blog placeholder

Door de monetaire crisis is gebleken dat ons geld, de euro, een kwetsbaar iets is. Ons hele geldstelsel staat te wankelen doordat alle landen in Europa veel te grote tekorten hebben. Theoretisch zouden deze tekorten opgeheven kunnen worden door gewoon nieuw geld te scheppen. In dit artikel behandel ik alleen de creatie van geld, de gevolgen van het creëren van grote hoeveelheden nieuw geld laat ik hierbij buiten beschouwing.

Geld sheppen

Geld creërende instellingen:

Er zijn in De Europese Gemeenschap maar drie geldscheppende instellingen. Deze geldscheppende instellingen zijn; de primaire of geldscheppende banken*, de centrale banken** en de Europese staten***.

Geld sheppen

*Primaire banken:
Primaire banken zijn banken met een zeer goede kredietkwaliteit. Dit zijn alle banken met een Aaa- of Aa-rating van de grote kredietbeoordelaars (bedrijf dat de kredietwaardigheid beoordeelt van uitgevende instellingen van bepaalde vormen van schuldbewijzen (obligatieleningen) en de schuldbewijzen zelf). Deze primaire banken zijn van hoge kwaliteit en brengen laag of bij Aaa zelfs minimaal kredietrisico met zich mee.

Geld sheppen

Centrale bank:
Een centrale bank is de hoogste monetaire autoriteit van het land en zowel het bestuur als het eigendom is geheel in handen van de staat. Alle centrale banken van de landen die deelnemer zijn van de Eurozone hebben een groot deel van hun taken overgedragen aan de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB voert in samenwerking met de betreffende nationale centrale banken het monetaire beleid van de Eurozone, De ECB bevordert in samenwerking met de betreffende nationale centrale banken de prijsstabiliteit ter beheersing van de inflatie. De ECB bevordert in samenwerking met de betreffende nationale centrale banken het betalingsverkeer. De ECB brengt in samenwerking met de betreffende nationale centrale banken bankbiljetten en munten in omloop. De ECB bestrijdt in samenwerking met de betreffende nationale centrale banken falsificaties van de Euro. En de ECB houdt in samenwerking met de betreffende nationale centrale banken toezicht op de financiële instellingen.

***de staat:
Een staat is een binnen een duidelijk begrenst grondgebied werkzame, in hoge mate oppermachtige, alleenheersende, organisatie die onafhankelijke gezag uitoefent over de op dat grondgebied wonende bevolking en deze bevolking naar buiten toe vertegenwoordigt en, over de benodigde machtsmiddelen beschikt, waaronder het geweldsmonopolie.

Geld sheppen

Geld schepping door primaire banken:
Geldschepping door primaire banken gebeurt door wederzijdse schuldaanvaarding. In de praktijk werkt dit als volgt. Aan de ene kant lenen personen en bedrijven, als ze geld over hebben, geld aan de banken, dit zijn de tegoeden die op de rekeningen courant (betaalrekeningen) staan. Aan de andere kant verlenen de banken, als ze geld nodig hebben, aan personen en bedrijven kortlopende rekening-courant kredieten. (de personen en bedrijven mogen “rood”staan). De personen en bedrijven kunnen met het geleende geld gewoon betalen. Op deze wijze wordt er geld uit het niets geschapen.

Geldschepping door de europese centrale bank:
De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de mogelijkheid geld te creëren. Er wordt daarbij overigens wel onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten geld: het geld dat de ECB creëert  door leningen aan commerciële banken te geven (en in uitzonderlijke gevallen in geval van een crisis, door het opkopen van bank- of staatsobligaties), leidt niet per definitie tot een groei van de geldhoeveelheid in de echte economie. Dat gebeurt alleen als het geld van de ECB, via de commerciële banken, ook daadwerkelijk in de economie aankomt. Iets wat niet altijd het geval is, bijvoorbeeld omdat commerciële banken het geld oppotten (en niet gebruiken om meer kredieten te geven). N.B. Pas als het geld van de ECB, via de commerciële banken, ook daadwerkelijk in de economie aankomt is er sprake van inflatie.

Geldschepping door de staat:
De staat is een zeer belangrijke bron van geldschepping want iedere betaling van de centrale overheid aan de bevolking leidt tot geldcreatie*. Ook de schuldpolitiek van de staat is van invloed op de geldschepping. Als de staat aflost op schulden (met name overheidsobligaties) die in handen zijn van de eigen bevolking, dan neemt de geldhoeveelheid toe.

*Staats betalingen:
Staatsbetalingen zijn betalingen die de staat rechtstreeks aan de bevolking doet. Veel voorkomende voorbeelden hiervan zijn salarisbetalingen aan ambtenaren, terugbetalingen van belastingen en als de staat een betaling op de rekening van een aannemersbedrijf stort die een opdracht voor de staat heeft uitgevoerd.