blog placeholder

Ieder depressie genezen gebeurt anders. Wat men algemeen verstaat onder een depressie is vaak een verhaal van jarenlange kommer en kwel. Van moedeloze buiien over het innemen van psychofarmaca tot soms een langdurige opname.
Toch kan, in een relatief korte periode, een depressie behandeling veel veranderen aan uw leven.

Depressie genezen van bij het begin

Soms is de beslissing nemen om een psychotherapie op te starten het moeilijkste deel van de psychotherapie. Zowel de moedeloosheid als de schaamte spelen hierin een rol. Het ontbreekt mensen met een depressie vaak aan de energie en ook aan het geloof dat een en ander nog kan veranderen. En op het hulp vragen aan een psycholoog rust nog steeds een taboe.

Spreken over zijn moeilijkheden in psychotherapie

Een gesprek met een goede vriend of een vertrouwd familielid kan heel erg deugd doen. Het is een opluchting, maar ook dikwijls een hulpmiddel om uit een neerslachtige bui te geraken. In een aantal gevallen volstaat dit echter niet. Dan is professionele hulp noodzakelijk door een psycholoog. Veel mensen denken dat ook dit niet meer is dan spreken. Niets is minder waar.

Depressie behandeling is meer dan spreken

Zelfs een zuiver (analytische) gesprekstherapie is fundamenteel anders dan een losse babbel of een intensief gesprek met een familielid.Vaak vermoeden mensen dat de depressie even goed kan besproken worden met een kennis.
Uiteraard maken opleiding en ervaring van de psycholoog een verschil uit. Net als de geheimhouding en de deontologische code waaraan de psycholoog zich dient te houden. Maar er is meer.

 

Specifieke technieken bij depressie genezen

Een eerste taak van de psychotherapeut is ervoor zorgen dat de patiënt, ondanks zijjn wanhoop en lethargie, toch de energie en het geloof vindt om een psychotherapie te starten. Daarom moet bij een depressie de psychotherapeut op actieve wijze de patiënt steunen en aanmoedigen. Het geloof in de krachten en toekomstmogelijkheden van de patiënt dienen onderstut. In 10 à 15 procent van de gevallen is medicatie daarvoor een bijkomende hulp.

Centrale punt in de psychotherapie

Een volgende stap is het vrij spreken van de patiënt, zonder limiet. Dankzij de zekerheid van de geheimhouding durft de patiënt het aan om alles te zeggen dat hem te binnen schiet. In deze wirwar van verhaallijnen die verschijnen, leert hij zichzelf kennen. En zijn depressie. De psychotherapeut zal daarbij interpretaties maken, woorden benadrukken of vragen stellen. Vaak merkt de psycholoog daarbij verbanden op die inzicht mogelijk maken.

De psychotherapeut helpt te doorwerken

Naast dit groeiend inzicht verschijnen er bij de patiënt ten aanzien van de psychotherapeut gevoelens, gedachten, manieren van omgaan. Deze kunnen een blijvende verandering teweegbrengen bij de patiënt. Vaak vormen ze de basis waarop de depressie gedeit. Het is een radicale omkering van de dokter-patiënt relatie: de patiënt leert met behulp van de psycholoog te komen tot een groeiend inzicht in zijn leven, sociale omgeving en depressie. Waardoor niet de dokter maar de patiënt zelf zijn behandeling stuurt en effecten teweegbrengt die hem bevrijden van de onderdrukkende depressie.