blog placeholder

homeopathie is een natuurlijke geneeswijze die gebruik maakt van speciaal geprepareerde geneesmiddelen om het immuunsysteem te stimuleren. Hoewel sommige geneesmiddelen van kruiden worden gemaakt, moet men homeopathie niet verwarren met kruidengeneeskunde. Geneesmiddelen op basis van kruiden maken gebruik van een belangrijk gehalte aan planten, terwijl homeopathische middelen planten, mineralen en zelfs enkele dierlijke producten als basis gebruiken. Ze worden bereid volgens een proces dat bekend staat als “krachtbundeling” om de subtiele, genezende eigenschappen ervan naar boven te brengen.

Wat is homepathie?

Homeopathie is een geneeswijze van ‘energie’ gebaseerd op een model van het menselijk lichaam dat een ergieveld of ‘vitale’ kracht in zich herbergt. We weten uit de moderne natuurkunde dat onze schijnbaar massieve lichamen uit dichte energievelden bestaan. Een verstoring in dit veld lan aanleiding zijn voor een ziekte en een krachtige vorm van energie kan ons weer in evenwicht brengen. Homeopathie maakt gebruik van ‘kracht bevattende’ geneesmiddelen om het subtiele energiesysteem van ons lichaam weer in balans te brengen. Wanneer het lichaam eenmaal weer in balans is , beginnen ons immuunsysteem en alle andere systemen en stelsels in ons lichaam die met elkaar in verbinding staan, beter te functioneren.

*De therm ‘homeopathie’ komt uit het Grieks en betekent ‘soortgelijk lijden’. Het geeft het belangrijkste uitgangspunt achter de homeopathische methode aan: Dat een bepaalde stof de symptomen van een ziekte kan genezen die hij in een gezond mens kan veroorzaken.

Wat homeopathie bij een ernstige ziekte doet:

*Behandelt ernstige symptomen op een veilige en doeltreffende manier.

*Heeft geen bijwerkingen.

*Werkt samen met het immuunsysteem in plaats van ertegen.

*Verbeterd de weerstand tegen infecties.

*Verkort een herstelperiode na een ziekte, vaak door het voorkomen van complicaties.

Geschiedenis in het kort

Het geneeskundige principe van de gelijksoortigheid blijft in de medische literatuur steeds terugkomen, minstens als sinds de tijd van de genezer en ‘vader van de geneeskunde’ Hippocrates.

Het was Dr. Samuel Hahnemann die dit principe verhief tot de grondslag van een nieuwe geneeswijze. Hahnemann was een 18de-eeuwse Duitse arts die teleurgesteld was geraakt in de bijwerkingen van mediche behandelingen. Terwijl hij de uitwerking van kinabast (kinine) als middel tegen malaria onderzocht, ondekte hij dat hij er zelf juist dat soort koorts van kreeg. Tussen 1790 en 1805 deed Hahnemann met 60geneesmiddeln van allerlei soorten proeven op zichzelf en op een kleine groep studenten. Deze methode van ‘het toetsen’ van stoffen om allerlei symptomen te ontdekken die ze konden veroorzaken, stelde Hahnemann in staat om erachter te komen wat ze ook konden genezen.

Later toetsten homeopathische artsen mineralen zoals zwavel, fosfor, en kwarts (Silicium), maar ook oesterschelpen (Calcarea carbinica), goud(Aurum), de honingbij(Apis), slangengif van de bosmeester(Z.-am. gifslang; Lachesis) en planten zoals vingerhoedskruid (Digitalis) en de paarse anemoon(Pilsatilla). Er zijn meer dan 3000 homeopatische geneesmiddeln, die uit allerlei verschillende bronnen komen. 

