blog placeholder

Een week geleden was het volop nieuws in Suriname dat een toerist een aantal jonge vrouwen had besmet met het HIV virus. Deze vrouwen hebben domweg onbeschermd contact met die knappe rijke mijnheer uit het westen gehad. Verontrustend nieuws die tot nadenken aanzet.

Anno 2011 is het nog steeds zo dat mensen ervoor kiezen om onbeschermd gemeenschap met elkaar te hebben. Ondanks de feiten die overal bekend zijn dat door onbeschermd contact mensen een soa kunnen oplopen. Sommige soa’s zijn met een simpel antibiotica kuurtje verholpen. Maar voor sommige soa’s teken je levenslang. De meest gevreesde soa is het HIV virus. Het is ook de meest besproken geslachtsziekte. Daarom is het onbegrijpelijk als via de nieuwsberichten bekend wordt gemaakt dat iemand doelbewust het virus overdraagt. Je vraagt je dan af waarom iemand zoiets doet.

Dat kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld dat iemand merkt dat door het feit dat bekend is dat hij of zij besmet is, hij of zij door zijn omgeving wordt genegeerd. Het is nog steeds zo, dat het voor iemand die geïnfecteerd is niet gemakkelijk is om een normale relatie te krijgen. Het is aan een kant te begrijpen dat diegene zich dan wil uitleven op een plek waar die door niemand wordt nagewezen. Aan de andere kant is het ook heel onverstandig omdat de persoon in kwestie niet alleen zichzelf maar ook anderen in gevaar brengt. Uit mijn werkervaring weet ik dat het voor veel mensen die HIV besmet zijn het heel moeilijk is om te accepteren. Mensen leven vaak heel lang in ontkenning en boosheid. Sommige mensen draaien jammer genoeg daarin door. Daarom is het belangrijk voor mensen die dit probleem hebben om een buddy te hebben. Iemand die gezelschap bied, fungeert als een spreekpaal en iemand die de rol van het geweten op zich neemt.

HIV is goed te behandelen.

Ook het feit dat bekend is dat het HIV virus goed te bestrijden is maakt dat mensen hier onverschillig mee omgaan. Dat is best naïef . Heel vaak heb ik de uitspraak gehoord van mensen dat ze niet meer zo bang zijn voor besmetting omdat het toch goed te behandelen is. Maar heel veel mensen zijn zich er niet van bewust dat de medicatie die men tegen het HIV virus voorschrijft niet bij iedereen direct aanslaat.

HIV en een relatie hebben.

Een relatie hebben met iemand die HIV besmet is kan in feite wel. Het is wel van belang dat afspraken worden gemaakt en eerlijk aan de nieuwe partner verteld wordt dat men besmet is. Mensen hebben het recht om te kunnen kiezen als ze wel of geen verhouding willen hebben met iemand die het virus bij zich draagt.

HIV en vakantie.

Vakantie geeft altijd een goed gevoel. Men doet leuke dingen en ontmoet aardige mensen. Op vakantie worden mensen verliefd. Wat de verspreiding van het HIV virus betreft zit daar een groot gevaar. Vooral in ontwikkelingslanden zijn jonge vrouwen nog lang niet zo goed geïnformeerd over de gevaren van onbeschermde gemeenschap als vrouwen uit het westen. Die vrouwen geloven nog steeds dat als iemand er goed en verzorgd uitziet alles goed is. Een westerse man in goede kleding wordt vaak eerder vertrouwd dan een man uit eigenland in een bezwete shirt. Dan blijkt dat die westerling verschillende jonge vrouwen besmet heeft en is een ieder in rep en roer. Het is daarom heel belangrijk dat mensen die het HIV virus met zich dragen altijd er voor zorgen dat zij beschermd contact hebben. Wij moeten er met z’n allen bewust ervoor zorgen dat het virus zich niet verder verspreid.