blog placeholder

Alcohol is een door de maatschappij goedgekeurde drug, die vaak in verband wordt gebracht met gezelligheid. Hierdoor staan veel mensen niet stil bij de risico’s die alcohol met zich meebrengt. Gezellig een biertje drinken op een feestje hoort er volgens velen gewoon bij. Tussen deze gezelligheidsdrinkers kunnen zich echter ook probleem drinkers bevinden. Deze zullen alleen niet opvallen in de feestende menigte. Het aantal alcoholisten blijft maar stijgen…. Waar ligt de grens?!!

Alcohol-misbruik

Dat alcohol ook een hele andere kant kan hebben, bij overmatig, of beter gezegd; verkeerd gebruik, zal voor de meeste mensen niet onbekend in de oren klinken. We noemen dit alcohol-misbruik. Ondanks de wetenschap, dat dit kán gebeuren, gaat het langs veel mensen heen wanneer dit in hun directe omgeving voorkomt. Veel mensen staan niet stil bij de ernst van de risico’s als ze gezellig een borrel drinken op visite of bij het uitgaan. Toch is het zo, dat bij het nuttigen van een paar biertjes al kan worden vernomen welke invloed alcohol op je kan hebben. Om een voorbeeld te nemen: Je neemt je voor die avond, om na drie biertjes over te gaan op de frisdrank. Nu is het probleem ‘alleen’ wel, dat na die drie biertjes, de alcohol al een dusdanige uitwerking op je denkwijze heeft veroorzaakt, dat je goede voornemen steeds meer op de achtergrond verdwijnt. Het lijkt ineens allemaal toch niet zo belangrijk meer… Je grenzen verdwijnen stukje bij beetje, dit kan van, toch nog maar drie biertjes meedrinken die avond, tot zwaar alcoholisch gedrag eindigen. Dit verschilt per persoon. Immers, ieder mens is anders, denkt anders.

 

Wanneer ben je een probleem drinker?

Na confrontatie met dit onderwerp, vragen veel mensen zich af: “In het weekend drink ik standaard een flink aantal biertjes, in de kroeg of met vrienden, gewoon gezellig.Ook doordeweeks pak ik vaak een biertje als ik thuiskom na een dag hard werken. Ik heb dit nooit beschouwd als een probleem, maar wanneer ben je nou eigenlijk een probleemdrinker?”

Een probleem drinker ben je als je lichamelijke, geestelijke en sociale problemen krijgt door het drinken van alcohol. Op den duur zul je de controle verliezen over je drankgebruik en zul je waarschijnlijk een punt bereiken  waarop je beseft niet meer te kunnen stoppen. Je voelt je niet prettig meer zonder alcohol te hebben genuttigd en de enige uitweg zal waarschijnlijk lijken, om opnieuw alcohol in te nemen. Zo kom je in een vreselijke cirkel terecht, waar je zonder hulp niet eens meer uit kunt komen.

Om te meten of je een alcoholprobleem hebt, kun je je eigen drinkgedrag vergelijken met de volgende normen: De norm ligt bij mannen op 15 glazen per week, waaronder twee alcoholvrije dagen.Bij de vrouwen ligt de norm op 10 glazen per week en twee alcoholvrije dagen, omdat het mannelijk lichaam meer spierweefsel bevat. In het spierweefsel is vocht opgenomen, waardoor de alcohol makkelijker door het lichaam kan worden verdreven. Dit is natuurlijk een gemiddelde. Om zekerheid te hebben, kun je bij de huisarts hulp inroepen. Er bestaat namelijk de mogelijkheid om een persoonlijke test te doen.

 

Kenmerken van alcoholisme

Je bent een alcoholist geworden…. Het kan iedereen overkomen, dus is het zeer belangrijk om de ernst van de mogelijke risico’s te kennen van dit “genotsmiddel, gezelligheidsdrankje, gangmaker boegbeeld”!!!! Alcohol is dus een verslaving, als je niet meer zonder kunt. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Alcoholisme is ingedeeld in drie stadia. Hierdoor kunnen mensen zich eventueel herkennen in de beschreven kenmerken, die voorkomen bij dat stadium van alcoholisme. De hoop is natuurlijk, dat er hierdoor meer mensen zich op tijd bewust worden, van het feit dát ze een alcoholprobleem hebben en hulp zoeken, voordat ze terecht komen in het volgende stadium, waarin de kenmerken worden beschreven die beslist niet aangenaam zijn.

