blog placeholder

In principe kan iedereen Diabetes 2 kan iedereen krijgen. Wat is het en wat maakt, dat de een het wel krijgt en de ander niet. Wat kun je er tegen doen?

Diabetes is een stofwisselingsziekte, die ontstaat, omdat het lichaam niet voldoende insuline produceert, om de voedingssuikers (glucose) in het bloed te verwerken. Daardoor hopen deze suikers zich op en vergiftigen langzaam het lichaam. Het gevolg is niet een plotselinge dood, door een te hoog gehalte vergif, maar het lichaam wordt langzaam gesloopt, waardoor uiteindelijk levensbedreigende complicaties ontstaan.

Soorten Diabetes

Er zijn 2 soorten diabetes. heel toepasselijk diabetes 1 en diabetes 2 genoemd. De eerste is een aangeboren vorm en leidt er altijd toe, dat er dagelijks insuline moet worden geìnjecteerd. De oorzaak van deze vorm is het feit, dat het lichaam in het geheel niet in staat is insuline te produceren.

Diabetes 2 ontstaat meestal op latere leeftijd en heeft te maken met aangeboren oorzaken, maar ook met levensstijl. Bij deze vorm is de alvleesklier uiteindelijk niet meer in staat, om voldoende insuline te produceren, waarmee volledig aan de behoefte wordt voldaan. Vaak kan Diabetes 2 worden aangepakt met medicijnen, maar het kan er uiteindelijk ook toe leiden, dat injecteren van insuline noodzakelijk wordt. Dit artikel gaat over deze vorm van diabetes

Oorzaken

Als we jong zijn produceren de eilandjes van Langerhans, die in de alvleesklier liggen, voldoende insuline, om onze behoefte in te vullen. Bij het ouder worden neemt de productiecapaciteit echter langzaam af. In het algemeen is dat voor de meeste mensen niet zo´n probleem, omdat de afname beperkt is en de kritische ondergens niet of pas zeer hoge leeftijd bereikt wordt.

Bij sommige mensen is echter de afname veel sterker. Deze omstandigheid is nagenoeg altijd genetisch bepaald en daarom zie je diabetes 2 generatie op generatie in dezelfde families terugkomen. Deze mensen kunnen dus uiteindelijk te maken krijgen met deze ziekte. Echter alleen deze oorzaak is er niet vaak de oorzaak van, of pas op hogere leeftijd.

Een 2e oorzaak maakt, dat deze oorzaak nog veel eerder tot diabetes leidt, en dat is overgewicht. Het lichaam heeft bij overgewicht relatief veel meer insuline nodig, om alle glucose in het bloed tot een aanvaardbaar niveau te verlagen.  et andere woorden, op een moment dat de productie afneemt, wordt de behoefte groter.

Daardoor ontstaat er een tekort, wat tot diabetes type 2 leidt. Het lichaam maakt nog wel insuline aan, maar te weinig.  In eerste instantie is behandeling met medicijnen voldoende om de gevolgen in te perken. Deze medicijnen vervangen niet de natuurlijke insuline, maar ondersteunen het lichaam om de nog aanwezige insuline zo effectief mogelijk hun werk te laten doen. Pas als het niveau zo laag is geworden, dat ook de medicijnen niet meer genoeg resultaat geeft, zal injecteren noodzakelijk zijn.

Wat kun je doen?

Voordat er sprake is van diabetes, is het van belang te weten, of je tot de risicogroep hoort. Dat kun je het beste doen in overleg met je huisarts. Ook de kennis over de aanwezigheid van diabetes 2 in de familie, kan een aanwijzing zijn.

Is diabetes 2 eenmaal vastgesteld (of eerder natuurlijk), dan kun je proberen je gewicht onder controle te gouden. Het lichaam ondersteunen, zodat het toch nog steeds insuline produceert, is niet mogelijk. De enige mogelijkheid is dus gewichtscontrole. Voor niemand is exact aan te geven welk gewicht noodzakelijk is, maar het gangbare ideale gewicht (informatie daarover is op het WWW uitgebreid beschikbaar) is een goede leidraad.

Een 2e mogelijkheid, aanvullend op gewichtsbeheersing,  is het aankweken van spierweefsel. Meer spieren wil zeggen een permanente hogere behoefte aan glucose (spieren verbranden glucose) en dus een lagere behoefte aan insuline. Dit kan het beste onder strenge begeleiding gebeuren, bijvoorbeeld onder bij een fysiotherapeut.

Tot slot

Diabetes is een gevaarlijke ziekte. In eerste instantie lijkt het allemaal mee te vallen, maar doe je er niets tegen, dan zal je levensverwachting sterk dalen. Het tast verschillende onderdelen van je lichaam aan, waaronder de bloedvaten. Hierdoor is de kans op vaatleiden (infarcten!!) veel groter. Een andere gevaarlijk gevolg is fegeneratie van zenuwweefsel. Hierdoor kan een heel scala van klchten ontstaan (blindheid) en ontstaat het gevaar dat ontstekingen te laat wordt herkend en het gevaar er van wordt onderkend.

Het devies is dus : weet wie je bent, wat je risico is en doe er wat aan.