blog placeholder

Mensen worden vaak doof door gehoorverlies. In dit artikel wordt er uitleg gegeven over de oorzaken van gehoorverlies.

Wat betekent doof zijn?

Doof zijn betekent dat een persoon niet kan horen. De mensen die niet kunnen horen worden doven genoemd. Doven kunnen doof geboren worden, door ziektes, psychische en verwerkingsproblemen, of door geleidelijk gehoorverlies doof zijn geworden.

Oorzaken van doofheid.

De verschillende oorzaken van doofheid bij baby’s.

Een baby kan doof worden rondom de geboorte. Dit wordt congenitaal gehoorverlies genoemd. Dit komt bij bijna 3 op de 1000 baby’s voor.

 • Bij perceptiegehoorverlies werkt het slakkenhuis of de gehoorzenuw niet juist.
 • Bij geleidingsgehoorverlies mist de baby een oorschelp of het middenoor is niet goed ontwikkeld.
 • Infecties gedurende de zwangerschap, genaamd utero-infecties kunnen ook gehoorverlies veroorzaken. Het kan voorkomen dat de moeder van de ongeboren baby niks merkt van de ziekte. Enkele utero-infecties zijn: Herpes, CMV en Rubella.
 • Infecties na de geboorte heten postnatale infecties. Een voorbeeld van postnatale infectie is hersenvliesontsteking.
 • Bij ototoxisch gehoorverlies is er schade aan het gehoor door het toedienen van medicijnen. Enkele voorbeelden van mogelijk schadelijke medicijnen zijn: morfine en thalidomide.
 • Bij Shaken-babysyndroom is gehoorverlies ontstaan door het hevig schudden van een baby of kind. Een mogelijk gevolg hiervan is dat het kan leiden tot het sterven van de baby of het kind.
 • Verder is er de mogelijkheid van een erfelijke oorzaak voor congenitaal gehoorverlies. Voorbeelden van erfelijke doofheids oorzaken zijn: Charge-syndroom, Osteogenesis imperfecta en Peroxisomale stoornis.

De verschillende oorzaken van doofheid bij kinderen en volwassenen.

Ook later kan er gehoorverlies optreden. Gehoorverlies bij kinderen en volwassenen wordt verworven gehoorverlies genoemd.

 • Bij progressief gehoorverlies is een kind met goed gehoor geboren, maar is slechter gaan horen toen het opgroeide. Kinderen met progressief gehoorverlies leren dit dan te compenseren met visuele effecten, zoals de licht en schaduw beweging van een deur die open of dicht gaat.
 • Bij laatdoof is een persoon tijdens zijn leven geleidelijk slechter gaan horen en op den duur doof geworden. Dit is ook wel progressief gehoorverlies over een langere periode.
 • Plotsdoofheid is het tegenoverstelde van progressief gehoorverlies. Met plotsdoofheid heeft een persoon onverwachts sterk gehoorverlies. Dit komt meestal door een virale infectie, maar de oorzaak blijft vaak ook onduidelijk.
 • Bij lijmoren zit er vocht achter de trommelvlies. Dit vocht zorgt ervoor dat de trommelvlies minder kan bewegen, Na verloop van tijd wordt dit vocht lijmachtig, vandaar de term lijmoren.
 • Bij otosclerose is doofheid doordat de stapes vastgegroeid is aan de ovale venster. De stapes heeft de taak om de vloeistof te bewegen in het middenoor. Als deze vastzit kan hij deze taak dus niet uitvoeren.
 • Bij geleidingsgehoorverlies wordt het geluid dan niet goed doorgegeven aan het binnenoor. Dit is meestal tijdelijk bij een midden- of buitenoorontsteking. Ook een oorsmeer prop kan dit vooroorzaken, deze kan worden uitgespoten bij de huisarts.
 • Gehoorverlies kan ook ontstaan door infecties. Enkele infecties die gehoorverlies veroorzaken zijn: Mastoïditis, Meningitis en Hunt-syndroom/Herpes-zoster-virus.
 • Gehoorverlies kan ook ontstaan door een ongeluk. Een flinke knal of krachtige klap zorgen voor verandering in de luchtdruk in het oor. Daardoor kunnen het trommelvlies, de gehoorbeentjes en het binnenoor aangetast worden.
 • Sommige ziektes kunnen tot gehoorverlies leiden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Diabetes, Griep en Multiplesclerose/MS.
 • Ototoxische stoffen waaronder koolmonoxide, kwik en morfine kunnen leiden tot gehoorverlies.
 • Bij centraal gehoorverlies is er sprake van dat het oor op zich goed werkt, maar iemand toch doof is. Dan zit er waarschijnlijk in de hersenen iets dat niet correct werkt.
 • Bij Centraal Auditief Verwerkingsprobleem ook wel AVP, kan iemand wel horen, maar de verschillende geluiden niet van elkaar onderscheiden. Bijvoorbeeld op een feest of als de tv aanstaat, kan die persoon iemand anders die praat niet (goed) volgen.
 • Bij woorddoofheid / verbale agnosie kan iemand wel horen, lezen en schrijven, maar heeft moeite een gesproken taal te begrijpen. De woorden worden dan niet goed verwerkt. Deze personen kunnen wel muziek en bekende geluiden herkennen.
 • Ruis-agnosie is het tegenovergestelde. Dan worden de gesproken woorden wel gehoord, maar de omgevingsgeluiden niet. Deze personen hebben moeite met het onderscheiden of iets grappigs of boos is bedoeld en te herkennen welke stem bij welke persoon hoort.
 • Bij sensorische radiculaire neuropathie gaat de gehoorverlies samen met een verminderde reactie op pijn van de gevoelszenuwen.
 • Psychogeen gehoorverlies komt voor bij kinderen die iets traumatisch hebben meegemaakt of van wie veel wordt geëist. Er is dan geen fysieke oorzaak te ontdekken.
 • Bij aggravatie is er ook geen fysieke oorzaak te ontdekken. Dit gebeurt meestal bij kinderen die ineens minder aandacht krijgen, door bv. de geboorte van een baby.
 • Ook erfelijke oorzaken kunnen leiden tot verworven gehoorverlies. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Down-syndroom, Friedreichs ataxie en Ziekte van Ménière.

Overige oorzaken van doofheid.

 • Bij lawaaidoofheid / lawaaislechthorendheid zorgen harde geluiden ervoor dat het binnenoor tijdelijk minder geluiden oppikt. Als het binnenoor niet genoeg tijd heeft om te herstellen, wordt het tijdelijke effect van minder horen blijvend en zal niet meer beter kunnen worden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt bij jongeren door het luisteren van harde muziek en bij werknemers door fabriekslawaai.
 • Bij ouderdomsgehoorverlies / presbyacusis is er ook gehoorschade doordat het binnenoor minder goed werkt. Het verschil met lawaaidoofheid is dat ouderdomsgehoorverlies ontstaat door fysieke veroudering van het lichaam en dus ook het oor.

Samengevat

Alles bij elkaar, doven zijn mensen die niet kunnen horen door gehoorverlies. Doofheid komt voornamelijk door niet goed ontwikkelde oren, infecties en ontstekingen. De laatste paar jaar komt gehoorverlies door te hard omgevingsgeluid steeds vaker voor bij jongeren. Verder is het verstandig dat men regelmatig een gehoortest doet om eerder te ontdekken of er sprake is van gehoorverlies. Daardoor dan kan men eerder maatregelen treffen om verdere gehoorschade te voorkomen.