blog placeholder

Je hoort er steeds meer van. Mijn kind heeft de diagnose ‘autisme, of ‘autisme spectrum stoornis’. Hoe merk je dit?

Hoe herken je dit?  Vanaf wanneer zie je singnalen?

Wat zijn de signalen van autisme bij jonge kinderen?

Niet alle kinderen vertonen alle symtomen van autisme. Dan is de diagnose autisme verwante stoornis (ASS). Autisme is heel moeilijk vast te stellen, daarom worden de meeste diagnoses pas op latere leeftijd vastgesteld. Wat niet altijd in het voordeel speelt van het kind wegens nog een meer vertraagde ontwikkeling.

De vroegtijdige kenmerken van autisme zijn bij kinderen van 0-2 jaar:

– Niet snel lachen naar de ouders.

– Weinig of geen oogcontact.

– Later beginnen met losse woordjes zeggen.

– Geen of nauwelijks contact met andere kinderen.

De kenmerken van autisme bij kinderen boven de 2 jaar:

– Meer aandacht voor één bepaald voorwerp.

– Soms herhaalde bewegingen ( bv. met armen zwieren).

– Neemt alles heel serieus.

– Heeft moeite met veel lawaai.

– zonderd zich af, speelt liever alleen.

Hoe omgaan met een autistisch kind?

Autisme geneest niet, hoe eerder de diagnose is gesteld, des te beter voor zowel ouders als kind. Probeer uw kind zijn omgeving te begrijpen. Hij moet leren hoe zijn omgeving werkt.

U kan hem helpen door duidelijke afspraken, met bv. pictogrammen met prentjes op.Zo kan het uw kind helpen hoe zijn dag is ingedeeld.

Praat ook in duidelijke taal. Bv. binnenkort, misschien, enz… te vermijden.

Voor de ouders:

Een kind hebben met autisme is niet altijd gemakkelijk. Probeer er met iemand over te praten als u het moeilijk hebt.