blog placeholder

Misschien heb je vroeger wel gedaan aan neuspeuteren… Of heb je daar nu nog steeds mee te kampen. Wil je weten wat het nut van snot is? Waaruit het bestaat? En hoe het wordt aangemaakt? Lees dan dit artikel!

Wat is het nut van snot?

Snot. Deze slijmerige, geelgroene tot witte massa wordt afgescheiden door de slijmvliezen in je neus. Dit is een continu proces.

Snot bestaat voor het overgrote deel uit water.Daarnaast bevat het ook nog een talrijk arsenaal aan antilichamen en antibacteriële stoffen. Antilichamen binden zich vast aan bacteriën in het snot om deze uit te schakelen. De antistoffen in het snot zorgen voor een zogenaamde eerstelijnsdefensie van ons lichaam. De tweede verdedigingslijn is dan ons immuunsysteem.

Snot zorgt ervoor dat de ingeademde lucht wordt bevochtigd. Daarnaast vangt en filtreert het snot ziektekiemen en stofdeeltjes. Ziektekiemen zijn pathogenen: Organismen die ziektes kunnen overbrengen. Voorbeelden van zulke pathogene organismen zijn o.a. schimmels, bacteriën, eencellige diertjes, virussen en prionen. Virussen en prionen zijn geen echte organismen maar kunnen zich wel vermenigvuldigen (Virussen m.b.v. gastheercel).

De functie van snot kan in het kort dus omschreven worden als het opvangen van bacteriën, ziektekiemen en schadelijke stofdeeltjes.Per dag stroomt zo’n 1 tot 2 liter afgescheiden vocht via onze keel naar de maag vaak zonder dat we het doorhebben. Snot behoort ook tot deze afgescheiden stoffen. Als het snot eenmaal de maag bereikt zorgt het daar aanwezige maagzuur ervoor dat de opgevangen bacteriën en ziektekiemen worden gedood. Het merendeel van ons snot stroomt richting de maag, de rest snuiten we uit.

Als er veel snot wordt aangemaakt in onze neus betekent dit dat bacteriën in de neus weggewassen worden. De neus wordt in zekere zin ‘gereinigd’.

Is het snuiten van snot gezonder dan het op te houden of door te slikken?

Eigenlijk maakt het helemaal niets uit… Snot hoort fysiologisch naar de maag te worden getransporteerd. Het opsnuiven of doorslikken van snotdeeltjes is dus totaal niet ongezond: het wordt immers via onze keel naar de maag vervoert. De binnenkant van onze neus bevat een heleboel trilhaartjes. Deze trilhaartjes zijn er om datgene wat onze neus binnenkomt of er al inzit, naar achteren te duwen, dus richting de neusholte en vervolgens naar de keelholte.

Wij als westerlingen grijpen naar een zakdoek wanneer onze neus gevuld is met snot. In enkele Aziatische landen door vele mensen aan het opsnuffelen en inslikken van snot. Snuiten vinden ze daar absoluut niet gepast.

Het opeten van snot is natuurlijk niet erg voedzaam. Zolang je maar niet teveel snotdeeltjes uit je neus haalt en deze vervolgens doorslikt hoeft het geen gevolgen te hebben. Maar als het snot afkomstig is uit een besmette neus kan dit wel ziekte tot gevolg hebben. Een besmette neus kun je herkennen aan de etterproductie en microben (Zoals ziektekiemen). Snot uit een besmette neus of een verkouden neus kun je herkennen aan de witachtige kleur en een extra slijmerige massa, bijna vloeibaar.

Niezen: Verspreiden van ziektekiemen?

Snot speelt een belangrijke rol bij het overdragen van ziektekiemen tussen mensen. Een prikkeling van het neusslijmvlies kan een niesaanval tot gevolg hebben. Bij het niezen komen duizenden bacteriën vrij. Je reinigt bij het niezen je neus- en keelholte van prikkelende stoffen. Naast bacteriën komen er ook andere ziektekiemen vrij zoals virussen. Doordat de lucht die je uitniest zich kan verplaatsen met wel 165 km per uur is het mogelijk dat je andere personen besmet. Je geeft de ziektekiemen de ruimte om zich binnen te dringen bij andere personen. De enige manier om dit te voorkomen is door de uitgenieste lucht met druppeltjes die ziektekiemen bevatten, op te vangen met je hand of een zakdoek.

Neuspeuteren: Waarom doet men het?

Mensen maar ook aapachtigen doen aan neuspeuteren om slijmresten uit de neus te verwijderen. Het Latijnse woord voor neuspeuteren is: rinotillexe. Dwangmatig neuspeuteren heeft een andere naam. namelijk rinotillexomanie.

Neuspeuteren kan noodzakelijk zijn als de snotdeeltjes niet kunnen worden opgesnoven of kunnen worden uitgesnoten. Neuspeuteren wordt gezien als iets onfatsoenlijks, tenminste in onze westerse samenleving. Vaak wordt dit begrip gekoppeld aan kinderen die het vaak als gewoonte hebben.

Als je constant in je neusgaten boort met één van je vingers kan dit een aantal gevolgen hebben:

-Er kan beschadiging optreden van de haarvaten. Dit kan leiden tot een bloedneus.

-Ook kan het infecties veroorzaken want meestal zijn je vingers niet al te schoon. Hierdoor komen er meer ziektekiemen in je neus terecht die niet altijd door het snot kunnen worden opgevangen.

 

Ter afsluiting wil ik eindigen met een toepasselijk zinnetje:

Het leven is net als een neus: Je moet eruit halen wat erin zit.