blog placeholder

Het menselijk vermogen tot zelfbedrog is echt opmerkelijk. De meeste mensen geloven uiteindelijk dat wat ze willen geloven en zien, zelfs wanneer de waarheid hen recht in het gezicht aanstaard. Neem de Amerikaanse economie bijvoorbeeld. Barack Obama wil ons doen geloven dat zijn beleid heeft gewerkt en dat de Amerikaanse economie aan het verbeteren is. Dat is wat hij het Amerikaanse volk vertelt. De grote media wil laten geloven dat Barack Obama een goede president is en dat zijn beleid zinvol is geweest en dat dit heeft gezorgd voor het huidige economische herstel. Een groot deel van de Amerikaanse bevolking staat nog altijd achter Barack Obama en zijn politiek en geloven werkelijk dat de economie verbetert. Maar is de Amerikaanse economie echt aan het verbeteren? De waarheid is dat dat niet het geval is. De arbeidsdeelname van de beroepsbevolking in Amerika is precies op het niveau van twee jaar geleden en daarnaast zijn de inkomens van huishoudens verder gedaald met Obama als president. Het woningbezit van en de prijs van de woningen blijven dalen. Ondertussen worden voedsel en benzine steeds duurder. Het percentage van de Amerikanen die afhankelijk zijn van de overheid is op een all-time hoogterecord en de Amerikaanse nationale schuld is gestegen met meer dan biljoen dollar (een 5 met 12 nullen!!!) onder Obama. Tot de dag van vandaag hebben we nog niet het economische herstel gezien  zoals we hebben gezien na  de Tweede Wereldoorlog.

De verschrikkelijke statistieken over de Amerikaanse economie hieronder, worden niet besproken door de landelijke media. Laat staan wereldwijd. En dan zijn wij in Europa (en met name Nederland) nog wel het meest nuchtere volk. 
Maar liegen tegen het Amerikaanse volk helpt ze niet uit de ellende. Wanneer je een 200 meter hoge klif tegmoet rijd heb je niet iemand nodig om je aan te moedeigen, maar iemand die je helpt op de rem te trappen!

Slechtere staat
De harde en werkelijke realiteit is dat de VS economie er nu veel slechter voor staat dan 4/5 jaar geleden. We zijn nooit dichterbij gekomen tot een oplossing van de laatste recessie(s). Sterker nog: de volgende is alweer in aantocht.

25 statistieken over de economie!
Hieronder de 25 vreselijke statiestieken over de VS economie waarvan Obama niet wil dat deze bekend worden……

# 1 Het percentage van de Amerikanen dat een eigen huis heeft daalt snel. Volgens Gallup, het huidige niveau van eigenwoningbezit in de Verenigde Staten is het laagste dat Gallup ooit gemeten.

# 2 Huizen prijzen in de VS blijven dalen als een baksteen. Zes maanden op rij dalen de prijzen en zijn nu in totaal 35 procent gezakt ten opzichte van de piek van de huizenbubbel. 

# 3 Een verbazend percentage van 53% van de afgestudeerden in de VS (in 2011) onder de 25 jaar konden geen baan vinden.

# 4 In 2007 had ongeveer 10 procent van alle werkloze Amerikanen gedurende 52 weken of langer geen baan. Nu is dat aantal hoger dan 30%.

# 5 Bij Baracks aanstelling was het aantal “langdurig werkloze werknemers” in de Verenigde Staten 2,6 miljoen. Vandaag is het 5,3 miljoen. Een verdubbeling!

# 6 De gemiddelde duur van de werkloosheid in de Verenigde Staten is ongeveer drie keer zo lang dan het was in het jaar 2000.

# 7 In tegenstelling tot wat de grote media ons wil doen geloven, is dat het werkelijke percentage van de beroepsbevolking die in dienst zijn niet toeneemt. In maart 2010, had 58,5% van de werkbare bevolking een baan. In maart 2011 had 58,5% van de werkbare bevolking een baan. In maart 2012 had 58,5% van de werkbare bevolking een baan. Dus hoe kan Barack Obama en de media beweren dat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten steeds beter wordt? De arbeidsparticipatie is in essentie nog steeds precies waar het was toen de laatste recessie eindigde.

# 8 In 1950, had meer dan 80% van alle mannen in de Verenigde Staten een baan. Vandaag de dag, heeft minder dan 65% van alle mannen in de een baan.

# 9 In 1962 waren 28% van de banen, productiebanen. In 2011 is dit percentage nog maar 9%

# 10 In sommige delen van Detroit (Michigan) kunt u een huis met 3 slaapkamers kopen voor U$500,-

# 11 Volgens een recent onderzoek, zijn ongeveer een derde van alle Amerikanen achterop met het betalen van hun rekeningen.

