blog placeholder

Iedereen heeft weleens een brandwond gehad. In dit artikel kun je meer lezen over de verschillende soorten brandwonden en de behandelingen hiervan.

Het belangrijkste blijft: eerst water, de rest komt later!

Wat zijn brandwonden?

Een brandwond is een beschadiging van de huid die is ontstaan door contact met een heet voorwerp/vloeistof/lucht.

Er zijn verschillende type brandwonden:

  • eerste graads brandwonden
  • tweede graads brandwonden (weer onderverdeeld in oppervlakkige en diepe tweede graads brandwonden)
  • derde graads brandwonden

Welk type brandwond je krijgt hangt onder andere af van de temperatuur van het voorwerp/vloeistof waarmee je in contact bent gekomen en hoe lang je in contact bent geweest met de vloeistof/voorwerp.

Eerste graads brandwonden:

Hierbij is alleen de buitenste laag van de huid aangedaan (de epdidermis). Een eerste graads brandwond wordt gekenmerkt door roodheid zonder blaarvorming. De bekendste vorm van een eerste graads brandwond is zonnebrand.

Tweede graads brandwonden:

Tweede graads brandwonden worden onderverdeeld in oppervlakkige en diepe tweede graads brandwonden.

Oppervlakkige tweede graads brandwonden: dit zijn brandwonden die iets dieper zijn dan de buitenste laag van de huis (epidermis), maar die ook nog niet helemaal diep doorgedrongen zijn. Je kunt een oppervlakkige tweede graads brandwond herkennen aan blaarvorming terwijl de huid egaal roze-rood is.

Diepe tweede graads brandwonden zijn wat ernstiger, hierbij is de epidermis geheel kapot, maar de wond gaat ook dieper door. Een diepe tweede graads verbranding kun je herkennen aan blaren met daarbij een afwisselend rode en wasachtig witte verkleuring van de huid.

Derde graads brandwonden:

Bij derde graads brandwonden is de huid volledig verwoest en vaak is er ook zenuwschade. Een derde graads brandwond doet over het algemeen geen pijn omdat er zenuwschade is opgetreden. Om een gebied met derde graads brandwonden ligt vaak een gebied met eerste en tweede graads verbrandingen die wel pijn doen. Een derde graads brandwond kun je herkennen doordat die diep is. Hij kan een kleur hebben die varieert van wit-geel tot bruin-zwart.

Hoe behandel je een brandwond?

Het belangrijkste is en blijft koelen, ongeacht de grootte of diepte van de brandwond. Minstens tien minuten onder lauw (niet koud!) stromend water. Maar als dat er niet is, is ander water/sneeuw ook prima (iets is beter dan niets). Let wel op dat het slachtoffer niet onderkoeld raakt.

Verder is het ook belangrijk dat je de overige EHBO regels toepast.

Het koelen is zo belangrijk om het zogenaamde doorbanden te voorkomen, maar ook het vrijkomen van giftige stoffen uit de dode cellen wordt door koelen afgeremd, zodat er niet nog meer cellen sterven.

Of er afgezien van koelen verder nog hulp nodig is, is afhankelijk van hoe groot en hoe diep de verbranding is. In principe moeten alle brandwonden die een groot deel van het lichaamsoppervlak innemen (in ieder geval als dat meer dan 5% van het lichaamsoppervlak is) en alle brandwonden die diep tweedegraads of derde graads zijn behandeld worden. Afhankelijk van de soort brandwond, de plaats van de brandwond en van de diepte van de brandwond zijn er verschillende behandelingen mogelijk.