blog placeholder

Het Humaan Cytomegalovirus (HCMV) is onderdeel van de familie van β-herpesvirussen. Meer dan 40% van de bevolking (50-80% van de westerse bevolking) raakt ermee geïnfecteerd. Bij gezonde mensen is de ziekte echter (vrijwel) niet merkbaar. Bij mensen met een deficiëntie aan het immuunsysteem, zoals bij HIV-geïnfecteerde personen, mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan of bij pasgeboren baby’s, kan de ziekte levensbedreigend zijn. 

Na infectie blijft de ziekte bij de meeste personen latent, maar in sommige gevallen kan HCMV pneumonitis (longontsteking), hepatitis en retinitis (netvliesontsteking) veroorzaken. HCMV kan ook leiden tot het CMV syndroom, wat bestaat uit koorts, leukopenie (verminderde hoeveelheid witte bloedcellen in het bloed), thrombopenie (verminderde hoeveelheid bloedplaatjes) en abnormale leverfunctie. Ook zijn er aanwijzingen dat HCMV de ontwikkeling van darmkanker kan versnellen of maligne glioblastoma (kwaadaardige gezwellen in het gliaweefsel in de hersenen) kan veroorzaken. Ook in andere vormen van kanker zou HCMV een rol spelen in de ontwikkeling van de ziekte. 

Als het HCMV virus het lichaam binnenkomt gebruikt hij een lichaamscel als gastheer. Deze gastheer wordt vervolgens gebruikt om de onderdelen van het virus te produceren, waardoor het virus zich vermenigvuldigt. Daarnaast dragen virussen RNA bij zich, een korte streng erfelijk materiaal wat zorgt voor de productie van eiwitten.

HCMV codeert voor meerdere eiwitten, waaronder het veel bestudeerde eiwit US28, dat qua structuur het meest gelijk is aan de menselijke chemokinereceptor CCR1. Deze, door HCMV gecodeerde eiwitten zouden waarschijnlijk de tumorvorming versnellen. Een van die eiwtitten is de US28 receptor. Van deze receptor is al bekend dat hij verschillende oncogene responses tot stand brengt, waaronder een verhoogde productie van cyclin D1 (betrokken bij het in stand houden van de cel cyclus) en cyclooxygenase 21 (COX2, zorgt voor de productie van prostaglandinen die een rol hebben bij ontsteking) als mede een verhoogde productie van vasculair endotheel groeifactor (VEGF). Middels al deze processen zorgt de US28 receptor ervoor dat cellen ongecontroleerd gaan groeien en tumoren vormen.

HCMV kan dus via een aantal stappen kankercellen veroorzaken. Het is dus heel belangrijk om de precieze rol van HCMV en de eiwitten waarvoor hij codeert te onderzoeken. Mogelijk is deze pathway een nieuw target voor de kankertherapie.