blog placeholder

AFAS stadion

Om inzicht te krijgen in je inkomsten en uitgaven is een kasboek onmisbaar dus ging ik op zoek naar een gratis online kasboek. Ik vond dit op de website van AFAS Softare BV. Ik kende de naam AFAS van het stadion van de voetbalclub AZ waar het bedrijf AFAS Softare BV sinds de teloorgang van Dirk Scheringa de hoofdsponsor van is. Dit gaf mij voldoende vertrouwen om een gratis account voor een online “Afas personal” kasboek aan te maken op afaspersonal.nl.

Wat is de eerste stap in je online kasboek:
Als je een account hebt aangemaakt voor een gratis “Afas personal” kasboek moet je na het inloggen om verder te kunnen gaan een plug-in installeren met de naam “AFAS Personal bijwerk assistent”. Als je bent ingelogd op je bank account kun je met deze  “AFAS Personal bijwerk assistent” je bankgegevens van je verschillende bankrekeningen downloaden.

Wat is de tweede stap in je online kasboek:
De tweede stap om je online kasboek te kunnen gebruiken is het fine tunen van het rubriceren van je inkomsten en uitgaven. Het online kasboek rubriceert namelijk ongeveer 90% van je inkomsten en uitgaven automatisch correct maar de resterende 10% fout gerubriceerde inkomsten en uitgaven moet je handmatig nalopen. Gelukkig kun je in het online kasboek bij het handmatig rubriceren door middel van een vinkvakje gelijksoortige inkomsten en uitgaven deze ook automatisch bij deze rubriek laten indelen. Het volledig correct rubriceren van al je inkomsten en uitgaven neemt hierdoor éénmalig ongeveer een half uur in beslag.

Wat zijn de inkomsten in je online kasboek:
Je inkomsten in je online kasboek zijn onderverdeeld in de twee hoofdgroepen “Inkomsten” en “Verzekeringen”. De hoofdgroep “Inkomsten” wordt vervolgens onderverdeeld in de subgroepen “Salaris”, “Bonussen”, “Belastingteruggaaf”, “Kinderbijslag”, “Declaraties”, “Bijverdiensten”en “Overige inkomsten”.

Wat zijn de uitgaven in je online kasboek:
Je uitgaven in je online kasboek zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen “Huishouden”, “Wonen”, “Vervoer”, “Vrije tijd”, “Medische kosten”, “Kleding”, “Telecom”, “Educatie” en “Overige uitgaven. De hoofdgroep “Huishouden” is onderverdeeld in de sub-groepen “Boodschappen”, “Geldopnames”, “Kinderen”, “Persoonlijke verzorging”, “Elektronica”, “Huishoudelijke artikelen”, “Maatschappelijke organisaties” en ‘Tijdschriften en kranten”. De hoofdgroep “Wonen” is onderverdeeld in de sub-groepen “Huur of hypotheek”, “Gas Water Licht”, “Onderhoud”, “Gemeentelijke belastingen”, “Inrichting” en “Servicekosten”. De hoofdgroep “Vervoor” is onderverdeeld in de sub-groepen “Onderhoud”, “Brandstof”, “Wegenbelasting”, “Openbaar vervoer” en “Parkeren”. De hoofdgroep “Vrije tijd” is onderverdeeld in de sub-groepen “Uitstapjes”, “Uit eten”, “Hobby’s”, “Cadeaus”, “Verenigingen”, “Vakantie”, “Sport” en “Loterijen”. De hoofdgroep “Medische kosten” is (bij mij) onderverdeeld in de sub-groepen “Ziektekosten verzekering” en “Opticien”. De hoofdgroep “Kleding” is onderverdeeld in de sub-groepen “Kleding”en “Schoenen”. De hoofdgroep “nnnnnnnn” is onderverdeeld in de sub-groepen. De hoofdgroep “Telecom” is onderverdeeld in de sub-groepen “Internet”, “Televisie” en “Mobiele telefoon”. De hoofdgroep “Educatie” is onderverdeeld in de sub-groepen “College/lesgeld” en “Boeken”. De hoofdgroep “nnnnnnnn” is onderverdeeld in de sub-groepen. De hoofdgroep “Overige uitgaven” is onderverdeeld in de sub-groepen “Schuldaflossing”, “Overige uitgaven”, “Boetes”, “” Bankkosten”, “Debetrente”en “Overboekingen.

Wat kun je gratis gebruiken in je online kasboek?
In de gratis versie van je onlinekasboek heb je een “Dashboard” waar je in één oogopslag kunt zien hoeveel dagen er nog resten deze maand, hoeveel dagen geleden je je account hebt gesynchroniseerd met je bankrekeningen, wat je inkomsten en je uitgaven tot nu toe zijn deze maand en onder aan de pagina verschijnen steeds wisselende tips als “Wil je ergens voor sparen? Maak heldere, concrete en haalbare doelen en hou je voortgang in de gaten binnen het huishoudboekje.” Als tweede kun je met “Trends” zien hoe je resultaat verloop is en het verloop van je saldo. Als derde kun je een uitgebreid overzicht van je inkomsten bekijken . Als vierde kun je een uitgebreid overzicht van je uitgaven bekijken. Als vijfde kun je een uitgebreid overzicht van je transacties bekijken. Als zesde kun je budgetten instellen en het verloop daarvan bekijken.  Als zevende kun je je contracten uploaden en bewaren. Als achtste kun je je bonnetjes uploaden en automatisch koppelen aan de bijbehorende transactie. Als negende kun je je salarisstroken koppelen met je account, hiervoor moet je echter AFAS Personal Plus aanschaffen. Als tiende kun je je toekomstige pensioen berekenen, hiervoor moet je echter AFAS Personal Plus aanschaffen.

Waarom stelt AFAS Softare BV een gratis online kasboek ter beschikking?
Zoals uit de laatste alinea kunt opmaken stel AFAS een gratis online kasboek ter beschikking in de hoop dat je later de betaalde versie aanschaft.