blog placeholder

In dit artikel kunt u lezen wat anorexia nervosa is, wat de symptomen zijn, hoe de diagnose wordt gesteld en wat de behandeling is.

Anorexia nervosa

Wat is anorexia nervosa?

Anorexia nervosa is een eetstoornis. Bij deze eetstoornis heeft iemand een verkeerd of vervormd beeld van zijn of haar lichaam. Iemand met anorexia heeft het idee dat hij of zij te dik is en zal er alles aan doen om af te vallen.

Wat zijn de symptomen van anorexia nervosa?

De symptomen van anorexia zijn nogal verschillend per persoon. Iedereen heeft last van een te laag gewicht of een ongezond eetpatroon met te weinig calorieën voor de hoeveelheid activiteit. Hieronder staat een lijst met andere symptomen/complicaties:

 • amennorroe, dit is het stoppen van de menstruatie bij vrouwen. Dit is het gevolg van een te laag BMI
 • vermoeidheid, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het gebrek aan energie
 • botontkalking (osteoporose)
 • krimpen van de hartspier
 • hartproblemen
 • langzame en onregelmatige hartslag, hierdoor is er een vertraagde bloedsomloop met koude handen en voeten
 • vertraagde maaglediging
 • vertraagde werking van de darmen, hierdoor darmirritatie
 • nierstenen
 • bloedarmoede
 • uiteindelijk kan anorexia nervosa leiden tot de dood

Wie krijgen er anorexia nervosa?

In principe kan iedereen anorexia nervosa krijgen, maar er zijn mensen die een hoger risico hebben. De ziekte komt veel vaker voor bij meisjes dan bij jongens. Vaak zijn dit jonge meisjes die net in de puberteit komen. Een veel gehoorde theorie is dat deze meisjes zich willen meten aan de sterren op televisie (allemaal slank) en hierin dan vervolgens doorslaan.

Hoe wordt de diagnose “anorexia nervosa” gesteld?

De diagnose mag door artsen gesteld worden aan de hand van de DSM-IV cirteria. Iemand moet voldoen aan de volgend punten om de diagnose te mogen stellen:

 • grote angst voor gewichtstoename of om dik te worden, ook bij ernstig ondergewicht
 • stoornis in de ervaring van het lichaam of overdreven veel waarde hechten aan het lichaamsgewicht of ontkenning van de ernst van het lage lichaamsgewicht
 • weigering om het lichaamsgewicht op een normaal gewicht voor lengte en leeftijd te brengen
 • het uitblijven van de menstruatie > dan 3 keer bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd

Hoe wordt anorexia nervosa behandeld?

Vanwege het verstoorde lichaamsbeeld van iemand met anorexia is het moeilijk om patiënten te behandelen. Er zijn in Nederland vele centra voor eetstoornissen. Hierin worden de patiënten lichamelijk en psychologisch behandeld. Mensen leren hier om hun lichaamsbeleving aan te passen en zo weer een gezond voedingspatroon en gewicht te bereiken.

 

Bronvermelding

DSM-IV criteria