blog placeholder

EPDOver de invoering van het Elektronisch patiëntendossier valt veel te zeggen. Wat is het eigenlijk, hoe werkt het en wat moet je er allemaal van weten?

Het Medisch Elektronisch Patiënten Dossier

Wat is een EPD?

Het EPD is een vorm om medische gegevens in digitale vorm te bewaren en te bewerken. In Nederland bestaan al verschillende vormen van een EPD, maar die werken vooral regionaal. Het landelijk EPD wordt in Nederland binnenkort ingevoerd. Het is de bedoeling dat op termijn alle ziekenhuizen, huisartsen en zorginstellingen met elkaar kunnen overleggen en in elkaars systeem kunnen kijken. Het EPD is dus niet één systeem, maar een soort landelijke schakeling tussen verschillende systemen.

Wanneer wordt het landelijk EPD ingevoerd?

De invoering van het landelijk EPD is al begonnen op 1 januari 2008. Het ministerie van VWS (volksgezondheid, welzijn en sport) heeft hierover de regie. Alles tegelijk invoeren is natuurlijk niet mogelijk, daarom is de invoering onderverdeeld in fases. Zo worden bijvoorbeeld eerst de medicatiegegevens voor huisartsen aan het EPD gekoppeld en later komen er weer andere zaken aan de orde.

In 2010 is de invoering van het EPD tijdelijk stilgelegd. Dit voornamelijk omdat er veel bezwaren waren over de betrouwbaarheid van de verbindingen en de privacy van de mensen die meededen met het EPD. Wanneer er weer wordt verdergegaan met de invoering van het EPD is nog niet bekend,

Wie krijgen er toegang tot het EPD?

Het is belangrijk dat niet iedereen zomaar bij jouw gegevens kan. Om deze reden is het EPD sterk streng beveiligd. Mensen die in het systeem willen kijken moeten een zogenaamde UZI-pas aanvragen. Om zo'n pasje aan te vragen moet je een geregisteerde zorgverlener zijn met een BIG-registratie. Vervolgens moet je toestemming hebben van de patiënt om in het dossier te mogen kijken.

Zelf mag je als patiënt altijd opvragen wie er in je dossier hebben gekeken. Als je vindt dat er mensen onterecht jouw gegevens hebben ingezien, dan kun je dit aangeven. Als dit bezwaar gegrond blijkt te zijn, dan wordt de UZI-pas van de zorgverzekeraar ingetrokken.

In Nederland heb je altijd recht om je eigen dossier in te zien. Waarschijnlijk gaat dit gebeuren met behulp van je DigID.

Wat zijn de voor- en nadelen van het EPD?

Voordelen:

 • Minder overlijden doordat hulpverleners beter met elkaar communiceren.
 • Allergische reacties zijn beter te voorkomen als van iedereen bekend is voor welke geneesmiddelen hij of zijn allergisch is
 • Er gaat nog altijd veel mis door interacties met medicijnen, die zijn met het EPD te voorkomen
 • Meer zelfbeschikking voor de patiënt, bij een second opinion zijn alle relevante gegevens bekend
 • Onderzoeken hoeven niet meer over te worden gedaan wanneer je naar een ander ziekenhuis gaat
 • Meer inzicht in wat er met je dossier gebeurt
 • Gemakkelijker toegang tot je eigen dossier
 • Het dossier blijft betrouwbaar, want een zorgverlener mag alleen gegevens wijzigen als hij/zij ze zelf heeft toegevoegd
 • Er komt meer structuur in de informatie die over jou bekend is, dit vermindert de kans op medische fouten.

Nadelen:

 • Uiteraard het gevaar van misbruik, hacken, ongeoorloofd inzien enz.
 • Onduidelijkheid over wie er recht hebben op inzage in jouw dossier
 • Artsen leggen een eed af waarbij er geheimhouding wordt gezworen, vervolgens hebben zij er geen controle meer over wie hun gegevens leest. Dit levert gewetensbezwaren op voor de artsen
 • Problemen met de wettelijke bewaarplicht
 • Technische problemen
 • Patiënten kunnen zonder toezicht het dossier bekijken, dit kan voor veel verwarring zorgen omdat de meeste patiënten de medische terminologie niet begrijpen

En als ik niet wil worden opgenomen in het EPD?

Iemand die niet wil worden opgenomen in het EPD, kan dit aangeven. In 2008 heeft iedereen een brief ontvangen met daarin een bezwaarformulier. Ook kun je bij de gemeente een bezwaarformulier afhalen om alsnog bezwaar aan te tekenen. Je mag ten alle tijde je bezwaar weer intrekken en je mag ten alle tijde alsnog bezwaar maken.