In de tijd van Hahnemann werden ziektes behandeld met grote hoeveelheden giftige stoffen en veel paiënten werden letterlijk vergiftigd door medicijnen als arsenicum en kwik. Hahnemann zorgde ervoor dat hij deze stoffen vanwege hun homeopathische uitwerking in een uiterst verdunde vorm testte. Paradoxaal genoeg merkte hij dat de effectiviteit van het geneesmiddel in feite toenam na

armate het meer verdund werd, waarmee tegelijkertijd werd afgerekend met het probleem van de bijwerkingen. Hahnemann ontwikkelde een systeem van achtereenvolgens verdunnen en ‘schokken’, waarbij het geneesmiddel krachtig wordt geschud om de genezende kracht in de stoffen vrij te maken.

Hoe werkt homeopathie

Homeopatische geneesmiddelen stimuleren ons immunsysteem, zodat we doeltreffender met ziekte kunnen omgaan. Een homeopaat zal aandacht schenken aan al uw symptomen dus ook aan emotionele en geestelijke veranderingen en met die informatie zal hij uw individuele gezondheidstoestand  en een eventuele verstoorde balans vaststellen. Vervolgens wordt er een geneesmiddel voorgeschreven dat precies bij uw gezondheidstoestand past. In de loop der eeuwen is er een geperfectioneerd homeopathisch model ontwikkeld waardoor we kunnen begrijpen hoe al onze symptomen met elkaar in verband staan. In de homoepathie worden symptomen nooit op zichzelf behandeld, maar probeert men het onderliggende probleem te achterhalen waar alle symptomen vandaan komen. De moderne immunologie heeft daar een speciale term voor bedacht en noemt het de verstoring van de ‘psycho-neuro-immunologie’. In gewone taal betekend dit dat uw energieniveau alleen maar verbeterd kan worden en uw lichamelijke symptomen alleen maar genezen kunnen worden, wanneer uw kernproblemen worden ontrafeld.

De homeopathische principes maken een behandeling homeopatisch. Wat een geneesmiddel homeopatisch maakt, is niet alleen maar hoe het wordt gemaakt, maar of u het gebruikt volgens de volgende principes:

*Het principe van de gelijksoortigheid. Dat wat een ziekte kan veroorzaken, kan hem ook genzen, door het lichaam te stimuleren om zich ertegen te verdedigen.

*Een minimale dosis. U moet de kleinste hoeveelheid geneesmiddel gebruiken die u nodig hebt om weer op het goede spoor te komen.

*De wet van de genezing. Voor de hand liggende problemen beginnen te genezen, waardoor de onderliggende problemen naar de oppervlakte komen, die vervolgens ook behandeld kunnen worden.

Homeopathische verdunning: De homeopathie maakt gebruik van preparaten sie zeer minieme hoeveelheden van de oorspronkelijke stof bevatten. of het nu iets giftigs zoals Belladonna betreft of iets onschuldigs als zout(Natrium muriaticum). Bijvoorbeeld: om potentie6(eigelijk 6honderste) van Arsenicum album te maken, wordt een deel arsenicum toegevoegd aan 99delen melksuiker of alcohol en dit proces wordt 6maal herhaald. Een potentie van 30 heeft 30maal hetzelfde proces doorlopen. Hoewel een potentie van 30 meer is verdund dan een middel met potentie6, heeft het schudden het eerste middel krachtiger gemaakt en wordt het eerder voor de meer ernstige klachten gebruikt dan het middel met potentie6. (Het getal op het etiket geeft aan hoe vaak het middel verdund is.) Geneesmiddelen kunnen ook verdund worden volgens een decimale schaalverdeling; dat wil zeggen, een deel op negen delen. In dit geval zal er een x staan naast het getal op het etiket. Bijv. 6x

Het belang van symptomen in de homeopathie

De traditionele geneeskunde behandelt symptomen in plaats van proberen de oorzaak van het probleem te vinden. De behandeling houdt in dat de symptomen met geneesmiddelen wordt onderdrukt of uitgeschakeld. Maar veel symptomen die we als tekenen van ziekte beschouwen zijn in werkelijkheid positieve signalen van een gezonde reactie van het immuunsysteem. Koorts en ontstekingen zijn de strategieën die het lichaam gebruikt om doeltreffend af te rekenen met microben.

