blog placeholder

We komen er niet onderuit. Zorg wordt duurder. Fors duurder. De premies van de zorgverzekeringen stijgen elk jaar, het eigen risico wordt verhoogd, en de aanvullende pakketten worden steeds meer uitgekleed. De Nederlandse overheid verplicht iedere Nederlander zich tegen zorgkosten te verzekeren. Daarom bieden alle verzekeringsmaatschappijen een basisverzekering aan. Deze basisverzekering is overal hetzelfde. De verschillen zitten vooral in de aanvullende verzekeringen. Niet alleen in premies, maar vooral inhoudelijk zijn hier grote verschillen in te vinden. Toch zijn ook de premies voor de basisverzekering niet overal gelijk. Hoe kun je je zo goedkoop mogelijk verzekeren? 

 

Alleen basisverzekering of ook aanvullend pakket?

De goedkoopste manier van verzekeren lijkt door alleen een basisverzekering af te sluiten. Toch is dit lang niet altijd voor iedereen de voordeligste oplossing. Bij zorgkosten die niet door de basisverzekering vergoed worden (bijvoorbeeld orthodontie) wegen de extra premies van een aanvullende verzekering  niet op tegen de kosten. Het blijft natuurlijk altijd koffiedik kijken. Je weet nooit zeker wat je het komend jaar aan zorgkosten gaat hebben. Het blijft niet meer dan een risico-inschatting. Schat je het risico hoog in dat je kosten krijgt die niet uit de basisverzekering vergoed worden, sluit dan een aanvullende verzekering af. Kijk goed welke aanvullende verzekering in jouw geval nodig is en vergelijk deze goed met andere. Er zijn echt grote verschillen hierin! Niet alleen in premies, maar vooral in wat en hoeveel er vergoed wordt. Schat je de kans laag in, dan is het wellicht slim om alleen een basisverzekering af te sluiten.

Collectiviteitskorting

Als je ervoor kiest alleen een basisverzekering af te sluiten, maak dan een vergelijking van de premies van de verschillende verzekeringen. Vraag bij je werkgever na of je collectiviteitskorting kan krijgen. Je werkgever heeft dan een ‘deal’ met een verzekeringsmaatschappij  gemaakt waardoor een grote groep mensen verzekerd wordt en op die manier in aanmerking komt voor groepskorting. Die collectiviteitskorting is ook op andere manieren te krijgen. Bijvoorbeeld door lidmaatschap van bepaalde verenigingen, abonnementen of zelfs facebook! Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Zoek uit voor welke collectiviteitskorting jij in aanmerking komt.

Internetverzekering

Tegenwoordig hebben veel verzekeringsmaatschappijen een ‘internetverzekering’. Dit houdt in dat alle communicatie via internet verloopt. Je hebt dan een eigen account waarin je bijvoorbeeld kan zien welke zorgkosten je in de loop van het jaar hebt gemaakt. Omdat dit de maatschappij drukwerk en verzendkosten bespaart ligt de premie van deze internetverzekering lager dan de normale premie.

Verhoog je eigen risico

In 2013 is het eigen risico fors omhoog gegaan. Als je weinig zorgkosten verwacht is het slim om het eigen risico nog verder te verhogen tot dat bedrag dat jij, mocht het onverhoopt nodig zijn, toch zelf zou kunnen opbrengen. Hierdoor bespaar je fors op de premie. Als je per jaar bijvoorbeeld al meer dan €200,- bespaart aan premies hebben we het over een periode van pakweg 10 jaar toch over een heel fors bedrag dat je mooi in eigen zak houdt en dat hoger is dan het eigen risico!

Jaarlijkse premie

Als je over voldoende middelen beschikt is het slim om de premie in één keer te betalen. Met  een jaarlijkse aflossing krijg je korting in vergelijking tot het betalen van een maandelijkse premie.

Mocht je deze tips hebben opgevolgd en dit jaar weinig of geen zorgkosten hebben,  dan heb je een hoop geld uitgespaar

 Sparen

Wie slim is zorgt er ook voor dat hij in de toekomst niet in de problemen komt. Daarom is het zaak je eigen ‘verzekering’ te creëren. Open daarom een aparte spaarrekening waarop je een zo hoog mogelijke rente krijgt en geen boete hoeft te betalen als je geld opneemt. Doordat je je premie al betaald hebt met een jaarlijkse aflossing vervallen de maandelijkse premies. Je kan natuurlijk denken dat je nu elke maand wat extra te besteden hebt. Maar dat zou niet zo slim zijn. Want volgend jaar wil je niet in de problemen komen. Spaar dus elke maand een bedrag dat minimaal gelijk is aan de maandelijkse premie die je anders zou moeten betalen. Nog verstandiger is om extra te sparen. Op deze manier heb je niet alleen de premie voor volgend jaar bij elkaar gespaard, zodat je die ook weer in één keer kunt aflossen, maar ook nog wat extra’s. Mocht je onverhoopt toch zorgkosten hebben, dan kun je die van dit extra’s betalen.  Zoniet, dan ontvang je mooi rente op je spaargeld. Als je dit enkele jaren volhoudt heb je een flinke buffer opgebouwd. Natuurlijk is het jammer als je dit geld alsnog kwijt zou zijn aan zorgkosten. Maar bedenk dat dit anders ook het geval zou zijn geweest.  Dan zou het immers zeker de verzekeringsmaatschappij zijn gegaan in de vorm van hogere premies. Bij lage zorgkosten ben je op deze manier altijd voordeliger uit. Succes!