blog placeholder

Misstanden in de GGZ, wanneer wordt er eens iets ondernomen!

Op het Nieuws was er een item dat er veel mensen die werkzaam zijn in de zorg, in de WAO terecht kwamen. Dat is niet zo vreemd.

Een voorbeeld. Er is een dagcentrum voor zwaar verstandelijk beperkten clienten die ook nog verdacht worden van autisme. We spreken over volwassen meiden en jongens, die zich totaal niet bewust zijn van hun omgeving. Deze mensen kunnen niet zelfstandig eten, wassen, aankleden, naar het toilet, kortom alle bassale bezigheden die een “normaal” mens zonder nadenken iedere dag doet.

De verschraling binnen de GGZ is zo groot, dat voor de clienten die hier intern wonen, een budget is om te eten van € 0,97 cent per dag. Op zich al ernstig. Nog ernstiger is het feit dat zoveel begeleiders letterlijk opbranden, dat er  continu een onderbezetting is. Een groep van 4 volwassen clienten wordt begeleid door 1 begeleider en misschien een stagaire. De meeste clienten lijden ook aan epilepsie en hebben regelmatig een z.g.n. grand mal. Als je er dan alleen voorstaat, kun je geen aandacht geven aan de overige drie. Die kunnen niet tot de orde geroepen worden, botweg omdat zij die vaardigheden niet hebben. Nog maar niet te spreken over de clienten die luierdragend zijn. Die moeten verschoond worden, dus wederom geen toezicht op de andere clienten. En dit zijn nog maar enkele voorbeelden die dagelijks voorkomen.

Er zijn clienten bij die wegen over de 100 kg. Als daar een stagaire of een begeleidster is die wordt aangevallen, en ja dat gebeurt regelmatig, kunt u zich voorstellen in wat voor onveilige werkomgeving men zich bevindt. Nog maar niet te spreken over de veiligheid van de clienten. Als een begeleider zich ziek meldt, en aangeeft dat het te zwaar werk is, en graag naaar een Arbo arts wil, dan kan dit niet (?) Men wordt dan verplicht om vrije dagen op te maken. Goed voor de statistieken, maar welke manager kan op de stoel van een arts gaan zitten? Volgens de Wet Poortwachter, is men zelfs verplicht om iemand die problemen heeft met zijn werk, door te sturen. Helaas niet binnen Cordaan.

Door de Marktwerking is in de Regio Amsterdam, de meeste zorginstellingen overgenomen door Cordaan. De markwerking was bedoeld om de zorgkosten naar beneden te krijgen. Dit lukt aardig op de werkvloer maar niet op management en directie niveau. Dure afvloeingsregelingen, dikke salarissen, auto met chauffeur, het kan niet op binnen Cordaan. Daar waar de zorg nodig is, namelijk in de zorginstellingen, wordt dusdanig bezuinigd dat wanneer er gewonden c.q. doden te betreuren zijn er misschien een parlementair onderzoek kan worden afgedwongen om alle misstanden aan het licht te brengen.

De SP is in de Tweede Kamer actief en ook de Vakbonden, helaas is het 1 voor 12