blog placeholder

RSI komt veel voor. Hier kun je lezen wat RSI precies is, wat de symptomen zijn, hoe de preventie van RSI geregeld is en hoe RSI behandeld wordt.

RSI

Wat is RSI?

De afkorting RSI staat voor repetitive strain injury. In het Nederlands wordt deze aandoening meestal muisarm genoemd. Het zijn klachten als gevolg van het veelvuldig herhalen van één beweging. Dit is bijvoorbeeld het geval bij werken met de muis. Bewegingen die RSI kunnen veroorzaken kunnen heel klein zijn en hoeven niet inspannend te zijn. Hoewel RSI de laatste jaren vaker voorkomt, is het een heel oud ziektebeeld. Het is zelfs al beschreven bij de monniken die de bijbel overschreven.

Wat zijn de symptomen van RSI?

RSI kan vele symptomen geven. Dit is voornamelijk afhankelijk van de soort beweging. Veel voorkomende symptomen zijn:

 • Pijn in een hand, arm of schouder
 • Tintelingen in een hand
 • Pijn aan de nek
 • Stijve nek
 • Verminderd gevoel of kracht in arm of hand
 • Verminderde concentratie
 • Hoofdpijn, vermoeidheid en duizeligheid

Deze symptomen zijn niet specifiek voor RSI. Zo lijken de symptomen ook op een slijmbeursontsteking, een nekhernia of het carpaal tunnel syndroom.

Hoe kun je RSI voorkomen?

Omdat RSI ontstaat door herhaalde bewegingen is de beste methode het afwisselen van de bewegingen. Hieronder een overzicht van de meeste preventiemaatregelen voor RSI:

 • Een goede houding: dit kan te maken hebben met de hoogte van de werkplek, maar ook met de juiste apparatuur. De ARBO-dienst kan veel inlichtingen geven over uw werkplek en over wat een goede houding is
 • Pauzeren: bij een pauze maak je andere bewegingen dan wanneer je doorwerkt. Daarbij worden de “schadelijke” bewegingen minder lang achter elkaar gemaakt en heeft het lichaam de tijd om te herstellen
 • Leer de sneltoetsen: muisgebruik geeft een hoger risico op RSI. De meeste computersprogramma’s werken ook prima zonder muis. Leer de sneltoetsen. Hierdoor heb je minder vaak de muis nodig en het werkt nog sneller ook!
 • Sporten: hierbij oefen je de spieren op een gezonde manier en kunnen de spieren meer aan. Verder is sport behalve inspannend ook ontspannend
 • Afwisselen: zoals al gezegd: afwisseling werkt het beste. Wissel indien mogelijk je werkzaamheden zoveel mogelijk af. Dit maakt het werk ook vaak leuker
 • Verminder de werkdruk: bij een hoge werkdruk span je vaak ongemerkt je spieren aan. Hierdoor krijg je sneller klachten van RSI
 • Hulpmiddelen: er zijn vele hulpmiddelen op de markt. Van programma’s die de computertijd verminderen tot ergonomische muizen. De meeste van deze hulpmiddelen verminderen de effectiviteit niet en verbeteren die op langere termijn zelfs!

Hoe kun je RSI behandelen?

Ook als je al RSI klachten hebt, heeft het zin om de preventiemaatregelen toe te passen. Dit kan immers voorkomen dat de klachten erger worden.

Vaak werkt een behandeling door de fysiotherapeut of door een mensendieck therapeut het beste tegen RSI. Ook een ergotherapeut kan goed werken. Echter een blijvend resultaat krijg je alleen door je werkhouding te veranderen.