blog placeholder

Toen mijn zoon een jaar of 12 was beweerde hij bij hoog en laag “ik ga nooit roken want ik ben toch een sportman.” Wij vonden dit eigenlijk vanzelfsprekend want hij voetbalde toentertijd bijna alle dagen. Op dinsdag avond had hij veldvoetbal training, op woensdag avond speelde hij meestal een zaalvoetbalwedstrijd, op donderdagavond had hij weer een veldvoetbal training en op zaterdag speelde hij eerst een veldvoetbalwedstrijd en was hij daarna’s middags tot aan het avondeten nog aan het voetballen met zijn vrienden.  Zijn opa beloofde hem toen dat hij zijn rijbewijs voor hem zou betalen als hij op zijn 18de nog niet rookte. Dit had hij overigens ook in het verleden met zijn eigen kinderen afgesproken maar die begonnen toch alle drie al ruim voor hun 18de verjaardag met roken. Mijn vrouw rookte echter al 6 jaar niet meer en ik heb mijn hele leven niet gerookt dus vond mijn zoon het toen ook heel normaal als je niet rookte.

goedkoop zelf sigaretten maken

Toch begonnen met roken:

Bij onze zoon zijn beste vriend  thuis werd echter gerookt als een ketter. Het kwam zelfs regelmatig voor dat hij, als hij thuis kwam bij zijn vriend vandaan, zich meteen ging verkleden en soms zelfs douchen omdat hij zo van rook stonk. Zijn beste vriend, die een jaar jonger is, wist niet beter dan dat roken normaal was. Zijn beste vriend begon daarom al toen hij 14 jaar oud was met roken. Helaas had zijn beste vriend toch zoveel invloed op onze zoon dat ook onze zoon, toen hij 15 jaar oud was, begon te roken. Wij vonden het heel jammer maar hebben het hem nooit verboden (dit heeft volgens ons namelijk bij pubers meestal een averechts effect) maar we hoopten dat het slechts een bevlieging zou zijn die vanzelf over zou gaan.

Gezellig meeroken:
In het begin rookte onze zoon uitsluitend bij zijn vriend in de schuur waar ook vaak andere jongens gezellig een sigaretje kwamen roken. Maar later begon hij ook thuis in de tuin of in de tuinschuur, alleen of met vrienden, sigaretten te roken. Op een dag hield mijn vrouw hem een keer gezelschap en nam ook één sigaretje. Je raad het al, ook mijn vrouw begon weer met roken. Ik vind dat nog steeds heel jammer maar ik zeg er nu maar niets meer van want het helpt niets.

Duur roken:
Ik vraag net aan mijn vrouw wat een pakje van 20 sigaretten eigenlijk kost tegenwoordig en zij antwoord mij “er zitten er tegenwoordig 19 in en één pakje sigaretten kost € 5,40. Één sigaret kost dus 28,5 cent per stuk. Mijn zoon er een stuk of 6 per dag dus dat kost hem iedere dag € 1,70. Dat is dus per week € 11, 90. Aangezien hij geen vast baantje heeft en wij de helft van zijn zakgeld op een geblokkeerde rekening zetten gaat het grootste gedeelte van zijn geld in rook op.

goedkoop zelf sigaretten maken

Goedkoop zelf sigaretten maken:

De kosten voor het roken blijven voor onze zoon een steeds terugkerende kostenpost. Ik denk dat hij het hier ook met de moeder van zijn vriendje over gehad heeft want deze week kwam hij bij zijn vriendje vandaan met een grote plastic tas vol met spullen. De moeder van zijn vriend had hem verteld dat je ook apparaatjes hebt om zelf sigaretten te maken. Zij was zo aardig geweest om een complete set voor onze zoon te kopen waar hij zelf zijn sigaretten mee kan maken. Ik ben eens gaan uitrekenen wat een op deze manier zelfgemaakte sigaret precies kost. De totale startset bestaat uit: 200 hulzen voor € 1,34, 120 gram Camel tabak € 14,- en het apparaatje om ze te maken € 8,99. De totale start investering is dus € 23,33. Één zelfgemaakte sigaret komt dus op Huls € 0.0067 + 1 gram tabak € 0,1166 is totaal € 0,1233. Dus inclusief afschrijving van het apparaatje komt één zelfgemaakte sigaret op € 0,13.

Totale besparing:

Voor 6 normale sigaretten betaalde mijn zoon iedere dag € 1,70 dus per week € 11, 90. Voor 6 zelfgemaakte sigaretten betaald mijn zoon iedere dag € 0,78 dus per week € 5,46. Per jaar bespaart hij daarmee totaal € 334,88. En dan rookt hij nog maar 6 sigaretten per dag!!