blog placeholder

De ‘innate immunity’ ofwel de aangeboren immuniteit is de zogenaamde 1ste lijns afweer van het lichaam tegen ziekte. We zullen kort bespreken hoe de aangeboren immuniteit werkt en wat immuniteit is.

Immuniteit.

Immuniteit wil zeggen dat het lichaam weerstand kan bieden tegen ziekte en dan vooral tegen besmettelijke ziekte. Hierbij zijn cellen, weefsels en moleculen betrokken en dat geheel dat zorgt voor weerstand tegen ziekte is het immuunsysteem.

Aangeboren immuniteit.

De aangeboren immuniteit is altijd aanwezig in gezonde personen. Het is in te delen in 2 verdedigingslinies.

De 1ste linie: 

De epitheliale barrière –> Alle oppervlakken waarmee het lichaam van de mens in contact staat met de omgeving zijn bedekt met een epitheellaag, deze zorgt dat microben ( ziekmakende beestjes ) niet het lichaam kunnen binnendringen. Het kan zijn dat de eerste linie tekortschiet en dan komt de 2de linie van het aangeboren immuunsysteem in actie.

De 2de linie:

Als de 2de linie in actie met komen dan is de microbe al door de epitheel barrière heen het lichaam binnengedrongen. Nu komen cellen in het lichaam in actie. De cellen die betrokken zijn bij de 2de linie van het aangeboren immuunsysteem zijn: fagocyten ( neutrofielen en monocyten/macrofagen ) en NK cellen ( Natural Killer cellen ).

  • Fagocyten: dit zijn bloedcellen die rondcirculeren in het lichaam totdat ze in actie moeten komen. Wanneer er infectie plaatsvind, dus wanneer de microbe het lichaam is binnengedrongen, worden de fagocyten aangetrokken naar de plaats van infectie. De fagocyten slikken de microbe dan als het ware in en als de microbe dan in de fagocyt zit dan breekt de fagocyt de microbe af zodat deze niet meer schadelijk is.
  • NK cellen: deze cellen worden geactiveerd wanneer er een infectie is gedetecteerd, wanneer deze cellen dan geactiveerd zijn dan laten ze eiwitten ( proteïne ) vrij uit blaasjes die in de cel zitten. Deze eitwitten gaan naar geïnfecteerde lichaam toe en bevatten moleculen die gaten maken in de celwand van de geïnfecteerde cel. Daarnaast bevatten de eiwitten ook moleculen die ervoor zorgen dat de geïnfecteerde cel zichzelf dood.

De fagocyten en NK cellen werken dus samen om de microbe onschadelijk te maken. Ze werken coöperatief, want een macrofaag ( een vorm van een fagocyt ) die slikt de microbe in en produceert dan een stofje dat interleukine-12 ( IL-12 ) heet, interleukine-12 zorgt er op zijn beurt weer voor dat NK cellen worden geactiveerd om een stofje uit te scheiden dat interferon-gamma heet ( IFN-gamma ). En als laatste stap activeert interferon-gamma de macrofaag weer om de ingeslikte microbe te doden. En zo is de cirkel van de afweer dus rond.