blog placeholder

U denkt dat uw kind gewoon een flinke verkoudheid of een griepje heeft. Hoesten, snotteren en een verstopte neus, de bekende verschijnselen… Maar dan neemt opeens de koorts flink toe en lijkt uw kind het steeds benauwder te krijgen. Of uw baby krijgt blauwe lippen door zuurstoftekort. Uit onderzoek wordt duidelijk dat uw kind besmet is met het Respiratoir Syncytiaal Virus, kortweg RSV genaamd. Menig ouder schrikt flink na deze diagnose. Soms is het zelfs nodig dat het kind moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Toch loopt iedereen meerdere keren zo’n besmetting op. In de meeste gevallen gaat de infectie vanzelf weer over. Wat is RSV eigenlijk? Hoe wordt RSV behandeld en hoe kun je besmetting vorkomen? Voor wie is de besmetting wel gevaarlijk? Hieronder 10 antwoorden op uw vragen:

1. Wat is het Respiratoir Syncytiaal Virus (RSV)?

RSV is een verkoudheidsvirus dat verwant is aan het griepvirus en een infectie aan de luchtwegen veroorzaakt. Het is tevens het enige micro-organisme dat bij baby’s via de ademhaling ziekte kan veroorzaken terwijl het kind toch anti-stoffen hiertegen van de moeder heeft meegekregen. In de meeste gevallen gaat de infectie na een paar dagen vanzelf over, maar in sommige gevallen kunnen met name hele jonge kinderen of ouderen hier erg ziek van worden.

 

2. Wat zijn de verschijnselen?

Een RSV-infectie lijkt erg op een verkoudheid. Een piepende ademhaling, verstopte neus, slijmvorming en hoestbuien. Dit alles gaat vaak gepaard met koorts. Deze kan (maar dat hoeft niet) zich verder ontwikkelen tot een ernstige infectie van de lagere luchtwegen. Bij kinderen leidt dit vaak tot een middenoorontsteking. Bij kleine kinderen kunnen de kleinste luchtwegen verstopt raken. Doordat het ademen in zo’n geval moeilijk gaat is vaak sprake van een versnelde ademhaling. Als er sprake is van een ernstige besmetting kan het zijn dat er een blauwe verkleuring van de lippen plaatsvindt. Bij kleine zuigelingen (jonger dan 2 maanden) kan het virus apneu’s veroorzaken. (Dit is het kort stoppen van de ademhaling). Bij zuigelingen kan het RSV tot ziekenhuisopname leiden.

 

3. Hoe vindt de besmetting plaats?

De besmetting wordt opgelopen door de neus of het oog en in mindere mate door de mond en overgebracht door nauw contact via de handen en via voorwerpen. Het virus is erg besmettelijk en kan zich bijv. op een kinderdagverblijf of school snel verspreiden.

 

4. Kan je maar één keer besmet raken?

Nee, herbesmetting kan voorkomen en veelvuldige herinfecties komen soms voor. Wel is het zo dat de verschijnselen dan meestal minder ernstig zijn dan bij de eerste besmetting.

 

5. Wie hebben een verhoogde kans op een ernstig verloop van de RSV-infectie?

Kinderen jonger dan 2 jaar hebben een verhoogde kans op ernstiger verloop. Met name is dit het geval bij kinderen die al te kampen hebben met een chronische longaandoening of afwijkingen aan de ademhalingspieren, kinderen met een hartafwijking, reeds zieke kinderen, premature kinderen of ex-premature kinderen.

Hele jonge zuigelingen van jonger dan 2 maanden hebben een verhoogde kans op apneu. Dit geldt tevens voor (ex)prematuren.

 

6. Wanneer heb je een verhoogde kans op infectie?

Het virus steekt vooral de kop op in de wintermaanden, dus  ongeveer van november tot maart.

 

7. Bestaat er een vaccin tegen RSV?

Er bestaat geen vaccin tegen RSV.

 

8. Hoe wordt RSV behandeld?

Er is geen medicijn dat het RSV-virus doet verdwijnen. De behandeling bestaat uit het verlichten van de klachten. Dit gebeurt door het toedienen van luchtwegverwijdende medicijnen en het spoelen en reinigen van de verstopte neus. Het wordt afgeraden om hoestsiroop toe te dienen. Ouders van kinderen dienen hun kind goed te blijven observeren, omdat in de eerste dagen na de infectie de symptomen kunnen toenemen. Het lichaam moet zelf anti-stoffen aanmaken om de infectie te overwinnen. Dit kan zo’n 10 dagen duren.

 

9. Wanneer moet een kind naar het ziekenhuis?

Als een kind te weinig zuurstof binnen krijgt en er ernstige benauwdheid optreedt moet een kind naar het ziekenhuis om beademd te worden. Ook als zuigelingen te weinig voeding binnen krijgen zal worden overgegaan tot ziekenhuisopname.

 

10. Wat kan je doen om een RSV-besmetting te voorkomen?

  • Regelmatig handen wassen
  • Wegwerpzakdoekjes gebruiken
  • Speelgoed van kleine kinderen dat in de mond gaat regelmatig reinigen
  • Verkouden personen niet te dichtbij laten komen
  • Niet roken en plaatsen  waar gerookt wordt vermijden

doorsnede long