In het eerste stadium van alcoholisme behoren kenmerken zoals: Stiekem en steeds meer drinken. Ook zul je mogelijk reacties uit je omgeving krijgen, die aangeven dat je alcoholgebruik toch wel een beetje zorgelijk begint te worden. Het zal op den duur in de meeste gevallen immers op gaan vallen. Ook al probeer je het te ontkennen voor jezelf en je omgeving, dit zal je hoogstwaarschijnlijk niet lukken voor de rest van je leven. Dit is ook niet de bedoeling voor de rest van je leven, want hier worden jij en uiteindelijk ook je omgeving op den duur stokongelukkig van! In dit stadium zul je merken aan je lichaam, dat het vraagt om alcohol. Je voelt je rot en onrustig in je lijf. Je lichaam vraagt:”Meer, meer, anders blijf ik me rot voelen!!” Om de dagen door te komen, zul je je lichaam het vergif blijven geven waar het om vraagt. Bij alles wat je doet, zal alcohol op de voorgrond treden van je gedachtengang. Zo zul je bijvoorbeeld gelegenheden opzoeken, waarbij je er zeker van bent, dat er alcohol genuttigd zal worden. Ook de mensen naar wie je toetrekt, zullen mensen zijn die zelf ook een grote hoeveelheid alcohol naar binnen werken, om het zo maar even te noemen. Kortom, je leven is begonnen aan een compleet nieuw hoofdstuk. Dit hoofdstuk heeft één allesomvattende titel: “ALCOHOL!”

Hierna volgt het zogeheten midden stadium van alcoholisme: Het alcoholgebruik is alleen maar meer en meer geworden. Je verliest misschien je baan, je gezin en ook je lichaam protesteert nu ook als je wél alcohol hebt genuttigd in plaats van alleen als je dit níet hebt gedaan. Door je drinkgedrag krijg je last van depressies en schuldgevoelens. Dit probeer je weer te onderdrukken met alcohol, dé oorzaak van al deze narigheden waar je in dit “geweldige nieuwe hoofdstuk” mee te maken krijgt.Als je een arts bezoekt bij wie je je klachten op tafel gooit, ja zo kan het het beste worden verwoord, wanneer je dit punt hebt bereikt. Dan zal de arts ongetwijfeld op zijn beurt op tafel gooien, dat je moet stoppen om jezelf te vergiftigen, kapot te maken. Hij zal het volgende uitspreken:”Stop onmiddelijk met het nuttigen van alcohol!!!!!”. Ook al ben je zelf op het punt gekomen, om de alcohol af te zweren, zonder hulp zal het de meeste mensen helaas niet lukken, dit hoofdstuk zo van het ene op het andere moment te beëindigen.

Het aller, allerlaatste stadium van alcoholisme is levensbedreigend! In dit stadium heeft de alcohol je leven compleet overgenomen en alles op zijn pad vernietigd. Je leven is ondraaglijk geworden. Je hebt er dan ook totaal geen zin meer in om verder te gaan met deze hel, die nu je leven is. Zelfmoordpogingen komen vaak voor bij mensen in dit stadium. Deze slagen soms, maar soms ook niet en daar wordt het voor de persoon meestal alleen nog maar moeilijker door. Dit niet in de minste plaats door het inmiddels verkregen zelfbeeld. Naast je geest is ook je lichaam verwoest door deze ongenadigbare vijand. Je organen zullen flink worden aangetast en uiteindelijk de strijd verliezen. Het is nu dus, van een gezelligheidsdrankje, uitgegroeid tot een]levensbedreiging!!!Als je de door ons eerder genoemde merkbare invloeden van maar een paar glazen drank(zelfs een paar biertjes !) en de eindiging in dit laatste proces vergelijkt, is dit zeer schokkend! Een ontwikkeling mag het niet genoemd worden, alleen ten gunste van de alcohol(de vijand, in het geval van alcoholisme), maar een achteruitgang van jezelf, zowel geestelijk als lichamelijk. Jij als mens, gaat gedurende deze stadia… KAPOT!! Denk je eens in, hoeveel mensen zich wel eens in een dergelijke situatie bevinden, waarin ze de verleiding niet kunnen weerstaan tóch meer te drinken, dan de door zichzelf voorgenomen hoeveelheid voor een bepaalde gelegenheid. Ook al zijn het maar één of twee drankjes meer. De invloed van alcohol op je lichaam is een feit!!” Gezelligheid kent geen tijd!” Het zou een perfecte titel zijn voor een swingende carnavalskraker. Vrolijke, feestende mensen die zingen over tóch nog maar eentje dan…. Met dit in je achterhoofd, kun je je vast goed voorstellen, waarom het verschil tussen de sociale drinker, de probleem- en verslaafde drinker, helaas in de meeste gevallen niet of moeilijk zal worden herkent door ons, de maatschappij. Hierdoor zijn er veel meer alcoholisten, dan we weten.Er zijn heel wat mensen, die er alles aan doen om hun alcoholprobleem voor de buitenwereld verborgen te houden. Deze mensen krijgen hierdoor geen enkele hulp, die ze juist zo ontzettend hard nodig hebben!

