blog placeholder

In Nederland worden vele kinderen gevaccineerd volgens het rijksvaccinatieprogramma. In dit artikel kunt u lezen wat dit programma inhoudt en waarom juist deze ziektes zijn opgenomen in dat programma.

Het rijksvaccinatieprogramma

Leeftijd Vaccin Ziektes
0 maanden Hep B Hepatitis B*
2 maanden DKTP, HiB, Pneu

Difterie, tetanus, kinkhoest, polio,

Haemofilus influenzae, pneumococcen

3 maanden DKTP, HiB, Pneu zie 2 maanden
4 maanden DKTP, HiB, Pneu zie 2 maanden
11 maanden DKTP, HiB, pneu zie 2 maanden
14 maanden BMR, men C Bof, mazelen, rode hond, meningococcen C
4 jaar DKTP difterie, tetanus, kinkhoest, polio
9 jaar DTP, BMR difterie, tetanus, polio, bof, mazelen, rode hond
meisjes 12 jaar HPV baarmoederhalskanker

* de vaccinatie op 0 maanden wordt alleen bij risicogroepen verricht

Waarom zijn deze ziektes opgenomen in het rijksvaccinatieprogramma?

In het rijksvaccinatieprogramma zijn ziektes opgenomen die een gevaar vormen voor de bevolking. Dit zijn per definitie ziektes die of heel ernstig zijn of die hele ernstige complicaties hebben. Kortom ziektes die je niet wilt hebben. Het doel van het vaccineren is niet alleen het beschermen van 1 persoon tegen een bepaalde ziekte, maar het beschermen van alle personen in een samenleving.

Dit heeft te maken met een zogenaamde herb-immunisation (kudde bescherming): als meer dan een bepaald percentage van de bevolking ingeënt is, dan kan de bacterie of het virus niet meer overleven in de samenleving en is dus ook iedereen die niet gevaccineerd is beschermd. In Nederland wordt ongeveer 90% van alle kinderen ingeënt. Dit is in principe genoeg om deze groepsbescherming te geven. Helaas wonen de kinderen die niet worden gevaccineerd vaak bij elkaar in de buurt (bible-belt), waardoor er in die regio vaak nog wel ziektes voorkomen.

Is het gevaarlijk om je kind te vaccineren?

Het vaccinatieprogramma is afgestemd op jonge kinderen, het is dus niet gevaarlijk om je kind te laten vaccineren. De enige uitzondering hierop zijn kinderen die veel te vroeg geboren zijn of kinderen die ernstig ziek zijn. Hierbij wordt aangeraden om de vaccinaties uit te stellen.

Bij een vaccinatie wordt er over het algemeen een stukje verzwakte bacterie of verzwakt virus ingespoten. Medicijnen zonder bijwerkingen bestaan niet en een vaccinatie kan dus ook bijwerkingen geven. Vaak gaat dit om irritatie in het vaccinatiegebied of lichte koorts en hangerigheid. Over het algmeen wegen de risico’s van de vaccinaties ruimschoots op tegen de risico’s van de ziekte. Verder wordt de veiligheid van de vaccins voordurend in de gaten gehouden door het RIVM.

Waarom zijn vaccinaties niet verplicht?

In Nederland heeft iedereen recht om zelf te beslissen over zijn of haar lichaam (en bij kleine kinderen hebben de ouders dat recht). Vaak worden vaccinaties geweigerd om religieuze redenen (als God wil dat mijn kind blijft leven, dan zorgt Hij daar wel voor). Sommige mensen geloven dat het beter voor het kind is om zelf de ziektes door te maken en daarmee zelf het immuunsysteem op te bouwen en er zijn mensen die geloven dat de vaccins allerlei bijwerkingen geven. Zelfs al is het bewezen dat deze twee laatste argumenten niet kloppen, is het in strijd met het recht op het hebben van een eigen mening om vaccinaties verplicht te stellen.

Vaccins buiten het rijksvaccinatieprogramma

Wanneer je op reis gaat, zijn er vele andere vaccins aanbevolen. Maar ook de griepprik is een vaccinatie. Vaak zijn deze vaccins op aanvraag bij de huisarts of bij een travelclinic te krijgen.

Bronvermelding

RIVM