blog placeholder

Wat zit er in het basispakket van de Nederlandse zorgverzekering? Kun je voor de zorgverzekering geweigerd worden? En zo ja, wat dan? Dit alles lees je in dit artikel over het basispakket van de Nederlandse zorgverzekering.

Ieder jaar opnieuw bepaalt de Nederlandse regering het basispakket van de Nederlandse  zorgverzekering. Dankzij dit basispakket is heeft iedereen in Nederland toegang tot de belangrijkste gezondheidszorg. Het basispakket is dan ook bij elke verzekeraar gelijk en de premie van deze zorgverzekering is ook bij elke zorgverzekeraar hetzelfde.

De inhoud van de zorgverzekering

In grote lijnen is de dekking van het basispakket alsvolgt:

• Huisartskosten, kosten voor ziekenhuis en specialistische zorg
• Voorgeschreven medicijnen
• Hulp in het buitenland
• Hulpmiddelen
• Tandartskosten (beperkt)
• Bepaalde therapieën (ook beperkt)
• Verpleging, verzorging en begeleiding
• Ziekenvervoer
• Behandelingen voor zwangerschap en bevalling

Soms is een eigen bijdrage verplicht, bijvoorbeeld voor de psycholoog (met uitzonderingen). Op de website van het Ministerie van VWS (en op websites van verzekeraars) kun je lezen wat er precies in het basispakket van de zorgverzekering zit.

Wordt de zorgverzekering altijd toegewezen? 

Het is verplicht voor zorgverzekeraars om iedereen die in hun werkgebied (provincies waar ze actief zijn) woont en een zorgverzekering wil afsluiten sowieso te accepteren voor het basispakket. Ze hebben daarvoor een “acceptatieplicht”. Voor het basispakket mag je niet vanwege leeftijd, geslacht en ook niet op basis van de gezondheidstoestand geweigerd worden. Ook als je zorg nodig hebt op het moment van afsluiten, moet de verzekeraar de aanvraag voor de zorgverzekering accepteren.

Uitzondering op de acceptatieplicht

Moet een zorgverzekeraar je áltijd toelaten tot de zorgverzekering? Nee. Als je zorgverzekering beëindigd is vanwege fraude of wanbetalingen, dan mag de zorgverzekeraar je vervolgens vijf jaar weigeren voor het verstrekken van een zorgverzekering. Andere verzekeraars moeten je wel toelaten.

Aanvullende zorgverzekering: geen acceptatieplicht!

Voor een aanvullende zorgverzekering geldt geen acceptatieplicht! De zorgverzekeraar mag aan een aanvraag voor een aanvullende zorgverzekering extra voorwaarden stellen, of zelfs de zorgverzekeirng weigeren. Ben je van plan over te stappen van zorgverzekering? Zorg dan dat de nieuwe zorgverzekering is afgesloten, voordat je de oude opzegt, Je weet dan zeker dat je er niet op achteruitgaat in het verzekerde pakket.