blog placeholder

Iedereen is weleens ergens bang voor, maar wat nu als die angst je leven gaat beheersen? Dan is er waarschijnlijk sprake van een angsstoornis. Hieronder staat meer informatie over angsstoornissen.

Alles over angsstoornissen

Wat is een angsstoornis?

Een angststoonis is een psychologisch of psychiatrische aandoening die met angst gepaard gaan. Het hebben van angsten is heel normaal en dus geen stoornis. Wanneer de angsten echter zo heftig worden dat iemand er in het dagelijks leven last van heeft is er sprake van een angststoornis.

Wie krijgen er een angsstoornis?

In principe kan iedereen een angsstoornis ontwikkelen. De groep angststoornissen vormt samen de grootste groep stoornissen in de psychiatrie. Wanneer je ouders of een broer/zus hebt met een angststoornis, dan heb je een groter risico om zelf ook een angststoornis te ontwikkelen. Vrouwen hebben vaker een angststoornis dan mannen.

Hoe wordt de diagnose angststoornis gesteld?

Een diagnose in de psychiatrie wordt gesteld aan de hand van een diagnoseboek namelijk de DSM-IV. Dit boek heeft alle psychiatrische stoornissen onderverdeeld in kenmerken. Als iemand aan genoeg kenmerken van een stoornis voldoet mag de diagnose gesteld worden.

Welke angststoornissen zijn er allemaal?

  • Acute stressstoornis
  • Agorafobie
  • Angststoornis door een somatische (lichamelijke) aandoening
  • gegeneraliseerde angststoornis
  • obsessief compulsieve stoornis
  •  paniekstoornis
  • posttraumatische stressstoornis
  • specifieke fobie
  • sociale fobie
  • restgroep

Acute stresstoornis

Deze stoornis treedt op direct na een traumatiserende ervaring zoals bijvoorbeeld een ongeluk iemand raakt in een psychische shock. Mensen met een acute stressstoornis voelen zich verdoofd, kunnen niet goed slapen en hebben een minder goede concentratie. Een kenmerkende eigenschap is het keer op keer opnieuw beleven van een trauma

Agorafobie

Dit is pleinvrees. Mensen die lijden aan deze stoornis worden bang in grote en open ruimtes zoals bijvoorbeeld een plein. Het probleem hierbij is vooral het niet weg kunnen komen uit een bepaalde situatie. Mensen met agorafobie raken in dit soort situaties in paniek. Leven met agorafobie is moeilijk omdat je niet alle situaties kunt vermijden die je eng vindt.

Angststoornis door een somatische aandoening

Dit is een angststoornis die rechtstreeks veroorzaakt wordt door een lichamelijke aandoening. De beste manier om deze stoornis dan ook te behandelen is het behandelen van de aandoening waardoor hij veroorzaakt wordt.

Gegeneraliseerde angststoornis

Mensen met een gegeneraliseerde angststoornis hebben een overdreven angst voor allerlei dagelijkse dingen. Mensen die hier aan lijden hebben problemen op het werk, in de relaties en op vele andere vlakken. Een gegeneraliseerde angststoornis is een sterke beperkende factor in het dagelijks leven.

Obsessief-compulsieve stoornis

Deze stoornis is ook wel bekend onder de naam dwangneurose. Mensen die lijden aan een obsessief-compulsieve stoornis moeten van zichzelf bepaalde handelingen verrichten omdat ze anders bang zijn dat er iets gebeurt. Deze handelingen kunnen enorme proporties aannemen zoals 100x controleren of het gas uit staat of zeer vaak de handen wassen.

Paniekstoornis

Bij deze stoornis treden er regelmatig paniekaanvallen op. Niet alle paniekaanvallen hebben een duidelijk rechtstreekse oorzaak. Wanneer een patient eenmaal een paniekaanval heeft gehad kan de angst om nog een paniekaanval te krijgen juist de oorzaak zijn om weer een paniekaanval te krijgen

Post-traumatische stressstoornis

Post traumatisch betekent letterlijk “na het trauma”. Het gaat dus om een stoornis na het hebben doorgemaakt van een trauma. Het verschil met een acute stresstoornis is dat het hierbij vaak gaat om repeterende of langdurige trauma’s en dat de trauma’s langer geleden zijn. Het belangrijkste symptoom van een post-traumatische stressstoornis is het herbeleven van de traumatische situatie, bijvoorbeeld door het hebben van nachtmerries.

Specifieke fobie

Bij een specifieke fobie is er sprake van angst voor 1 bepaalde situatie. Bijvoorbeeld het zien van spinnen, het staan op grote hoogtes en onweer.

Sociale fobie

Mensen met een sociale fobie hebben overdreven veel angst voor het omgaan met sociale situaties. Deze mensen zijn bang afgewezen te worden of af te gaan in een groep. Natuurlijk heeft iedereen weleens last van deze klachten van onzekerheid, maar iemand met een sociale fobie heeft hier zoveel last van dat het voor hem of haar een belemmering is om normaal te kunnen leven.

Restgroep

Hieronder valle alle angsstoornissen die niet aan de criterea van een van de bovenstaande groepen voldoen

 

Bronvermelding

DSM-IV criteria