blog placeholder

De homeopathie heeft recent een enorme vlucht genomen. Hoewel de scepsis van de verenigingen tegen kwakzalvers nog niet uit de lucht is, lijken steeds meer mensen zich open stellen voor deze alternatieve geneeswijze van welk zijn nut en waarde inmiddels is bewezen.

De homeopathie werd ontdekt door een Duitse arts genaamd Samuel Hahnemann in 1790. Hij ontdekte dat een klacht kon worden genezen door een stof die hetzelfde symptoom veroorzaakte. Het woord homeopathie komt dan ook van het Griekse omeos en pathos dat het ‘gelijksoortige lijden’ betekent. Een klacht kan dus worden opgeheven door een stof die dit symptoom teweegbrengt. Simpelweg gesteld: iemand die last van hoofdpijn heeft, kan van zijn klachten afkomen door een stof tot zich te nemen die hoofdpijn veroorzaakt. Iemand die net een nieuw homeopathisch middel heeft gekregen, zal daarom soms in eerste instantie zijn klachten zien verergeren. Dit hoeft echter lang niet altijd het geval te zijn aangezien de homeopathische middelen in sterke mate verdund zijn.

De homeopathie gaat, in tegenstelling tot de traditionele geneeskunde, van de stelling uit dat klachten niet alleen een fysieke oorzaak hebben, maar dat ook de mentale gesteldheid een grote rol speelt in het ziekteproces. In andere woorden: de homeopathie gelooft dat lichaam en geest samen gaan en dus niet los van elkaar kunnen worden bestudeerd. Om een klacht weg te kunnen nemen is een onderzoek van de psyche dus onontbeerlijk: alleen op die manier kan de diepere oorzaak worden achterhaald en is volledige genezing (dus niet tijdelijke onderdrukking) mogelijk. Homeopathie onderscheidt zich in die zin van de traditionele geneeswijzen in het feit dat lichamelijk en psychologisch onderzoek hand in hand gaan. Voorbeelden van vragen die tijdens een homeopathisch consult worden gesteld zijn: wat is het eetgedrag van de cliënt? Hoe is zijn slaapgedrag? Hoe reageert hij op warmte en kou? Heeft de cliënt angsten of zorgen die hem veel bezig houden?

Maar hoe vindt je het juist middel voor je klachten? De homeopathie gaat er vanuit dat er een onderscheidt mogelijk is tussen verschillende soorten types mens. Er is immers ontdekt dat bepaalde karaktertrekken vaak voortkomen in de beschrijving van een bepaald ziektebeeld.

Homeopaat en arts Frans Kusse maakt in zijn (zeer nuttiig) boek Wat voor type bent u? onderscheid tussen 52 middelen. Bij elk van deze middelen geeft Kusse een beschrijving van het type mens dat hier bij hoort. Hoewel ieder mens natuurlijk uniek is en iemand zich zal kunnen identificeren met meerdere karakterbeschrijvingen, is er vaak toch 1 beschrijving die op dat moment overheerst. Natuurlijk is het de (niet eenvoudige)  taak van de homeopaat om het middel te vinden dat het beste aansluit bij uw beschrijving.