blog placeholder
Ondanks het rookverbod wordt in de meeste discotheken en cafés weer volop gerookt. Sinds bekend is dat in kleine kroegen tot 70 vierkante meter weer gerookt mag worden staan in veel gelegenheden de asbakken weer gewoon op tafel. De Tweede Kamer vroeg onlangs aan de minister meer werk te maken van de handhaving van het rookverbod.

Veel redenen om te gaan voor een volledig rookverbod in de horeca hebben te maken met gezondheid. De belangrijkste reden om het roken in de horeca te verbieden is natuurlijk de gezondheid op de lange termijn. Roken (en ook meeroken) veroorzaakt minstens 10 verschil­lende soorten kanker. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat één op de twee rokers overlijdt aan de gevolgen van roken.

Ook is roken één van de belangrijkste veroorzakers van hart- en vaatziekten. Sigarettenrook bevat stoffen die schade aan hart en bloedvaten kunnen toebrengen. Veel rokers krijgen last van aderverkalking; dat kan bijvoorbeeld een hart- of herseninfarct veroorzaken. Verstokte rokers gebruiken vaak als argument om door te roken dat ze iemand kennen die al heel oud is, die altijd gerookt heeft en nooit wat mankeert. Bewezen is echter dat stoppen met roken direct een gunstig effect heeft op hoesten en conditieverbetering. Al na 24 uur neemt de kans op een hartinfarct af, en na een jaar is de kans al verminderd met 50%. Het is dus altijd de moeite waard om te stoppen met roken.

Veel mensen met astma hebben direct benauwdheidsklachten door het inademen van rook. Bij COPD gaan er steeds meer longblaasjes kapot als de persoon blijft roken, het is een sluipende ziekte die zich manifesteert na je 50e. Aangetoond is, dat meeroken even schadelijk is als zelf roken en ook mensen die mee roken COPD kunnen krijgen. Mensen met dit soort klachten moeten dus vermijden om rook in te ademen. Dat betekent dat zij horecagelegenheden waar gerookt wordt moeten vermijden. Dit geldt voor werknemers en bezoekers in de horeca. Door een rookverbod in de horecagelegenheden zal het uitbreiden van COPD voor een deel voorkomen kunnen worden.

Niet roken in de horeca zou ten koste gaan van de gezelligheid volgens rokers, maar hoe gezellig is het als mensen naar adem moeten happen?

Bovenstaande argumenten maken duidelijk dat het noodzakelijk is om rokers en niet rokers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van roken.

De overheid heeft daar een grote rol in door voorlichting te geven over de schadelijke gevolgen van roken aan jong en oud. Recentelijk is duidelijk geworden dat het percentage Nederlanders dat niet weet hoe schadelijk roken is behoorlijk hoog is. Voorlichting op het gebied van tabaksontmoediging kent drie pijlers:
• Rokers ondersteunen bij stoppen met roken
• Beschermen tegen meeroken
• Voorkomen dat jongeren gaan roken

De overheid zal alle mensen moeten beschermen tegen de schadelijke gevolgen van roken. Gezondheid is geen keuze, gezond gedrag wel. De overheid kan in ieder geval in openbare gelegenheden dit opleggen en in de privésfeer stimuleren. De overheid zal eveneens baat hebben bij het rookverbod. COPD veroorzaakt invaliditeit en arbeidsongeschiktheid en dus zal de kwaliteit van leven sterk afnemen. Dat betekent dat het de economie belemmert als meer mensen COPD krijgen. Omdat het aantal COPD-ers enorm groeit wordt verwacht dat het in 2020 volksziekte nummer 1 zal zijn. Wanneer steeds meer mensen last krijgen van de klachten zullen er minder gaan werken wat slecht zal zijn voor de economie.

Dat alles maakt dat de overheid de wet ook moet handhaven. En wanneer er een wet gemaakt wordt moet die ook worden nagekomen en gecontroleerd. Het gaat uiteindelijk om ieders gezondheid, en een rookverbod in de horeca is een goede stap op weg naar een gezonde leefstijl overal en voor iedereen!