blog placeholder

Gronden of centreren is dé basis voor een gezonde geest, een gezond lichaam en de verhouding tussen deze twee. Centreren, gronden en aarden zijn synoniemen en betekenen respectievelijk ‘met je focus naar het midden van je lichaam en de aarde gaan’, ‘met beide voeten op de grond komen’ en ‘stevig op en in de aarde staan’. Het gaat hierbij eigenlijk om het creëren van een stevige basis, een fundament als conditio sine qua non wanneer je je bezighoudt met de ontplooiïng van je fysieke welzijn, je persoonlijkheid en je spiritualiteit.  

De hoogste bomen hebben de diepste wortels. Er is geen hoge groei mogelijk zonder een minstens even stevige basis. Het gaat allemaal om het evenwicht. Zonder wortels zouden deze bomen omwaaien bij het minste zuchtje wind én zouden ze geen voeding kunnen opnemen uit moeder aarde. Wij als menselijke wezens verschillen van bomen in de zin dat wij fysiek mobiel zijn. Wij zijn niet ‘verankerd’ op één bepaalde plek, maar hebben bewegingsvrijheid en de keuze om te gaan naar waar we willen. Door de vele mogelijkheden die wij als mens met een ingenieus lichaam hebben en de westerse vooruitgang op vlak van technologie, mobiliteit en informatieverstrekking zijn vele van ons echter de band met moeder aarde verloren. Ik vraag me af hoeveel van ons niet letterlijk ‘verloren’ zouden lopen zonder gps.

Waar het bij gronden of centreren om gaat is het terugkeren naar het centrum van je lichaam en naar het midden van de aarde. In ons lichaam hebben we zeven energiepunten, chakra’s of wielen genaamd. De eerste chakra is de wortelchakra en is gelegen ter hoogte van je stuitbeentje. Deze chakra heeft een donkerrode kleur. De tweede chakra ligt ter hoogte van je seksuele organen en heeft een oranje kleur. De derde chakra ligt ter hoogte van je maag, ofwel zonnevlecht en heeft een gele kleur. Deze drie ‘basischakra’s’ zijn sterk gerelateerd aan gronden en centreren. De eerste chakra haalt energie uit de aarde via gronding, en wanneer deze geblokkeerd is kan de aarde-energie niet doorstromen naar de volgende hogergelegen chakra’s, waardoor hun werking uitermate belemmerd of verstoord kan worden. Dit is echter maar één van de vele redenen waarom een degelijke gronding aan te raden is.

Om te gronden kan je best rechtstaan in een ontspannen houding of rechtop zitten op een gemakkelijke stoel. Zorg dat je recht zit, zodat de energie vrij doorheen je lichaam kan stromen. Doe eerst een volledige ‘body checkup’ om te voelen waar nog eventuele spanning is. Plaats je voeten evenwijdig en stevig op de grond. Zeker wanneer je rechtstaat is het raadzaam je voeten te plaatsen in het verlengde van je schouders. Adem eerst een paar keer diep in en uit tot je je meer ontspannen voelt. Ga dan met je aandacht naar je voetzolen en ga na hoe ze aanvoelen. Visualiseer nu dat je voeten wortels krijgen en dat deze wortels en hun vertakkingen tot diep in de aarde dringen. Stel je daarna voor dat er vanuit je stuit, waar je basischakra gelegen is, een koord naar de grond loopt en net als de wortels tot diep in de aarde dringt. Adem nu diep in en wanneer je uitademt visualiseer je dat alle spanning die in je aanwezig is afgevoerd wordt langs deze koord tot diep in de aarde. Je laat als het ware alle spanning afvloeien. Tegelijkertijd beeld je je in dat er langs je voeten nieuwe, krachtige, rode aarde-energie je lichaam binnenstroomt. Als je dit vaak oefent kom je snel in de circulatie van inademen/aarde-energie en uitademen/afvloeien in de aarde.

Gronden of centreren geeft je meer kracht, energie en vitaliteit. Het zorgt er ook voor dat er een betere verbinding is tussen je logisch redeneren en intuïtief aanvoelen. Voor ieder die bezig is met bewustzijnsverruiming is een degelijke gronding een vereiste om het belangrijke evenwicht te behouden tussen aarde en kosmos.

“Het lichaam mediteert toch ook niet in de lucht?”