# 12 Sinds Barack Obama zijn intrek in het Witte huis heeft genomen is de prijs van benzine met 100% gestegen.

# 13 De schuld van de studentenlening zeepbel blijft in een angstaanjagend tempo groeien. Onlangs werd bekend dat de totale schuld van de studentenlening in de VS ruim de U$1 biljoen is gepasseerd.

# 14 een op de vier vacatures in de VS betaalt $ 10 per uur of minder.

# 15 gezinsinkomens in de VS blijven dalen. Na correctie voor inflatie, is het gemiddeld inkomen per huishouden met 7,8% gedaald, sinds december 2007.

# 16 In de afgelopen decennia is de afhankelijkheid van de overheid tot ongekende hoogten gesteden.


In 1960 maakten de sociale bijdragen ongeveer 10% deel uit van het salaris. In het jaar 2000 was dit percentage gestegen tot 21% en vandaag de dag (in 2011) is dit zelfs gestegen tot 35%. Een record!


 # 17 In november 2008, leefden 30,8 miljoen Amerikanen van voedselbonnen. Nu in 2012, zijn dit er inmiddels meer dan 46 miljoen Americans die van voedselbonnen moeten leven.

# 18 Meer dan 25 % van alle Amerikaanse kinderen leven van voedselbonnen.


# 19 Volgens het US bureau voor Statistiek leven er vandaag de dag ruim 49% van de Amerikanen in een woning welke een of andere vorm van overheidssteun ontvangt. 

# 20 In de komende 75 jaar, wordt Medicare (gezondheidszorg) geconfronteerd met niet-gefinancierde passiva van meer dan 38 biljoen dollar. Dat komt uit op 328.404 dollar voor elk huishouden in de Verenigde Staten. Onbetaalbaar!

# 21 In het eerste kwartaal van 2012  steeg de openbare schuld van Amerika met 359,1 miljard dollar. Het Amerikaanse bbp (=inkomsten) is slechts met 142,4 miljard dollar. Er gaat dus meeer uit dan er binnenkomt.

# 22 Op dit moment stijgt de Amerikaanse staatsschuld met meer dan 2 miljoen dollar per minuut.

# 23 De Amerikaanse staatsschuld is met meer dan 5 biljoen dollar toegenomen sinds de dag dat Barack Obama president werd. In iets meer dan 3 jaar heeft Obama nog meer aan de staatsschuld gecreeerd dan de alle voorgaande 41 presidenten bij elkaar.

# 24 De Federal Reserve heeft meer dan 61% van alle overheidsschulden opgekocht. 

# 25 De Federal Reserve blijft systematisch van de waarde van de Amerikaanse dollar vernietigen. Sinds 1970 is de Amerikaanse dollar meer dan 83 procent van zijn waarde kwijt geraakt

Angst in de lucht
Maar deze verschrikkelijke economische statistieken vertellen slechts een deel van het verhaal.


In gemeenschappen in heel Amerika is er een gevoel dat er iets fundamenteel is veranderd. Bedrijven die al generaties lang bestaan, sluiten hun deuren en er hangt veel angst in de lucht. Het volgende is een kort fragment uit een recent interview met Richard Yamarone, de senior econoom bij Bloomberg Korte ….


Je moet luisteren naar wat de kleine bedrijven vertellen en wat ze nu te vertellen hebben is: ‘He, ik ben het hoofd van een 3e of 4e generatie, 75 of 100 jaar oud bedrijf, en ik heb net de deuren moeten sluiten, of Ik heb mensen moeten ontslaan. En als ik weer iemand inhuur, dan alleen op tijdelijke basis. ‘
Soms nemen ze een payroll bedrijf in de arm zodat ze geen sociale premies hoeven af te dragen. Dit gebeurt er nu dus in de werkelijke economie en gaat vreten aan de basis van de economie.”


 

In het hele land zijn er miljoenen Amerikane wanhopig op zoek naar een baan. Ze kregen te horen dat de “recessie” over was, maar ze hebben ondanks dat nog allemaal moeite om werk te vinden. Het volgende voorbeeld komt uit een recent artikel van CNN…..


Joann Cotton, een 54-jarige uit Columbus, Mississippi,  is een van die gezichten van de aarmoede die wij tegenkwamen. Ze is nu 3 jaar werkeloos en verdiende daarvoor ruim U$60.000,- maar nu teruggevallen tot een schamele U$15.000,-. Haar man is gehandicapt en afhankelijk  van mediijnen. Het paar kan zich dat niet meer veroorloven. Ze leven van voedselbonnen wat voor Joan een deprimerende werkelijkheid is.

[Bron: The American Dream]