blog placeholder

Wat is een epileptische aanval, welke soorten zijn er en hoe herken en behandel je een epileptische aanval. Dat lees je hieronder

Epilepsie

Wat is epilepsie?

Epilepsie is een ziekte waarbij er aanvallen optreden. Deze aanvallen hebben hun oorsprong in de hersenen. De hersenen geven hierbij een verkeerd signaal, dit leidt tot een aanval. Niet iedereen die een epileptische aanval krijgt heeft epilepsie en omgekeerd heeft ook niet iedereen die epilepsie heeft epileptische aanvallen.

Welke soorten epilepsie zijn er?

De meest gebruikte indeling is een indeling in vier soorten:

 • Partiële epilepsie
 • Gegeneraliseerde epilepsie
 • Een tussenvorm (bijvoorbeeld secundair gegeneraliseerde epilepsie)
 • Syndromen met epilepsie

Partiële epilpesie:

Bij een partiële epileptische aanval doet niet heel het lichaam mee. Welk deel van het lichaam meedoet is afhankelijk van de plaats in de hersenen van de aanval. Het kan dus zo zijn dat er bijvoorbeeld alleen een hand begint te schokken. Er zijn twee soorten partiële aanvallen, namelijk elementair partiële aanvallen en complex partiële aanvallen. Veel mensen voelen een partiële epileptische aanval van te voren aankomen door bijvoorbeeld het ruiken van een speciale geur of een bepaald gevoel in de buik.

Elementair partiële aanvallen:

Hierbij kan er een bepaald lichaamsdeel bewegen of last hebben van een aanval, maar het bewustzijn in NOOIT verstoord.

Complex partiële aanvallen:

Hierbij is het bewustzijn wel gestoord. Dit hoeft niet te betekenen dat iemand bewusteloos op de grond ligt. Het kan ook zijn dat iemand in een schemertoestand verkeert (absences) of geautomatiseerde (stereotype) bewegingen gaat maken

Gegeneraliseerde epilepsie:

Dit is de meest bekende vorm van een epileptische aanval. De medische naam hiervoor is tonisch clonisch insult. Dit betekent dat er zowel spiertrekkingen als stijfheid optreden (bijvoorbeeld kaakklem). Iemand met een gegeneraliseerde aanval verlies het bewustzijn. Wanneer iemand niet uit zich zelf weer bij kennis komt kan er een gevaarlijke situatie ontstaan. Iemand die langer dan 15 minuten bewusteloos is van een epileptische aanval heeft een zogenaamde “status epilepticus”.

Wat moet je doen bij een epileptische aanval?

Als je iemand een epileptische aanval ziet krijgen. Bel dan 1-1-2. Als het slachtoffer ergens is waar het gevaarlijk is (bijvoorbeeld in het water), dan moet je het slachtoffer verplaatsen. In alle andere gevallen maak je de omgeving vrij van obstakels zodat het slachtoffer niet kan verwonden. Als het slachtoffer stopt met ademen, ga dan beademen. Pas de regels voor EHBO toe.

Behandeling van epilepsie:

Er zijn vele behandelingsmogelijkheden voor epilepsie. Behandeling voor epilepsie is meestal maatwerk. Wat voor de ene persoon goed helpt, helpt voor iemand anders helemaal niet. De meest gebruikte medicijnen zijn:

 • Acetozolamide
 • apelesca
 • carbamazepine
 • clobazam
 • clonazepam
 • diazepam
 • ethosuximide
 • felbamaat
 • fenytoïne
 • gabapentine
 • heptobarbital
 • lacosamide
 • lamotrigine
 • levitracetam
 • lorazepam
 • midazolam
 • mesuxide
 • nitrazepam
 • pentobarbital
 • fenobarbital
 • pregabaline
 • primidon
 • rufinamide
 • stripentol
 • sulthiam
 • tiagabine
 • valproïnezuur
 • viagtrabine
 • zonisamide

Bronvermelding

Farmacotherapeutisch komas (www.fk.cvz.nl)