Als reactie op ernstige infecties kan ons lichaam gifstoffen opruimen en ook meteen een rustperiode nemen in geval van een drukke levenswijze vol stress. Lichte symptomen zijn signalen dat het lichaam efficiënt werkt om ziektes aan te pakken en wanneer de ziektes ernstiger zijn dan geven ze de gebieden aan waar u steun nodig hebt. Ernstige symptomen zijn signalen dat uw lichaam onder spanning staat en behandelingen nodig heeft die de inspanningen van het immuunsysteem ondersteunen. Symptomen zijn boodschappen van het lichaam en we moeten ze leren begrijpen.

Enkele veelvoorkomende redenen om een homeopaat te raadplegen:

*De effecten van stress, posttraumatisch stresssyndroom, fobieën, psychische klachten en depressiviteit, Myalgische Encephalomyelitis en de ziekte van Pfeiffer, hepatitis, epilepsie;allergieën, steeds terugkerende infecties, premenstrueel syndroom, hormonale klachten die te maken hebben met menstruatie, vruchtbaarheid of menopauze

*Acne, huidziekte, chronische vaginale ontsteking en blaasontsteking, migraines, chronische darmontsteking, dikkedarmontsteking, gewrichtsontsteking, klachten die verband houden met zwangerschap, om een bevalling goed te laten doorlopen, infecties en ziektes van (kleine)kinderen, gedragsproblemen, hyperactiviteit

De behandeling

Homeopaten behandelen dezelfde verscheidenheid aan klachten als een huisarts. In de handen van een ervaren homeopaat kunnen psychische problemen en ernstige chronische ziektes als MS (Multiple Sclerosis) behandeld worden. Andere voorbeelden van ernstige klachten zijn allergieën(bijvoorbeeld eczeem, hooikoorts, en astma), steeds terugkerende infecties van welkeaard ook en depressiviteit of obsessies.

Homeopaten maken onderscheid tussen acute ziektes (meestal kortdurende ziektes die snel opkomen en ook weer snel over zijn) en meer ernstige (chronische, of lange-termijn) problemen die de algehele gezondheidstoestand betreffen. Bij een behandeling van uw algehele gezondheidstoestand wordt een enkel homoepatisch geneesmiddel gekozen voor al uw klachten (zowel geestelijk als lichamelijke klachten). Klassieke homeopaten, die te werk gaan volgens de traditionele technieken, geven meestal maar een dosis van een geneesmiddel met een hoge potentie en opserveren aandachtig uw reactie. Als het het juiste geneesmiddel is, wekt deze hoge potentie uw energie op, verbeterd uw stemming en gevoel van welzijn, voordat hij uw lichaamsstelsel in evenwicht brengt. Dit soort van voorschrijven is een kunst op zich en neemt verscheidene jaren in beslag om deze methode te perfectioneren. Zo’n behandeling van de gehele geondheidstoestand omvat meestal maandelijkse sessies over verschillende maanden of zelfs jaren, afhankelijk van hoe lang u al last hebt van gezondheidsklachten.

Homeopathie en verkoudheid: Homeopathische geneesmiddelen zijn heel geschikt voor een behandling van infecties en slijmvliesontstekingen, het snel wegnemen van koorts , verkoudheid, hoesten, een pijnlijke keel, een loopneus en oorpijn. Als u in weze gezond bent, moet u in staat zijn om met een paar dagen rust van een verkoudheid af te komen. Maar wanneer een verkoudheid verandert in langdurig hoesten, de oren aantast of tot in de borst doordringt, dan heeft uw lichaam hulp nodig om de infectie aan te pakken. De gebruikelijke manier om een infectie te bestrijden (het geven van antibiotica) is zelden gerechtvaardigd. Antibiotica doden zowel de goodaardige als de schadelijke bacteriën in het lichaam en omdat verkoudheden door virussen worden veroorzaakt, zijn ze meestal volkomen ongeschikt. Antibiotica maken u meestal ook meer vermoeid en verzwakt waardoor u de kans loopt op nog meer infecties.

