blog placeholder

De mazelen is een vervelende ziekte. Hier kunt u lezen wat de mazelen is, hoe je eraan komt, hoe het wordt behandeld en waarom er tegen gevaccineerd wordt.

Wat zijn de mazelen?

De mazelen is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door het mazelenvirus. Het mazelenvirus is een zogenaamd paramyxovirus. De medische naam voor mazelen is morbilli. Het virus wordt verspreid door te hoesten of door te niezen en is behoorlijk besmettelijk. In Nederland wordt er tegen de mazelen gevaccineerd, waardoor de ziekte haast niet meer voorkomt.

Wat voor symptomen geven de mazelen?

De mazelen beginnen eigenlijk zoals iedere andere willekeurige virusinfectie: met een verkoudheid, lichte koorts, snotterig en vermoeid. Pas later komen de typsiche mazelen symptomen.

  • vlekjes aan de binnenkant van de wangen
  • later gevolgd door een zeer typische huiduitslag die met geen enkele andere huidaandoening te verwarren is
  • vaak is het kind hierbij behoorlijk ziek en hangerig

Wat zijn de complicaties van de mazelen?

De mazelen zijn van zichzelf niet zo gevaarlijk, maar de complicaties kunnen ernstig zijn en dit is ook de reden dat er in Nederland gevaccineerd wordt tegen deze ziekte:

  • middenoorontsteking die tot doofheid of slechthorendheid kan lijden
  • longontstekingen die eventueel dodelijk kunnen aflopen
  • hersenvliesontsteking (meningitis), die vaak dodelijk afloopt
  • blindheid
  • hersenontsteking (die vrijwel zonder uitzondering dodelijk is)

Hoe worden de mazelen behandeld?

In ontwikkelingslanden wordt aangeraden om kinderen met de mazelen veel vitamine A te geven. Hierdoor komt de complicatie blindheid haast niet meer voor en sterven er 50% minder kinderen. In Nederland wordt er vooral voor gezorgd dat de eventuele complicaties geen ernstige gevolgen hebben voor de kinderen. Bekend is dat kinderen onder de 5 en mensen boven de 20 vaak de ernstigste complicaties krijgen.

Antibiotica hebben geen zin, want de mazelen worden veroorzaakt door een virus. Sommige van de complicaties worden echter wel veroorzaakt door een bacterie en daar helpen antibiotica dan weer wel tegen. Desondanks overlijden er ook in de ontwikkelde landen nog kinderen aan de mazelen.

Vaccinatie tegen de mazelen

In Nederland is ongeveer 90% van alle kinderen gevaccineerd tegen de mazelen. Hierdoor is het een zeldzamen ziekte geworden. Alleen in de gebieden waar veel kinderen niet gevaccineerd zijn komt er af en toe een epidemie voor.

Bronvermelding

RIVM