blog placeholder

Gordelroos is een vervelende aandoening met veel complicaties. Hier kunt u lezen over de oorzaken, de symptomen, de complicaties en de behandeling van gordelroos.

Gordelroos

Wat is gordelroos?

De medische term voor gordelroos is herpes zoster. Het is een virusinfectie met het varicella zoster virus. Dit hetzelfde virus als het virus van de waterpokken. Het varicella zoster virus valt onder de groep van de herpesvirussen, die bijvoorbeeld ook een koortslip veroorzaken. De naam van gordelroos komt van de specifieke plaats van de gordelroos. In de meeste gevallen zit het namelijk op de romp, in de vorm van een gordel

Wat zijn de symptomen van gordelroos?

Gordelroos geeft een kenmerkend soort huiduitslag met blaasjes. Heel specifiek voor gordelroos is dat deze zich in een bepaald dermatoom bevinden. Dermatomen zijn huidgebieden die bij een bepaalde zenuw horen. Hierdoor zit gordelroos bijvoorbeeld nooit in het midden van de rug of van het gezicht, maar zit het (vrijwel) altijd of links of rechts. De symptomen zijn:

  • uitslag in een specifiek en scherp omgrensd gebied (dermatoom) met roodheid en blaasjes met vocht
  • pijn en/of jeuk ter plaatse van de huiduitslag
  • soms koorts
  • vaak grieperig gevoel

Meestal begint de ziekte met een grieperig gevoel, gevolg door een pijnlijk/onaangenaam gevoel ergens op de huid. Pas na een paar dagen valt er aan de geïrriteerde huid iets te zien. Er verschijnen blaasjes en de huid wordt rood. Na ongeveer 2-3 weken verdwijnen de blaasjes en komen er korstjes. De pijn neemt echter niet altijd af. De plaats kan nog lang pijn blijven doen.

Wat zijn de complicaties van gordelroos?

Lang na de gordelroos kan de huid nog pijn doen op de plaats waar de blaasjes hebben gezeten. Dit komt meer voor bij oudere mensen. De pijn kan al worden opgewekt door de wind die erlang strijkt. Dit wordt postherpetische neuralgie genoemd. Een van de bekendere plaatsen waar deze neuralgie optreedt is het gezicht, hierbij is er sprake van trigeminus neuralgie. Dit is een vervelende complicatie, want het geeft veel pijnklachten die moeilijk te behandelen zijn.

Gordelroos in het gezicht kan in het oog gaan zitten (herpes ophtalmica). Dit kan in uiterste gevallen zelfs slechtziendheid tot gevolg hebben. Een gordelroosinfectie in de buurt van het oog moet altijd behandeld worden.

Hoe krijg je gordelroos?

Gordelroos wordt veroorzaakt door hetzelfde virus als de waterpokken. Vrijwel iedereen in Nederland heeft de waterpokken al doorgemaakt toen hij/zij nog een kind was. Het virus raak je echter nooit meer helemaal kwijt. Het blijft achter in een paar zenuwcellen en steekt de kop op wanneer je een verminderde weerstand hebt. Dit kan zijn bij ouderem, na een orgaantransplantatie, als je afweeronderdrukkende middelen gebruikt of als je AIDS hebt. Wanneer het virus voor de tweede keer een infectie veroorzaakt, dan veroorzaakt het geen waterpokken meer, maar gordelroos.

Iemand die gordelroos heeft, kan iemand die nog geen waterpokken gehad heeft besmetten en zo waterpokken veroorzaken. Om deze reden moet iemand met gordelroos niet in de buurt komen van zwangere vrouwen in het derde trimester van de zwangerschap. Andersom kan iemand met waterpokken niet zo gemakkelijk gordelroos veroorzaken.

Hoe wordt gordelroos behandeld?

De behandeling van gordelroos kan het beste gestart worden wanneer er nog geen blaasjes zichtbaar zijn. Meestal wordt er een antiviraal middel gegeven. Behandeling is echter niet altijd noodzakelijk. Wanneer het oog aangedaan is, is behandeling wel noodzakelijk. Vaak wordt iemand opgenomen in het ziekenhuis en krijgt hij de medicijnen via het infuus.

In het geval van een postherpetische neuralgie (pijn nadat de blaasjes al verdwenen zijn) wordt er vaak behandeld met antidepressiva en antiepileptica.