blog placeholder

Aan de werkwijze van het laten maken van foto’s op de beeldvormende afdeling is de afgelopen tijd het één en ander gewijzigd. Tegenwoordig is het niet meer gebruikelijk om met conventionele foto’s rond te lopen en op een feestje maak je hier ook geen indruk meer mee. Je moet de onderzoeken toch echt wel op een CD hebben laten zetten, anders ben je echt wel ouderwets.

Wanneer je vroeger in het ziekenhuis een foto moest laten maken op één van de beeldvormende afdelingen, dan was het vrij gewoon dat je met de map met foto’s weer terug moest naar de specialist, zodat hij de foto’s kon bekijken. Mensen met een rijkelijk gevulde fotomap, hadden bijna een karretje nodig om deze map(pen) bij de specialist te krijgen.

Gelukkig is aan dit fenomeen in bijna alle ziekenhuizen in Nederland een einde gekomen. Met de introductie van het PACS (Picture Archiving and Communication System), is het voor de patienten niet meer nodig om met fotomappen te zeulen en hebben de specialisten vele malen sneller toegang tot de beelden. Ook de radiologen en nucleair geneeskundigen zijn met de introductie van het PACS anders gaan werken, waardoor verslaglegging sneller verloopt en de uitslag daardoor ook sneller bij de specialist of huisarts is.

Om de beelden bij de specialist op het beeldscherm te krijgen moeten er verschillende systemen met elkaar werken. Voor de rontgenafdeling zijn dit de volgende systemen:

  • ZIS
  • RIS
  • Modaliteit
  • PACS

 

ZIS

De patientinformatie, zoals het patientnummer, de huisarts en verzekeringsgegevens, komen uit het ZIS (Ziekenhuis Informatie Systeem). Dit is het basissysteem waar alle ander systemen direct of indirect aan gekoppeld zijn. Deze gegevens worden ingevoerd bij de ponsplaatjes balie. Wanneer u voor het eerst in een ziekenhuis komt, moet u eerst hier langs om uzelf bekend te maken in het basissysteem.

 

RIS

Het RIS (Radiologie Informatie Systeem) zorgt voor de onderzoeksinformatie. Hieronder verstaan we de onderzoeken (pols foto, echo buik, e.d.) en ook de aanvraagbriefjes geschreven door de huisarts/specialist en het verslag worden hier in opgeslagen. Het RIS haalt de patientinformatie uit het ZIS. Dit houdt in, dat wanneer u voor het eerst in het ziekenhuis komt en u wilt een foto laten maken, dat u eerst langs de ponsplaatjesbalie moet gaan, omdat het RIS anders geen patientinformatie kan vinden.

 

Modaliteit

Het apparaat waar de foto mee gemaakt wordt heet de modaliteit. Wanneer een patient een CT (Computer Tomograaf) onderzoek moet ondergaan, dan krijgt de patient een onderzoek op de modaliteit CT. Ieder onderzoek wordt uitgevoerd op een bepaalde modaliteit, zoals de echo, mri, bucky, angio etc.

PACS

Het PACS (Picture Archiving and Communication System) beheert de beelden die ingestuurd zijn door de modaliteit. Het PACS draagt zorg voor de distributie van beelden naar gebruikers die om beelden vragen. Wanneer een specialist de foto’s wil bekijken van een patient, dan zal hij, vaak aan de hand van het patientnummer, de bewuste patient in het systeem opzoeken. Nadat het systeem de patient heeft gevonden, kan de specialist zien welke beeldvormende onderzoeken zijn uitgevoerd. Hij of zij kiest het juiste onderzoek en de bijbehorende beelden met verslag worden getoond.

 

Wanneer er een patient met bijvoorbeeld een pijnlijke pols naar het ziekenhuis gaat, dan krijgt die patient een verwijsbrief mee van de huisarts. In het ziekenhuis meld de patient zich bij de EHBO. Op de EHBO wordt in het ZIS gekeken of de patient al bekend is in het systeem. Als de patient bekend is, wordt hij doorgestuurd naar de Radiologie om een foto te laten maken. Op de radiologie wordt in het RIS een onderzoek ingeboekt. In dit geval wordt er een polsfoto ingeboekt. De Radiodiagnostisch laborant ziet op de modaliteit dat er een patient is voor een polsfoto. De laborant activeert het onderzoek en roept de patient in de kamer, waar het onderzoek uitgevoerd wordt. De patient keert terug naar de EHBO en de beelden worden vanaf de modaliteit verzonden naar het PACS. Een radioloog krijgt het onderzoek in zijn lijst en de radioloog zal de beelden gaan beoordelen en een verslag gaan dicteren. Het is tegenwoordig mogelijk dat een radioloog het verslag dicteert en daarbij direct in beeld ziet wat hij aan het dicteren is. Hij kan het verslag direct volledig afronden, zodat uitwerken van het verslag door een typiste theoretisch niet meer nodig is. Vaak wordt echter nog wel gebruik gemaakt van typistes.

Het onderzoek in het PACS is nu voorzien van een verslag, zodat de specialist direct de beelden en het verslag tot zijn beschikking heeft.