blog placeholder

Een anafylactische shock is een levensbedreigende situatie. Wat is het, hoe herken je het en wat moet je er tegen doen.

Wat is een anafylactische shock?

Een anafylactische shock is een ernstig en acuut optredende allergie waarbij er een dusdanig heftige reactie optreedt dat iemand erdoor in levensgevaar kan komen.

Wat gebeurt er wanneer iemand een anafylactische shock krijgt?

Wanneer iemand een anafylactische shock krijgt is er sprake van een allergische reactie (type-I) op een prikkel waarop andere mensen niet reageren. De zogenaamde mast-cellen (een van de soorten witte bloedcellen) een snelle reactie geeft op zo’n prikkel. Een van de meest ernstige gevolgen hiervan is dat de bloedvaten wijder open gaan staan (vasodilatatie) en daardoor de bloeddruk sterk kan dalen. Hierdoor kan iemand bewusteloos raken.Een ander probleem hierbij is dat de lippen en de keel kunnen gaan opzwellen en kan het slachtoffer problemen krijgen met de ademhaling en in het ergste geval stikken.

 Wat zijn de symptomen van een anafylactische shock?

 • hypotensie: lage bloeddruk
 • problemen met ademhaling
 • flauwvallen en bewusteloosheid
 • urticaria (netelroos)
 • angio-oedeem: dit is een zwelling van de lippen, nek en gezicht
 • tranen in de ogen
 • angst
 • overgeven
 • jeuk

Wat moet ik doen wanneer er iemand een anafylactische shock krijgt?

Veel mensen die een weten dat ze ergens een anafylactische shock op krijgen hebben anti-histamine pennen bij zich. Dit zijn pennen met anti-histamine erin die in het bovenbeen geprikt kunnen worden. Deze pennen zijn heel gemakkelijk te bedienen en dit medicijn kan door iedereen worden toegepast. Nadat de antihistamine is toegediend moet iemand alsnog zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Wanneer er geen pen in de buurt is moet je het volgende doen:

 • Bel 1-1-2 en vertel dat je denkt dat het om een anafylactische shock gaat
 • Als het veilig is om het slachtoffer te benaderen, ga dan naar het slachtoffer toe.
 • Controleer ademhaling en hartslag: als dit nier aanwezig is, ga dan reanimeren en beademen en vraag om hulp
 • Als het slachtoffer alleen bewusteloos is, leg het dan in stabiele zijligging
 • Als het slachtoffer nog wel bij bewustzijn is, zorg dan dat hij/zij naar een veilige plaats gaat en daar op de grond gaat zitten of liggen,
 • als het slachtoffer iets wil drinken, geef dan water
 • Blijf altijd bij het slachtoffer totdat er hulp is

Hoe wordt een anafylactische shock in het ziekenhuis behandeld?

In het ziekenhuis wordt doorgegaan met beademing en reanimatie als dat nodig is. Verder wordt de luchtweg vrijgehouden en worden er antihistaminica gegeven. Verder worden er medicijnen gegeven waardoor de bloedvaten weer samenknijpen (vasoconstrictie). Dit gaat de verwijding van de bloedvaten tegen, waardoor de bloeddruk weer normaal wordt en iemand weer bij bewustzijn kan komen. Om dezelfde reden wordt er ook veel vocht gegeven (gaat ook de bloeddruk van omhoog). Het slachtoffer wordt goed in de gaten gehouden tot de reactie weer over is.