blog placeholder

Als iemand zegt dat hij manisch depressief is, weet men wat er bedoeld wordt. Als iemand zegt dat hij een angststoornis heeft, weet men wat er bedoeld wordt. Als iemand zegt dat hij een conversiestoornis heeft, dan weet vrijwel niemand wat er bedoeld wordt. 

 

Een conversiestoornis is een psychische aandoening die o verschillende manier naar boven komt. Het kan door onder andere (acute) stress komen, maar ook door angst en woede die niet verwerkt worden. Door deze spanningen schakelen de hersenen bepaalde lichamelijke functies uit, waardoor de patient de stress niet meer voelt.  Vaak duurt het even voor er daadwerkelijk de diagnose “conversiestoornis” gesteld wordt. Meestal wordt er eerst op het neurologische vlak gezocht.

Conversiestoornis wordt ingedeeld bij de somatoforme* stoornissen. Een conversiestoornis kan zich op vele manieren uiten, de meest voorkomende zijn verlamming van ledematen, problemen met het gezicht of gehoor. Algemene vermindering van de waarnemingen der zintuigen en het verlies van spraakvermogen. Ook kunnen er motorische stoornissen of stuipen optreden. Het gebeurd regelmatig dat zodra een patient voor zijn klachten wordt opgenomen in een ziekenhuis, deze klachten snel verdwijnen. Helaas keren ze later ook vaak weer terug.

De criteria voor een conversiestoornis gegeven door het DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition) zijn de volgende:

1:Een of meer symptomen of afwijkingen van de lichaamsmotoriek of zintuigen die veroorzaakt lijken te zijn door een neurologische of algemene lichamelijke aandoening
2:Er zijn psychologische factoren te vinden bij de symptomen of gebreken, omdat de uiting van de symptomen word voorafgegaan door conflicten of andere stressfactoren.
3:De symptonen zijn niet met opzet nagebootst of opgewekt (zoals bij een **nagebootste stoornis of simulatie)
4:De symptomen of gebreken kunnen na onderzoek niet volledig worden verklaard door een lichamelijke aandoening of als cultureel bepaald gedrag.
5:De symptomen of gebreken veroorzaken klinisch duidelijk lijden of problemen in de sociale omgang, op het werk of op andere belangrijke terreinen of vereisen medische evaluatie.
6:De symptomen of gebreken beperken zich niet tot pijn of seksueel disfunctioneren, treden niet alleen op als onderdeel van een somatisatiestoornis en kunnen kunnen niet worden verklaard door een andere psychische aandoening.

 

Nu misschien nog even in begrijpelijke taal 😉

Iemand die een conversiestoornis heeft zet psychische dingen om in iets lichamelijks. Dat kan zijn verlamming stuipen, beperkt spraakvermogen, blindheid e.d. Dit doet de patient niet bewust.
De klachten zijn weldegelijk echt, alleen is er geen lichamelijke oorzaak te vinden. De doktoren gaan er van uit dat de hersenen door de stress niet meer de juiste informatie aan het lichaam kunnen doorgeven.

Hoe ontstaat een conversiestoornis?

Hier is eigenlijk vrij weinig over bekend. Het lijkt er op dat conflicten en stressveroorzakende factoren  een rol zouden kunnen spelen. Deze factoren lijken samen te hangen met het begin of verergering van de conversiestoornis. De belangrijkste theorie over het ontstaan is dat negatieve gevoelens door verdringen buiten het bewustzijn worden gehouden, maar dat dit via onbewuste weg invloed heeft op de functies van het lichaam.

Wat zijn de gevolgen?
De klachten verschillen per persoon. Ik zal hier dan ook in een volgend artikel op verder gaan.

Behandeling?

Helaas is er nog geen enkele behandeling echt effectief gebleken voor de conversiestoornis. Wel wordt fysiotherapie gecombineerd met gedragstherapie en/of hypnose aanbevolen.

 

*(Een somatoforme stoornis is een psychische aandoening waarbij een persoon lichamelijke klachten heeft waarvoor geen lichamelijke oorzaak (ziekte) gevonden is. De patiënt ervaart echte lichamelijke klachten, die niet ingebeeld zijn. De klachten zijn niet bewust of doelbewust nagebootst.)

**(Een nagebootste stoornis is een psychische aandoening waarbij de patiënt zichzelf of anderen bewust letsel toebrengt of ziektebeelden fingeert om aandacht te krijgen. In tegenstelling tot simulatie is de motivatie van diepgaande psychologische aard en niet uitsluitend materieel of rationeel.)