blog placeholder

Voordat er goed kan worden ingegrepen bij een bepaalde ziekte moet je er ten eerste voor zorgen dat je weet hoeveel mensen een bepaalde ziekte hebben of hoeveel mensen gevoelig zijn voor die ziekte. Voor dat is er een bevolkingsonderzoek, een bevolkingsonderzoek is er om ervoor te zorgen dat een ernstige ziekte kan worden opgespoord voordat er slachtoffers zijn gemaakt. Een bevolkingsonderzoek is vaak bedoeld voor een bepaalde groep mensen, dus vaak niet meteen de hele bevolking. Je hebt bijvoorbeeld een bevolkingsonderzoek bij zwangere vrouwen om vast te stellen of de baby de kans loopt om bepaalde ziektes te krijgen. 

Criteria:

Een bevolkingsonderzoek door de overheid moet aan hoge criteria voldoen. Een bevolkingsonderzoek moet namelijk voldoen aan de internationale criteria van Wilson en Jungner. Deze criteria bepalen of de overheid er goed aan doet om een bevolkingsonderzoek te organiseren.

Darmkanker:

In mei van dit jaar heeft de minister van volksgezondheid, welzijn en sport op advies van de gezondheidsraad besloten dat er in Nederland een bevolkingsonderzoek moet komen naar darmkanker bij oudere mensen. Het onderzoek wordt in 2013 gestart onder mannen en vrouwen van tussen de 55 en 75 jaar oud. Omdat het onderzoek zo grootschalig is (ruim 4 miljoen mensen)  zal het geleidelijk van start gaan. Het onderzoek zelf bestaat uit een zelftest die je thuis gestuurd krijgt en waarbij je zelf wat ontlasting moet verzamelen en opsturen. Als men erachter komt dat de ontlasting afwijkt moet die persoon in kwestie terugkomen voor verder onderzoek, waar men kan vaststellen of die persoon darmkanker heeft.

Voorlichtingscampagne overheid:

de overheid heeft bepaalde middelen tot zijn beschikking om mensen duidelijk te maken waar een bepaald bevolkingsonderzoek over gaat en hoe het gaat gebeuren. De overheid gebruikt bijvoorbeeld het internet en de site van het rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (rivm) om mensen in te lichten over bepaalde bevolkingsonderzoeken. Ook wordt er veel informatie verspreid via de sites van lokale overheden.

Betrokken partijen:

De overheid kan niet geheel in zijn eentje een bevolkingsonderzoek uitvoeren, daar zijn namelijk veel meer instanties bij betrokken. De organisaties die uiteindelijk het bevolkingsonderzoek uitvoeren zijn speciaal door de overheid uitgekozen en gecheckt, zodat de overheid er zeker van is dat die organisaties hun werk goed doen. Daarnaast zijn er ook veel lokale instanties bij een bevolkingsonderzoek betrokken, zoals bijvoorbeeld de lokale huisarts.