunnen worden opgetrokken.

Arm: vraag het slachtoffer om beide armen tegelijk horizontaal naar voren uit te strekken en de binnenkant van de handen naar boven te draaien. Als dit niet lukt (arm zakt weg, gaat zwalken bij het draaien), is er mogelijk sprake van een verlamming.

Speech: probeer in gesprek te komen met het slachtoffer en nodig hem of haar uit een simpel zinnetje te zeggen. Kijk of dit lukt. Spreekt het slachtoffer duidelijk? Komt hij of zij uit haar woorden?

Time: probeer te achterhalen wanneer de klachten zijn begonnen. Hoe korter de periode tussen begin van de klachten en start van behandeling, hoe groter de kans op herstel!

Vertoont het slachtoffer bovenstaande klachten? Neem zo snel mogelijk contact op met 112. Blijf bij het slachtoffer totdat de ambulance arriveert.