blog placeholder

Een abortus is een schokkende gebeurtenis. In dit artikel lees je informatie over wat een abortus is en hoe dat in zijn werk gaat. Ook lees je het een en ander over de wetgeving

Abortus provocatus

Wat is een abortus?

De Medische naam voor een abortus is abortus provocatus lege artis (opzettelijke vruchtafdrijving). Dit is dus het voortijdig afbreken van een intakte zwangerschap. Dit kan op verschillende manieren, deze staan hieronder uitgewerkt.

Welke vormen van abortus zijn er?

Er zijn verschillende soorten abortussen, de methode die gekozen wordt is voornamelijk afhankelijk van de zwangerschapsduur.

  • Morning afterpil
  • Abortuspil
  • Zuigcurretage
  • Prostaglandinebehandeling

Morning after pil:

Een morning after pil kan tot maximaal 72 uur na de bevruchting worden ingenomen. De werkzame stof is levonorgestrel. Deze stof zorgt ervoor dat het bevruchte eitje niet kan innestelen in de baarmoeder. De morning after pil wordt niet door iedereen onder de abortussen gerekend. Wanneer je binnen 24 uur na de geslachtsgemeenschap een morning after pil inneemt is er meer dan 95% kans dat het werkt.

Abortuspil:

Deze pil kan tot 50 dagen na de eerste dag van de laatste menstruatie worden ingenomen. De pil bevat mifepriston. Meestal wordt de pil samen met een prostaglandine ingenomen. De combinatie van de twee middelen zorgt er in 96% van de gevallen voor dat het eitje weer loskomt van de baarmoederwand. Na een paar dagen wordt er vervolgens misoprostol ingeomen om weeën op te wekken.

Zuigcurretage:

Een zuigcurretage kan worden toegepast tot aan de 12e week van de zwangerschap bij iemand die nog nooit is bevallen of de 14e week van de zwangerschap van iemand die al kinderen heeft gebaard. Hierbij wordt de baarmoederhals opgerekt en daarna wordt met behulp van vacuum de foetus weggezogen. De behandeling kan zowel onder narcose als onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd.

Prostaglandinebehandeling:

Na de 12e-13e week van de zwangerschap is de meest gebuikte methode voor abortus het opwekken van weeën met prostaglandines. Na een aantal uren (6-12) wordt er vervolgens bevallen van een levenloze foetus. Meestal wordt de vrouw tijdens de bevalling goed verdoofd.

Abortuswetgeving

In Nederland is abortus toegestaan tot aan de 24e week van de zwangerschap. Het is echter zeldzaam dat er een abortus na de 16e week van de zwangerschap wordt gedaan. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag een abortus nog na de 24e week plaatsvinden, in dat geval moet het kindje een aandoening hebben die niet met het leven verenigbaar is. Abortus mag alleen uitevoerd worden door een hiertoe bevoegde arts.

Omdat een abortus een onomkeerbare beslissing is, is er in Nederland een wachttijd voordat de daadwerkelijke abortus plaatsvindt. De wachttijd in Nederland is 6 dagen.

Geen enkele arts is verplicht om mee te werekn aan een abortus, een arts is echter wel verplicht je te verwijzen naar een andere arts die je wel wil behandelen.

Bronvermelding

Farmacotherapeutisch kompas