blog placeholder

Met het vergrijzen van de bevolking, is de ziekte van Alzheimer een ziekte die meer en meer opduikt. Maar wat veroorzaakt nu juiste deze ziekte, en vooral, wat kan er aan gedaan worden?

Beschrijving

De ziekte van Alzheimer is een aandoening van de hersenen waarbij in een vaak hoog tempo dementie optreedt bij de patiënt. De ziekte werd vernoemd naar een Duitse neuropatholoog, Alois Alzheimer. Het is een ziekte die meestal moeilijk om vast te stellen is, behalve door een hersenonderzoek na het overlijden. De ziekte komt meestal voor bij ouderen boven de 65 jaar, maar komt uitzonderlijk ook voor bij jongere mensen. Dit is een andere variant van dezelfde ziekte, die we vroege Alzheimer noemen.

Symptomen

De ziekte wordt vastgesteld door een neuroloog. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een uitgebreide medische anamnese, geheugentests en ook gesprekken met de aaste familie. Een belangrijk kenmerk van de ziekte is een achteruitgang van de psychische functies. De ziekte begint dan ook met geheugenstoornissen. In het begin heeft de patiënt vooral moeite met het onthouden van nieuwe informatie, zo zal de patiënt vaak dezelfde vragen stellen en afspraken vergeten. Herinneringen uit een verder verleden zal de patiënt nog wel ter beschikking hebben. Pas in een latere fase wordt ook het langetermijngeheugen aangetast. Ook in de beginfase ontstaan er taalstoornissen, zoals een afgenomen woordproductie en het moeilijk vinden van woorden. Ook wordt het voor de patiënt moeilijker om zich te oriënteren. In een latere fase zal de patiënt ook de meer vertrouwde handelingen niet meer kunnen verrichten, zoals zichzelf verzorgen. De patiënt trekt zich ook meer en meer op zichzelf terug en verliest interesse in de omgeving. Veel patiënten geraken hierdoor dan ook in een depressie. Een snelle verslechtering kan optreden bij een infectie, ziekenhuisopname of een plotse grote verandering, zoals een verhuis. Het langzame verloop leidt tot een achteruitgang van alle functies, en leidt uiteindelijk tot volledige afhankelijkheid van dagelijkse verzorging door anderen. Gemiddeld duurt de ziekte zo’n acht jaar.

Oorzaak

Er bestaat nog veel onenigheid onder professoren over de precieze oorzaak van Alzheimer. Volgens de meesten wordt ze veroorzaakt omdat bepaalde eiwitten op een abnormale manier worden afgebroken. Hierdoor ontstaan afbraakproducten die opgehoopt worden in de hersencellen. Hierdor kunnen deze dan afsterven. Bij hersenonderzoek wordt vastgesteld dat mensen met Alzheimer een sterk gekrompen hersenschors hebben. Het zijn met name die gedeelten van de hersenschors waar de geheugenfuncties zijn, die aangetast raken. Men probeert momenteel om de ziekte in een zo vroeg mogelijke fase vast te stellen. Eén techniek hiervoor is het in beeld brengen van de afbraakstoffen in de hersenen d.m.v. een PET-scan. Ook maakt men soms gebruik van een lumbale punctie, hierbij wordt het ruggemergvloeistof onderzocht op de aanwezigheid van de afbraakproducten. Ook erfelijkheid speelt een grote rol, vooral bij de vroege Alzheimer. Er wordt ook beweerd dat metalen als aluminium, kwik of koper een rol zouden spelen bij de ontwikkeling van Alzheimer, maar hier is binnen de medische wereld nog zeer veel discussie rond.

Remedie

Er bestaat jammer genoeg geen remedie tegen Alzheimer. Er zijn wel enkele behandelingen beschikbaar, maar deze hebben slechts een klein effect. Qua medicamenten worden meestalaceylcholinesterase-remmers gegeven, hierdoor wordt het enzyme acetylcholine minder snel afgebroken, waardoor de levensduur van deze neurotransmitter wordt verhoogd. Maar ook over deze behandeling bestaat nog veel discussie.