blog placeholder

Acupressuur is een zeer oude geneeswijze die in China ontstaan is. De geneeswijze is gebaseerd op het stimuleren van energiestromen met de handen. Uit onderzoek blijkt echter dat veel mensen niet precies weten wat acupressuur inhoudt en hoe deze geneeswijze ontstaan is. Deze onderwerpen komen in dit artikel aan de orde. Ook zullen we bekijken of de werking van acupressuur wetenschappelijk aangetoond is.

Wat is acupressuur?

Acupressuur is een geneeswijze die verwant is aan acupunctuur. Letterlijk betekent het puntdrukken, ‘acus’ betekent ‘punt’, ‘pressum’ betekent ‘drukken’.Volgens de leer van de acupressuur bevinden zich in ons lichaam meridianen, oftewel kanalen waarlangs energie loopt. Het kan echter gebeuren dat er een verstopping van afvalstoffen in de meridianen zit. Het gevolg hiervan is dat de organen of spieren die op die meridianen zijn ‘aangesloten’ minder goed gaan functioneren, wat kan zorgen voor ziektes en klachten.Door op specifieke plekken van het lichaam een bepaalde tijd krachtig te drukken of te wrijven worden de meridianen gestimuleerd waardoor de afvalstoffen afgevoerd worden en het desbetreffende orgaan of spier weer normaal kan functioneren. Hierdoor neemt de klacht vaak af.De organen in ons lichaam zijn altijd aan specifieke meridianen gekoppeld en daarom moet elke klacht behandeld worden door acupressuur op een ander deel van het lichaam uit te oefenen.

Acupressuur mag nooit als enige behandeling van een ziekte gegeven worden. De behandeling dient als aanvullende geneeswijze gezien te worden. Raadpleeg daarom altijd eerst uw huisarts voordat u acupressuur overweegt.

Geschiedenis van acupressuur

In het continent Azië ging men er vanuit dat een evenwicht van lichaam en geest ervoor kon zorgen dat iemand zou genezen. Daar is de hele leer van acupressuur ook op gebaseerd.
De leer van acupressuur is al duizenden jaren geleden ontstaan in China. Het is niet precies duidelijk hoelang acupressuur nu eigenlijk al bestaat.Volgens sommige geleerden is de geneeswijze ongeveer 2700 jaar voor Christus ontstaan. Andere bronnen spreken over 5000 jaar voor Christus. Waarschijnlijk is acupressuur in ieder geval één van de oudste geneeswijzen. Omdat acupressuur al een oude geneeswijze is, is er niet veel bekend over het ontstaan en de ontwikkeling van deze geneeswijze.

Is de werking van acupressuur wetenschappelijk bewezen?

Lange tijd heeft de wetenschap het bestaan van meridianen ontkend. Toch is er veel onderzoek gedaan naar het eventuele bestaan van meridianen. Sinds 1978 werd dit gedaan met radioactieve tracing methodes. Dat houdt in dat een onderzoeker zich op acupunctuurpunten laat inspuiten met radioactieve tracing. Als dit gedaan werd was er inderdaad een duidelijk zichtbare lijn waar te nemen. Dit zou kunnen duiden op het bestaan van meridianen.Critici hebben toen verondersteld dat het het lymfestelsel zou kunnen zijn dat zichtbaar was. Daarom zijn er verdere experimenten gedaan naar het bestaan van meridianen en uiteindelijk zijn wetenschappers er in 1992 erachter gekomen dat meridianen werkelijk bestaan.De tegenstanders waren echter nog steeds niet tevreden; zij beweerde dat de zichtbare lijnen van radioactieve tracing ook in het bloed kon zijn.Maar ook dit bleek niet waar te zijn omdat wanneer het in het bloed gespoten werd. De snelheid en de verdwijning van transport kwamen niet overeen met het experiment waarbij dit in meridianenpunten gespoten wordt.
Ook de ‘routes’ van de meridianen, met welke organen bepaalde plekken op de huid in verbinding staan, blijken na onderzoek te kloppen.

Maar heeft het drukken op die punten op de meridianen dan ook wel echt effect op het genezingsproces? Ook daar is onderzoek naar gedaan en na veel experimenteren en onderzoeken is geconstateerd dat het uitoefenen van acupressuur op de meridianen effect kan hebben. De positieve werking was echter niet in alle gevallen merkbaar. Niet altijd en niet bij iedereen heeft acupressuur dus effect maar het is wel heel goed mogelijk dat het effect heeft. Ook lang niet bij alle ziekten is acupressuur werkzaam. Dit heeft als reden dat de oorzaak van de klachten ook een andere oorzaak kan hebben dan een verstopping in meridianen.