Eén van de lichamelijke gevolgen, die je kunt krijgen door zwaar drankgebruik in combinatie met een tekort aan vitamine B1, is Korsakov. Dit is een blijvende geheugenstoornis, die in de volksmond ook wel alcoholistendemensie genoemd wordt. Als je lijdt aan Korsakov verlies je de oriëntatie in bijvoorbeeld tijd en spraak. Als niemand uit je omgeving hiervan op de hoogte is en je door deze stoornis vergeet, dat je niet mag drinken, omdat je een alcoholprobleem hebt, blijf je verslaafd. Je drinkt immers rustig weer een biertje, omdat je gewoonweg vergeten bent, dat je überhaupt veel alcohol gedronken hebt, OOIT!

 

Hulp bij alcoholisme

Onze maatschappij mag dan niet zo sterk zijn in het herkennen van problemen bij mensen uit onze omgeving. Onze maatschappij is gelukkig wél sterk met het aanbieden van hulp bij deze problemen. Als je lijdt aan een alcoholprobleem, dan kun je kiezen voor professionele hulp of zelfhulp. In beide gevallen is er een ruim aanbod aan informatie te vinden op het internet. Bijvoorbeeld: Welke hulpinstanties er zijn en wat ze bieden, hoe je in contact kunt komen met een hulpinstantie of hoe je een zelfhulpprogramma op kunt stellen.

Welke vraag je ook hebt, typ je vraag in op een zoekmachine zoals Google en er gaat een wereld aan informatie voor je open. Zónder, dat er ook maar iemand anders van hoeft te weten. Denk alleen al aan de AA, wereldberoemd, maar toch blijf je als deelnemer anoniem voor de buitenwereld.

Voor iedereen, die zichzelf herkent in één of meerdere kenmerken die in dit artikel zijn beschreven, je bent niet alleen! Al lijkt het soms zo uitzichtloos, met de hulp van anderen ziet de wereld er altijd een stuk zonniger uit!! Schaam je NOOIT om hulp te vragen!!!!!! Voor iedereen die iemand herkent uit zijn omgeving in één van de kenmerken, aarzel dan niet om te helpen! Ook al doet iemand nog zo ontzettend zijn best om zijn probleem verborgen te houden, iedereen wil graag een helpende hand in moeilijke tijden!

 

Internet een helpende hand voor iedereen, door iedereen!

Door informatie te delen, wordt kennis verspreidt over de wereld. Dankzij het internet is ons communicatienetwerk enorm verbreedt en hier moeten we dan ook goed gebruik van maken met elkaar. Als we dat doen helpen we elkaar, door van elkaar te leren hoe we bijvoorbeeld onze problemen op kunnen lossen. Wat zou er immers mooier zijn, dan dat we door elkaars hulp ervoor kunnen zorgen, dat er minder mensen moeten leven met een depressie en er steeds meer mensen kunnen genieten van iedere dag van hun leven! Alleen al door begrip op te brengen voor elkaar, zoals bijvoorbeeld voor iemand die zijn alcoholprobleem als een geheim met zich meedraagt, omdat hij bang is voor de reacties uit zijn omgeving, dit is vaak de oorzaak van onbegrip. Als we goed bij onszelf nagaan, hebben we allemaal wel iets, of ooit gehad wat we op ons hart met ons meedragen en waar we soms niet uitkomen. We zijn allemaal mensen en hebben allemaal gevoel……