blog placeholder

Sparen is altijd beter dan lenen voor de aanschaf van consumptie goederen. Omdat het vaak om goederen gaat die gebruikt worden en er dus geen restwaarde overblijft.

Door geld te Lenen neem je een voorschot op de toekomst.

Het denkbeeld van lenen kan het beste worden toegelicht met de aspect tijd ten opzichte van de Geldmenselijke levensloop. Als je allereerst gaat sparen alvorens je iets koopt, dan stel je de consumptie uit. Doelgericht sparen voor consumptie goederen is in feite het opschorten van consumptie. Voor gebruik’s goederen werd er vroeger eerst gespaard voordat de aankoop werd voltooid. Nu wordt er soms zelfs geld geleend voor een vakantie en dat eigenlijk geen goed idee. Lenen kan je vergelijken met het nemen van een onbekend risico voor de geld lener maar ook voor de gever gever.

Geld lenen is alleen gunstig bij aankoop van onroerend goed.

Het tegenovergestelde van sparen is lenen, bij geld lenen ga je iets kopen terwijl je het geld (nog) niet voor hebt. Lenen voor gebruik’s aankopen is een stap voorwaarts maken als je verwacht toereikend te verdienen in de toekomende tijd. Door consumptie goederen aan te kopen zonder over geld te beschikken zal men moeten lenen. Aangezien je bij lenen een krediet op de toekomende tijd neemt, verbruik je al nu tijd van de toekomst. Tenzij het te lenen bedrag is bestemd voor onroerend goed, (Hypotheek) anders is geld lenen niet zo een goed alternatief voor het kopen van gebruik’s goederen.

Dertig jaar lang sparen is geen optie.

Om onroerend goed te kunnen aankopen sluit men ook een lening af, een hypothecaire lening. Men leent geld omdat men niet 30 jaar wil afwachten alvorens genoeg geld te hebben gespaard om het onroerend goed te kunnen kopen. Contant een huis afrekenen of 30 jaar sparen zijn beide geen aantrekkelijke opties, dus hebben we de hypothecaire lening. Omdat de toekomst voor iedereen onzeker is, zal geld lenen altijd een onzekere aspect blijken. Ook voor de geldgever of lening verstrekker is lenen een riskante aangelegenheid. Daarom willen de banken een zo goed mogelijk inzicht in de financiële situatie van hun klanten.

Bij elke geld lening leen je ook een stuk onzekerheid.

Het buitengewoon onzekere van iedere lening is het feit dat niemand in de toekomstige tijd kan kijken. Het lenen van geld is altijd een onzekere factor, want niemand kan weten wat zijn situatie is over vijf jaar. Ook al is er slechts een weifeling of de financiële situatie de komende jaren verslechterd, dan is het aangaan van een lening onacceptabel. Omdat het aflossen van een lening vaak jaren in beslag neemt, moet er een zo goed mogelijk geldelijk plan worden gecreëerd. De aflossing van de lening moet geen verdere teruggang van de financiële situatie bewerkstelligen, de aflossing moet royaal kunnen worden betaald.

Probeer een zo groot mogelijke buffer te behouden.

Zo 20% van de Nederlandse huishoudens heeft geen enkele financiële buffer en nog eens 20% heeft een buffer van minder dan 2000 euro. Omdat bij benadering de helft van de gezinnen niet of niet genoeg financiële buffer heeft, kunnen zich daar problemen plaatsvinden in de toekomst. Van de gezinnen heeft 12% helemaal geen spaarrekening met een reserve bedrag. Een alleenstaande moet minstens 3550 euro achter de hand hebben en een echtpaar moet 4000 euro aan spaargeld hebben. Heeft een huishouden bijvoorbeeld ook een auto, dan dient dat bedrag nog heel wat hoger dan 5000 Euro te zijn. Dit is door regering’s en financiële instituten berekent op een vrij reële manier, uit wat globaal de hoogte van de spaarrekening moet zijn voor een huisgezin.

Je krijgt vroeg of laat problemen zonder financiële buffer

GeldOmdat er niet genoeg financiële reserves zijn, krijgen vele gezinnen betaling problemen. Als je een huisgezin hebt met kleine kinderen en de wasautomaat gaat kapot dan dient er toch een andere moeten komen. Ook al is er geen geld op dat ogenblik, dan zal er desalniettemin een nieuwe wasmachine moeten komen in een huisgezin. Doorgaans kun je dan niets beter dan een lening afsluiten. Kijk allereerst eens of er nog andere opties zijn voordat je geld gaat lenen.

Probeer op een andere manier aan geld te komen dan van een bank.

Als de aangegane lening maar niet het begin is van een nog veel slechtere episode. Een lening is lang niet altijd de beste oplossing, sparen is veel beter. Je geld probleem kan met een lening een heel omvangrijk probleem zijn of in ieder geval worden. Als je in een toestand van uiterste ellende op een andere manier aan geld kunt komen, is dat altijd beter dan van een bank of kredietverstrekker lenen. Een bank is geen filantropische instelling, dus verwacht daar nauwelijks welwillendheid van. Maar de meeste leningen lossen een financieel probleem op en brengen gelukkig geen nieuwe problemen met zich mee.