blog placeholder

Iedereen in Nederland heeft een zorgverzekering. Maar het is lastig om wijs te worden uit het oerwoud van aanbieders van die verzekeringen en alle pakketten. Met de informatie die hieronder staat wordt het gemakkelijker om te kiezen welke zorgverzekering u nodig hebt.

Zorgverzekering

Wat is een ziektekostenverzekering?

In Nederland is iedereen verplicht verzekerd tegen ziektekosten. Dit gaat via een ziektekostenverzekering. Maandelijks betaald u een bedrag aan uw verzekeraar en wanneer u ziek wordt betaalt uw verzekering de kosten van bijvoorbeeld een opname in een ziekenhuis.

Hoe weet je waar je tegen verzekerd bent?

In Nederland heeft iedereen een basisverzekering. Door de overheid is vastgesteld waaraan zo’n basisverzekering moet voldoen. Een verzekeraar mag wel extra dingen aanbieden in een basisverzekering, maar nooit minder verzekeren dan de overheid heeft vastgesteld. In de basisverzekering zijn de volgende dingen verzekerd:

 • Vervoer van en naar een ziekenhuis
 • Opname, verblijf en behandeling in een ziekenhuis
 • Veel geneesmiddelen en preparaten
 • Kraamzorg
 • Behandeling door een medisch specialist (niet de tandarts)
 • Hulpmiddelen
 • Alles noodzakelijke spoedeisende zorg
 • Diëtist
 • Ergotherapeut
 • Fysiotherapeut
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Huisarts
 • Oefentherapie
 • Verloskundige zorg

Buiten de basisverzekering kun je bij iedere verzekeringsmaatschappij een aanvullende verzekering afsluiten. Je bent dan bijvoorbeeld verzekerd voor meer fysiotherapie of je krijgt je bril of contactlenzen vergoed. Er zijn ook veel verzekeringen bekend voor doelgroepen zoals bijvoorbeel 65+.

Wat kost een verzekering?

In Nederland hoeven alleen personen van 18 jaar of ouder te betalen voor een ziektekostenverzekering. Iedereen onder de 18 jaar is gratis meeverzekerd. Hoeveel je moet betalen hangt af van je verzekeringsmaatschappij, van welke aanvullende verzekering je hebt afgesloten en of je korting krijgt door bijvoorbeeld collectief te verzekeren via je werkgever. Wanneer je verdiensten onder een door de overheid vastgestelde grens liggen, dan heb je recht op zorgtoeslag als tegemoetkoming in de kosten voor je zorgverzekering.

Hoe zit het met eigen risico?

Sinds 1 januari 2008 is er een verplicht eigen risico ingevoerd. Dat betekent dat iemand de eerste €155,- aan zorg zelf moet betalen. Hierop zijn een aantal uitzonderingen:

 • Kinderen onder de 18 jaar betalen geen eigen risico
 • Huisartsenzorg valt niet onder eigen risico
 • Eigen risico geldt allen voor de basisverzekering en niet voor de aanvullende verzekeringen
 • Verloskundige zorg en kraamzorg vallen niet onder eigen risico
 • Sommige mensen worden deels gecompenseerd voor het eigen risico. Dit zijn bijvoorbeeld chronisch zieke patiënten die altijd moeten betalen. Deze mensen kunnen gebruik maken van de compensatieregeling van het CAK-BZ

Behalve het verplichte eigen risico is er ook een vrijwillig eigen risico. Mensen die niet veel gebruik maken van de zorg kunnen in ruil voor een lagere premie meer eigen risico hebben.

Wat is het verschil tussen en natura en restitutiepolis?

Wanneer u een naturapolis afsluit, dan kunt u alleen terecht bij artsen of ziekenhuizen waarmee die verzekeraar een contract heeft. U bent dus niet vrij om zelf te kiezen voor een ziekenhuis of arts. Het voordeel van een naturapolis is dat die vaak goedkoper is dan een restitutiepolis

Een restitutiepolis geeft iemand het recht op vrije keuze van ziekenhuis of arts. Deze verzekering is iets duurder dan een verzekering met een naturapolis.

Is een verzekeraar verplicht je te accepteren?

Iedere verzekeraar in Nederland is verplicht om iedereen aan te nemen die verzekerd wil worden. Dit geldt echter alleen voor de basisverzekering. Voor aanvullende verzekeringen kunnen verzekeraars eisen stellen en hebben ze het recht om mensen te weigeren.

Bronvermelding

Ministerie van VWS