Homeopathische technieken

Als u het juiste homeopatische middel hebt, werkt het snel. vooral bij acute ziektes die snel opkomen, bijvoorbeeld infecties. Als u niet het goede geneesmiddel hebt gekozen, kunt u weten dat het niet werkt omdat er geen verbetering optreedt in de symptomen. Homeopathie is net zo goed als uw vermogen om het juiste middel te kiezen. Dat houdt in dat u zorgvuldig onderscheid moet maken tussen de verschillende beschrijvingen van de geneesmiddelen.

De symptomen vormen de sleutel tot het kiezen van een gechikt homeopathisch middel, omdat ze precies laten zien hoe het lichaam het evenwicht probeert te herstellen. De aanwijzingen voor het juiste geneesmiddel kan men vinden in bijzonderheden zoals de plaats en het sort ontsteking (bijv. of hij in de keel borst of oren zit) of de manier waarop de ontsteking naar buiten treedt (geïrriteerd slijm, zacht of dik en geelgroen). de onstandigheden die een bepaalde infectie veroorzaken (bijv. de vochtigheid, stress of emoties), tonen de omstandigheden waarin onze weerstand tegen een ziekte lager is.

Uw emotionele gesteldheid levert belangrijke aanwijzingen voor het kiezen van het juiste geneesmiddel voor u. Homeopten denken aan de symptoombeschrijvingen voor elk geneesmiddel alsof het mensen zijn. Wordt u emotioneel en huilerig als Pulsatilla, of ongerust zoals Arsenium en Fosfor, die zich allebei zorgen maken over hun ziekte en veel geruststellende woorden nodig hebben? Of kunt u het niet verdragen dat er overdreven aandacht aan u wordt geschonken, zoals Bryonia en Nux vomica die prikkelbaar en geïrriteerd raken?

Uw persoonlijke reactie ontdekken door middel van syptomen: We reageren allemaal verschillend, zelfs als we met dezelfde infectie worstelen. Onze unieke reacties vormen een patroon dat correspondeert met een beschrijving van een homeopatisch geneesmiddel. Om dit patroon te vinden, moet u uw voorkeuren observeren wanneer u ziek bent (bijv. wat u wilt drinken, bij welke temperatuur u zich het prettigst voelt en of u frisse lucht nodig hebt.) Sommigen van ons voelen zich warm en koortsig, terwijl andere koud en bang worden. De meesten van ons houden er niet van om de nergie die we zo hard nodig hebben te gebruiken voor het verteren van voedsel; sommige mensen willen niet eens drinken. We zijn misschien overgevoelig voor kou, maar onze neus is misschien minder verstopt in de open lucht. De kunst om met succes homeoptische middelen te gebruiken, hangt af van het vermogen om de soms subtiele manieren te herkennen waarop we veranderen wanneer we te maken hebben met ziekte.

Vragen die u zich moet stellen in geval van acute infecties

*Waardoor werd deze ziekte veroorzaakt?

*Wat zijn de belangrijkste symptomen waar ik last van heb?

*Wat zijn de andere symptomen die in dezelfde tijd zijn opgekomen?

*Als ik pijn heb wat voor een soort pijn is dat dan(bijv. stekend, dof, brandend) en waar doet het pijn?

*Als ik hoest wat voor een soort hoest is het dan? (bijv. droog, slijmerig, pijnlijk)

*Als ik slijm opgeef wat voor een slijm is het dan? (kleur, geur en irriteerd het?)

*Is er enige verandering in mijn lichaamstemperatuur? (warmer, kouder, koortsig?)

*Is er enige verandering in mijn lichamelijk uiterlijk? (bleekheid, roodheid, gezwollenheid etc.?

*Op welke tijd(dag of nacht) voel ik mij het slechts

*Waardoor voel ik mij beter?

*Waardoor voel ik (of mijn symptomen) me slechter? (denk aan houding, beweging en temperatuur)

*Is mijn stemming veranderd voor ik mij ziek begon te voelen of sinds in mij ziek begon te voelen?

*Is mijn eetlust of dorst aangepast?

*Zijn mijn darmen aangetast? (constipatie of diarree?)