blog placeholder

In onze huidige maatschappij wordt door de meeste mensen voetstoots aangenomen dat intelligent zijn garant staat voor een goed inkomen en een groot vermogen. Dit is echter absoluut niet het geval. Het kan zelfs zo zijn dat een persoon met een zeer hoge intelligentie juist door die zeer hoge intelligentie aan lager wal kan raken. Dit kunnen de meeste mensen in onze maatschappij niet begrijpen vandaar dat ik daar in dit artikel een paar beschouwingen over wil geven.

Is een wonderkind intelligent?

Eén van de dingen die mij het meeste opvalt in de media als het over een hoogbegaafde kinderen gaat is dat ze veelal worden beschouwd als wonderkinderen. Deze wonderkinderen zelf beschouwen wat zij kunnen echter als de normaalste zaak ter wereld. In de ogen van een wonderkind is hij of zij  dus niet buitengewoon slim maar zijn de meeste andere mensen dommer als hem. Dit komt doordat een kind dat heel intelligent is heel goed beseft dat hij bijna niets weet omdat hij begrijpt dat de werkelijkheid zo complex is dat wij die met onze beperkte hersencapaciteit nooit helemaal kunnen begrijpen.

Waarom kan een hoge intelligentie een belemmering zijn?

Iemand met een hoge intelligentie heeft vaak de drang om de hele werkelijkheid te willen begrijpen. Om in onze maatschappij echter financieel hogerop te komen is het noodzakelijk om je in een beperkt aantal dingen te specialiseren en daar heel veel tijd in te steken ten koste van het proberen te verkrijgen van een totaal begrip van alle facetten van de werkelijkheid.

Heeft een medisch specialist een hoge intelligentie?

Of een medisch specialist een hoge intelligentie heeft is afhankelijk van de reden waarom hij medisch specialist is geworden. Als zijn belangrijkste reden om medisch specialist te worden een hoog inkomen is, is er volgens mij geen sprake van een hoge intelligentie. Als zijn belangrijkste drijfveer het genezen van mensen is, is de kans dat er sprake is van een hoge intelligentie volgens mij wel heel groot. De vraag is wel of een medisch specialist, als hij een drukke praktijk heeft, zijn mate van hoge intelligentie op peil kan houden. Ik kan me namelijk heel goed voorstellen dat er na een paar jaar bij een chirurg,  die aan de lopende band steeds dezelfde soort operatie uitvoert, afstomping kan optreden die een negatieve invloed heeft op zijn intelligentie peil. Dit is volgens mij namelijk nodig om het vol te kunnen houden om jaar in, jaar uit dezelfde soort operaties uit te voeren en daarmee veel geld te verdienen.