blog placeholder

Door de toenemende vergrijzing neemt het aantal mensen dat incontinent is sterk toe. De mate van incontinentie is echter niet bij iedereen gelijk. Er zijn daarom diverse soorten incontinentiemateriaal.

Incontinentie

 

Men spreekt van incontinentie als een persoon (of dier) zijn urine of ontlasting niet meer op kan houden. Incontinentie wordt veroorzaakt door het verliezen van de beheersing van de blaas en over de sluitspieren van de anus. Bij het verliezen van de beheersing van de blaas spreekt men van urine-incontinentie en bij het verliezen van de beheersing van de sluitspieren van de anus spreekt men van ontlastingincontinentie. Van de twee vormen van incontinentie komt de urine-incontinentie het meest voor. Urine-incontinentie kan worden veroorzaakt doordat de kringspier niet goed werkt of door een afname van het gevoel waardoor de drang tot urineren niet meer wordt waargenomen. Ontlastingincontinentie komt veel minder voor en kan worden veroorzaakt door beschadiging van de sluitspier, spastische darmen, of obstipatie.

Incontinentiematerialen: Met incontinentiematerialen worden materialen aangeduid die de gevolgen van incontinentie grotendeels beperken of helemaal verhelpen. De incontinentiematerialen die de gevolgen van incontinentie grotendeels beperken zijn onder  te verdelen in bedbeschermingsmaterialen, absorberende materialen en afvoerende materialen. De incontinentiematerialen die de gevolgen van incontinentie helemaal verhelpen worden tegenhoudende materialen genoemd.

Bedbeschermende Incontinentiematerialen

Bedbeschermende incontinentiematerialen:

Bedbeschermende incontinentiematerialen beschermen het matras tegen vervuiling door urine en/of ontlasting. Als Bedbeschermende incontinentiematerialen kunnen dienen uitwasbare of wegwerp onderleggers en waterdichte matrasbeschermers.

Absorberende Incontinentiematerialen

Absorberende incontinentiematerialen:

Absorberende incontinentiematerialen worden op het lichaam gedragen. De beschikbare absorberende incontinentiematerialen zijn inlegkruisjes, verband en wegwerp- of uitwasbare luiers.

Afvoerende Incontinentiematerialen

Afvoerende incontinentiematerialen:

Onder afvoerende incontinentiematerialen verstaat men alle inwendige- en uitwendige katheders. (een katheder is een buisje vervaardigd van hard of zacht plastic wat in het lichaam of aan het eind van de urinebuis of dikke darm wordt geplaats om urine of ontlasting af te voeren in een aan het lichhaam bevestigde plastic zak)

Tegenhoudende Incontinentiematerialen

Tegenhoudende incontinentiematerialen:

Tegenhoudende incontinentiematerialen zijn de meest efficiënte incontinentiematerialen. Met tegenhoudende incontinentiematerialen worden de openingen afgesloten waardoor de urine of de ontlasting ongecontroleerd kan weglekken. Voorbeelden van tegenhoudende incontinentiematerialen zijn de anaaltampon, de urinewegplag en de penisklem.

Het beste en het goedkoopste incontinentiemateriaal:
Van alle hiervoor genoemde incontinentiematerialen zijn de tegenhoudende incontinentiematerialen het meest effectief en verreweg het goedkoopst in gebruik.